....
home pagenoutatiorganigramareteaexameneolimpiadeprogramelinkuri    

 

 

 

 

 

 

 

UNIUNEA EUROPEANA

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE AMPOSDRU

Fondul Social European POSDRU

2007-2013

INSTRUMENTE STRUCTURALE

2007-2013

 

 

O I P O S D RU

INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN GALATI

SITEUL PROIECTULUI POSDRU/90/2.1/S/64310

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Evaluarea relevantei în oferta de formare pentru piata muncii a învatamântului profesional prin analiza insertiei socio-profesionale a absolventilor POSDRU/90/2.1/S/64310

Axa prioritara 2 - “Corelarea învatarii pe tot parcursul vietii pe piata muncii”

Domeniul major de interventie 2.1: Tranzitia de la scoala la viata activa

Anunt selectie operatori de teren- proiectul POSDRU/90/2.1/S/58651

Noua selectie de operatori in cadrul proiectului POSDRU/90/2.1/S/58651

Anunt selectie operatori de teren- proiectul POSDRU/90/2.1/S/64310 ;

 

Obiectivul general:

Monitorizarea insertiei pe piata muncii a absolventilor învatamântului profesional în scopul cunoasterii ratei de continuare a studiilor, a duratei procesului de tranzitie de la scoala la munca, a factorilor de succes în acest proces, si identificarea celor mai bune strategii de actiune pentru a facilita insertia socio-profesionala a absolventilor.

Obiectivele specifice

 • Crearea unei baze de date cu absolventii de SAM (scoala de arta si meserii) si AC (anul de completare), nivel 1 si 2 de calificare din doua promotii, din judetele Galati si Gorj, la 6 si respectiv 12 luni de la absolvire.
 • Realizarea rapoartelor de analiza a insertiei socio-profesionale a absolventilor în vederea adaptarii strategiilor de facilitare a insertiei socio-profesionale a absolventilor
 • Adaptarea ofertei educationale la cerintele pietei muncii pentru identificarea acelor strategii care sa optimizeze procesul de tranzitie de la scoala la viata activa pe baza rezultatelor monitorizarii insertiei socio-profesionale a absolventilor

Parteneriatul

 • Centrul Judetean de Resurse si Asistenta Educationala (C.J.R.A.E.) Galati
 • Institutul National de Cercetare Stiintifica în Domeniul Muncii si Protectiei Sociale
 • Inspectoratul Scolar Judetean Gorj
 • Centrul Judetean de Resurse si Asistenta Educationala (C.J.R.A.E.) Gorj

Bugetul proiectului

 • Valoarea totala a proiectului - 3.804.023 lei
 • Contributia solicitantului - 570.604 lei
 • Asistenta financiara nerambursabila - 3.233.420 lei

Grupul tinta si perioada de implementare

 • Elevi, tineri absolventi ai învatamântului profesional si tehnic nivelul 1 si 2 de calificare, absolventi ai promotiilor 2009 si 2010 din judetele Galati si Gorj.
 • Perioada de implementare: august 2010 – decembrie 2012

Rezultate asteptate

 • Baze de date populate cu informatii despre absolventii de invatamant profesional si tehnic
 • Oferta scolara optimizata si planul de scolarizare la nivel de judet, corelat cu cerintele de dezvoltare locala
 • Rapoarte de cercetare sociologica privind insertia absolventilor pe piata fortei de munca si un raport comparativ între cele doua regiuni
 • Centrul Judetean de Monitorizare a Insertiei Profesionale

 

Pagina in constructie