SITUAŢIA ÎNSCRIERILOR LA ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL DE ZI DE STAT ŞI PARTICULAR CU DURATA DE 3 ANI DUPĂ CLASA A VIII-A PENTRU ANUL ȘCOLAR 2014-2015
-
SITUAŢIA DUPĂ PRIMA ETAPĂ DE ÎNSCRIERE, LA DATA DE 07.07.2014 - 
Nr. crt.  Jud Unitatea de învățământ Tipul unităţii de învăţământ (de stat/ particular/ special) Localitatea unde are sediul unitatea de învăţământ Oferta propusă de unitatea de învăţământ pentru clasa a IX-a învăţământ profesional cu durata de 3 ani Locuri libere PENTRU ETAPA A II-a la data de 7 iulie
Domeniul de formare profesională Calificarea  Nr. clase Nr. locuri
1 GL Liceul Tehnologic de Marină de stat Galați Mecanică Marinar 1.0 28 12
2 GL Colegiul Tehnic „Radu Negru” de stat Galați Mecanică Sudor 1.0 28 17
3 GL Colegiul Tehnic „Aurel Vlaicu” de stat Galați Mecanică Strungar 1.0 28 25
4 GL Colegiul Tehnic „Paul Dimo” de stat Galați Electric Electrician exploatare joasă tensiune 1.0 28 20
5 GL Colegiul Tehnic „Traian Vuia” de stat Galați Mecanică Mecanic auto 1.0 28 0
6 GL Colegiul Tehnic „Traian Vuia” de stat Galați Mecanică Tinichigiu vopsitor auto 1.0 28 2
7 GL Liceul Tehnologic Transporturi Căi Ferate Galați de stat Galați Electromecanică Electromecanic material rulant 1.0 28 28
8 GL Colegiulde Industrie Alimentară „Elena Doamna” Galați de stat Galați Industrie alimentară Brutar - patiser - preparator produse făinoase 1.0 28 9
9 GL Colegiul Tehnic de Alimentație și Turism „Dumitru Moțoc” Galați de stat Galați Industrie alimentară Brutar - patiser - preparator produse făinoase 1.0 28 11
10 GL Colegiul Tehnic de Alimentație și Turism „Dumitru Moțoc” Galați de stat Galați Turism şi alimentaţie Cofetar - patiser 1.0 28 0
11 GL Liceul Tehnologic „Anghel Saligny” Galați de stat Galați Mecanică Lăcătuş mecanic prestări servicii 1.0 28 28
12 GL Liceul Tehnologic „Anghel Saligny” Galați de stat Galați Construcţii, instalaţii şi lucrări publice Zugrav, ipsosar, vopsitor, tapetar 1.0 28 17
13 GL Liceul Tehnologic „Anghel Saligny” Galați, structură Liceul Tehnologic „Sfântul Ioan” Galați de stat Galați Estetica şi igiena corpului omenesc Frizer - coafor - manichiurist - pedichiurist 1.0 28 18
14 GL Liceul Tehnologic „Elena Caragiani”  de stat Tecuci Mecanică Mecanic auto 1.0 28 5
15 GL Liceul Tehnologic „Elena Caragiani”  de stat Tecuci Mecanică Confecţioner tâmplărie din aluminiu şi mase plastice 1.0 28 1
16 GL Liceul Tehnologic „Elena Caragiani”  de stat Tecuci Mecanică Sudor 1.0 28 1
17 GL Liceul Tehnologic „Elena Caragiani”  de stat Tecuci Industrie textilă şi pielărie  Confecţioner produse textile  1.0 28 7
18 GL Liceul Tehnologic „Elena Caragiani”  de stat Tecuci Electric Electrician constructor 1.0 28 4
19 GL Liceul Tehnologic „Ovidiu Caledoniu” de stat Tecuci Construcţii, instalaţii şi lucrări publice Zidar-pietrar-tencuitor 1.0 28 28
20 GL Liceul Tehnologic „Ovidiu Caledoniu” de stat Tecuci Construcţii, instalaţii şi lucrări publice Mozaicar - montator placaje 1.0 28 10
21 GL Liceul Tehnologic „Ovidiu Caledoniu” de stat Tecuci Estetica şi igiena corpului omenesc Frizer - coafor - manichiurist - pedichiurist 1.0 28 8
22 GL Colegiul Național de Agricultură și Economie de stat Tecuci Agricultură Lucrător în agricultură ecologică 1.0 28 28
23 GL Liceul Tehnologic „Paul Bujor” de stat Berești Mecanică Lăcătuş mecanic prestări servicii 1.0 28 2
24 GL Liceul Tehnologic „Paul Bujor” de stat Berești Estetica şi igiena corpului omenesc Frizer - coafor - manichiurist - pedichiurist 1.0 28 14
25 GL Liceul Tehnologic „Eremia Grigorescu” Tg. Bujor de stat Tg. Bujor Fabricarea produselor din lemn Tâmplar universal 1.0 28 25
26 GL Liceul Tehnologic „Eremia Grigorescu” Tg. Bujor de stat Tg. Bujor Estetica şi igiena corpului omenesc Frizer - coafor - manichiurist - pedichiurist 1.0 28 12
27 GL Liceul Tehnologic „Eremia Grigorescu” Tg. Bujor de stat Tg. Bujor Construcţii, instalaţii şi lucrări publice Zugrav, ipsosar, vopsitor, tapetar 1.0 28 12
28 GL Liceul Tehnologic NR.1 Cudalbi de stat Cudalbi Mecanică Mecanic agricol 1.0 28 13
29 GL Liceul Tehnologic NR.1 Corod de stat Corod Agricultură Lucrător în agricultură ecologică 1.0 28 17
30 GL Liceul Tehnologic „H.P.Bengescu” de stat Ivești Industrie textilă şi pielărie  Confecţioner produse textile  1.0 28 18
31 GL Liceul Tehnologic „Costache Conachi” de stat Pechea Mecanică Lăcătuş mecanic prestări servicii 1.0 28 17
32 GL Liceul Tehnologic „Tudor Vladimirescu” de stat Tudor Vladimirescu Comerţ Recepţioner - distribuitor 1.0 28 27
33 GL Liceul Tehnologic „Simion Mehedionți” special Galați Construcţii, instalaţii şi lucrări publice Zugrav, ipsosar, vopsitor, tapetar 1.0 12 12
34 GL Liceul Tehnologic „Simion Mehedionți” special Galați Fabricarea produselor din lemn Tâmplar universal 1.0 12 12
            TOTAL 34.0 920.0 460.0