....
home pagenoutatiorganigramareteaexameneolimpiadeprogramelinkuri    

 

„Împreuna la scoala pentru reusita în viata!”

Accesul la Educatie pentru Grupurile Dezavantajate

 

În cadrul Programului privind Accesul la Educatie pentru Grupurile Dezavantajate, initiat de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului, cu finantare din partea Uniunii Europene, Inspectoratul Scolar al Judetului Galati a obtinut finantare pentru aplicatia „Împreuna la scoala pentru reusita în viata!”

Fondurile necesare derularii acestui proiect sunt asigurate prin: Programul PHARE/2005/017-553.01.01.02/GL (181.858 Euro), Consiliul Judetean Galati (14.579 Euro), Consiliul Local Galati (7.698 Euro), Consiliul Local Frumusita (4860 Euro), Consiliul Local Tecuci (1944 Euro), Consiliul Local Ivesti (1458 Euro), Consiliul Local Barcea (1458 Euro), Consiliul Local Grivita (1458 Euro), Consiliul Local Pechea (1458 Euro), Consiliul Local Liesti (1458 Euro). Implementarea Proiectului se realizeaza pe parcursul a 12 luni, începând cu luna decembrie 2007.

Proiectul se deruleaza prioritar în urmatoarele unitati scolare: Scoala Gimnaziala Nr.15 Galati, Scoala Gimnaziala Nr. 2 Tecuci, Scoala nr.1 Barcea (Scoala Primara Podoleni), Scoala Gimnaziala Nr. 3 Ivesti, Scoala Gimnaziala Grivita (Scoala Primara Calmatui), Scoala de Arte si Meserii Nr. 2 Liesti, Scoala Gimnaziala Frumusita, Grupul Scolar Pechea (Scoala Nr. 4 Pechea).

Obiectivul general

Proiectul are ca obiectiv fundamental asigurarea participarii la educatie a persoanelor provenite din grupurile dezavantajate. Se are în vedere cresterea nivelului de implicare a acestor elevi în activitatile de învatare, prin transformarea mediului scolar din 8 unitati de învatamânt din judetul Galati într-un mediu incluziv. Se urmareste desegregarea si oferirea unei “a doua sanse” la educatie persoanelor care provin din grupuri sociale defavorizate. În acest sens proiectul îsi propune:

 

Obiectivele specifice

Cresterea cu 20% a frecventei scolare, mentinerea în scoala si îmbunatatirea rezultatelor scolare a unui numar de 450 elevi din învatamântul obligatoriu, care se afla in situatie de esec scolar sau risc de abandon scolar.

•  Asigurarea unei a doua sanse la educatie pentru 130 de persoane care, nu au frecventat niciodata scoala, sau, au abandonat învatamântul primar . •  Scaderea cu 20% a ratei abandonului scolar în scolile din judetul Galati, prin furnizarea de servicii educationale adaptate nevoilor fiecarui copil si crearea unui mediu scolar incluziv.

•  Prevenirea segregarii si marginalizarii copiilor romi, a copiilor cu dizabilitati si a celor din medii dezavantajate socio-economic prin derularea unei campanii de advocacy privind problematica segregarii, marginalizarii, educatiei interculturale /incluzive si a copiilor cu cerinte educative speciale si înfiintarea unui centru de resurse pentru educatie incluziva.

 

Activitati desfasurate:

 • Identificarea beneficiarilor directi;

 • Amenajarea Centrului de Resurse pentru Educatie Incluziva si a Cabinetelor de Resurse din cele opt scoli pilot;

 • Organizarea mai multor grupe de gradinita de vara

 • Formarea cadrelor didactice

 • Educatie remediala pentru copiii cu dificultati de învatare, dezavantajati socio-economic cu esec scolar si/sau tendinta de abandon scolar;

 • Sprijin psihopedagogic pentru integrarea copiilor cu CES în învatamântul public, activitate desfasurata în Scolile Gimnaziale Nr.15, Nr.2 Tecuci si la Centrul de Resurse pentru Educatie Incluziva;

 • Terapii specifice de recuperare-reabilitare pentru copiii cu dizabilitati neuromotorii integrati în scoala publica;

 • Terapia tulburarilor de limbaj pentru copiii din scolile de masa cu afectiuni logopedice si cu deficiente senzoriale de auz si vaz, în scopul optimizarii calitatii comunicarii verbale pentru evitarea esecului scolar, a abandonului si mentinerea acestora în scolile publice;

 • Activitati extrascolare sustinute de elevii de etnie roma, de cei cu dizabilitati care frecventeaza cursurile scolii publice si de cei defavorizati social;

 • „Scoala parintilor” /„Clubul parintilor”;

 • Organizarea de clase de tip “ A doua sansa” la învatamântul primar si secundar inferior;

 • Activitati extrascolare care au ca efect desegregarea si crearea unui mediu scolar incluziv;

 • Activitati de consiliere-pentru elevi, parinti si cadre didactice

 • Campania de advocacy;

 • Activitati de voluntariat comunitar;

 • Activitati de monitorizare, feed-back si evaluare;

Rezultate asteptate

Educational:

•  copiii vor avea rezultate scolare îmbunatatite;

•  numarul elevilor care vor urma un ciclu superior de învatamânt va creste;

•  se vor îmbunatati capacitatile de relationare si comunicare ale elevilor, atât în grup cât si în familie;

•  cresterea oportunitatilor de integrare scolara si profesionala /sociala

•  finalizarea educatiei de baza prin cursuri tip „A doua sansa”

•  cresterea sanselor de finalizare a învatamântului obligatoriu;

•  îmbunatatirea frecventei elevilor la cursuri;

Social :

•  grupurile tinta, beneficiarii se vor dezvolta personal, vor reusi sa progreseze, sa îsi dezvolte abilitati care sa le favorizeze progresul social.

Spiritual / valoric

persoanele incluse în proiect vor participa la interactiuni între culturile minoritare si cele majoritare. Astfel ei vor dobândi cunostinte privind moduri de viata alternative, atitudini non-discriminatorii, vor valorifica diferentele, îsi vor dezvolta creativitatea, spiritul civic si de observatie