Codificarea calificărilor pentru Fișa de înscriere în învățământul profesional
și
Fișa de opțiuni pentru înscrierea în învățământul dual pentru nivelul 3 de calificare
Domeniul Calificarea COD fișă înscriere
Mecanică Lăcătuș construcții metalice și utilaj tehnologic  501
Lăcătuș construcții navale  502
Tubulator naval  503
Constructor-montator de structuri metalice  504
Confecționer tâmplărie din aluminiu și mase plastice  505
Tinichigiu vopsitor auto  506
Strungar  507
Frezor - rabotor - mortezor  508
Rectificator  509
Sculer matrițer  510
Sudor  511
Turnător  512
Forjor-tratamentist  513
Modelier  514
Furnalist  515
Oțelar  516
Metalurgist neferoase  517
Laminorist  518
Trefilator trăgător  519
Constructor cuptoare metalurgice  520
Mecanic aeronave  521
Lăcătuș construcții structuri aeronave 522
Mecanic utilaje și instalații în industrie  523
Mecanic agregate rotative termoenergetice  524
Mecanic echipamente pentru foraj extracție  525
Motorist nave  526
Mecanic auto  527
Mecanic de mecanică fină  528
Optician montator aparatură optico-mecanică  529
Operator la mașini cu comandă numerică 530
Operator la extracția, tratarea, transportul și distribuția gazelor  531
Operator sonde  532
Mașinist utilaje cale și terasamente  533
Mașinist utilaje portuare  534
Marinar  535
Mecanic agricol  536
Mecanic echipamente hidraulice și pneumatice 537
Lăcătuș mecanic prestări servicii  538
Mecanic forestier  539
Electromecanică Operator cazane, turbine cu aburi, instalații auxiliare și de termoficare 540
Operator în centrale hidroelectrice  541
Electromecanic instalații și aparatură de bord aeronave  542
Electromecanic utilaje și instalații industriale  543
Electromecanic nave  544
Electromecanic material rulant  545
Electromecanic centrale electrice  546
Electromecanic utilaje și instalații comerciale, electrocasnice și din industria alimentară  547
Frigotehnist  548
Lucrător trafic feroviar  549
Agent comercial feroviar  550
Electronică automatizări  Electronist aparate și echipamente  551
Electronist rețele de telecomunicații  552
Chimie industrială  Operator industria chimică anorganică  553
Operator industria de medicamente și produse cosmetice  554
Operator industria chimică organică  555
Operator industria de prelucrare a țițeiului și petrochimie  556
Operator fabricarea și prelucrarea polimerilor  557
Operator fabricarea și prelucrarea celulozei și hârtiei  558
Materiale de construcții  Operator în industria ceramicii brute  559
Operator ceramică fină  560
Sticlar  561
Operator lianți și prefabricate  562
Electric  Electrician constructor  563
Electrician exploatări miniere  564
Electrician nave 565
Confecționer produse electrotehnice  566
Electrician exploatare joasă tensiune  567
Electrician aparate și echipamente electrice și energetice  568
Electrician protecții prin relee, automatizări și măsurători în instalații energetice  569
Electrician exploatare centrale, stații și rețele electrice  570
Electrician echipamente pentru foraj - extracție  571
Electrician de întreținere și reparații aparatură electrocasnică  572
Construcții, instalații și lucrări publice Constructor structuri monolite  573
Fierar betonist - montator prefabricate  574
Zidar-pietrar-tencuitor  575
Dulgher-tâmplar-parchetar  576
Mozaicar - montator placaje  577
Zugrav, ipsosar, vopsitor, tapetar  578
Instalator rețele de distribuție locale și magistrale de gaze  579
Instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze  580
Instalator instalații de încălzire centrală  581
Instalator instalații de ventilare și de condiționare  582
Izolator  583
Constructor căi ferate  584
Constructor drumuri și poduri  585
Constructor lucrări hidrotehnice  586
Agricultură  Agricultor culturi de câmp  587
Lucrător în agroturism  588
Lucrător în agricultură ecologică  589
Piscicultor și prelucrător de pește  590
Horticultor  591
Fermier montan  592
Zootehnist  593
Apicultor-sericicultor  594
Silvicultură  Pădurar  595
Comerț  Recepționer-distribuitor  596
Comerciant-vânzător  597
Turism și alimentație  Lucrător hotelier  598
  Ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentație  599
  Cofetar-patiser  600
  Bucătar  601
Industrie  alimentară  Morar-silozar  602
Brutar - patiser - preparator produse făinoase  603
Preparator produse din carne și pește  604
Operator în prelucrarea legumelor și fructelor  605
Preparator produse din lapte  606
Operator în industria uleiului  607
Operator în industria zahărului și produselor zaharoase  608
Operator în industria vinului și a băuturilor spirtoase  609
Operator în industria malțului și a berii 610
Fabricarea  produselor din  lemn  Operator la producerea semifabricatelor pe bază de lemn  611
Operator la fabricarea cherestelei  612
Tâmplar universal  613
Tapițer-plăpumar-saltelar  614
Sculptor-intarsier  615
Industrie textilă și pielărie  Filator  616
Țesător  617
Finisor produse textile  618
Tricoter-confecționer  619
Confecționer produse textile  620
Croitor îmbrăcăminte după comandă  621
Cizmar  622
Confecționer articole din piele și înlocuitori  623
Confecționer îmbrăcăminte din piele și înlocuitori  624
Marochiner  625
Finisor piele  626
Tehnici poligrafice  Operator montaj copiat tipar de probă  627
Tipăritor ofset  628
Legător  629
Estetica și igiena corpului omenesc  Frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist   630
Producție media Operator producție și exploatare film  631
Teologic Dascăl catehet 632