LOCURI LIBERE LA INVATAMANTUL PROFESIONAL PENTRU ETAPA  a III-a DE ADMITERE - 2014
 
Nr. crt.  Unitatea de învățământ Localitatea unde are sediul unitatea de învăţământ Oferta propusă de unitatea de învăţământ pentru clasa a IX-a învăţământ profesional cu durata de 3 ani Locuri LIBERE pentru ETAPA A III-a la data de 20.08.2014
Domeniul de formare profesională Calificarea  Nr. clase Nr. locuri
1 Liceul Tehnologic de Marină Galați Mecanică Marinar 1 28 12
2 Colegiul Tehnic „Radu Negru” Galați Mecanică Sudor 1 28 9
3 Colegiul Tehnic „Aurel Vlaicu” Galați Mecanică Strungar 1 28 20
4 Colegiul Tehnic „Paul Dimo” Galați Electric Electrician exploatare joasă tensiune 1 28 16
5 Colegiul Tehnic „Traian Vuia” Galați Mecanică Mecanic auto 1 28 0
6 Colegiul Tehnic „Traian Vuia” Galați Mecanică Tinichigiu vopsitor auto 1 28 1
7 Liceul Tehnologic Transporturi Căi Ferate Galați Galați Electromecanică Electromecanic material rulant 1 28 28
8 Colegiul de Industrie Alimentară „Elena Doamna” Galați Galați Industrie alimentară Brutar - patiser - preparator produse făinoase 1 28 6
9 Colegiul Tehnic de Alimentație și Turism „Dumitru Moțoc” Galați Galați Industrie alimentară Brutar - patiser - preparator produse făinoase 1 28 5
10 Colegiul Tehnic de Alimentație și Turism „Dumitru Moțoc” Galați Galați Turism şi alimentaţie Cofetar - patiser 1 28 0
11 Liceul Tehnologic „Anghel Saligny” Galați Galați Mecanică Lăcătuş mecanic prestări servicii 1 28 28
12 Liceul Tehnologic „Anghel Saligny” Galați Galați Construcţii, instalaţii şi lucrări publice Zugrav, ipsosar, vopsitor, tapetar 1 28 16
13 Liceul Tehnologic „Anghel Saligny” Galați, structură Liceul Tehnologic „Sfântul Ioan” Galați Galați Estetica şi igiena corpului omenesc Frizer - coafor - manichiurist - pedichiurist 1 28 16
14 Liceul Tehnologic „Elena Caragiani”  Tecuci Mecanică Mecanic auto 1 28 0
15 Liceul Tehnologic „Elena Caragiani”  Tecuci Mecanică Confecţioner tâmplărie din aluminiu şi mase plastice 1 28 0
16 Liceul Tehnologic „Elena Caragiani”  Tecuci Mecanică Sudor 1 28 0
17 Liceul Tehnologic „Elena Caragiani”  Tecuci Industrie textilă şi pielărie  Confecţioner produse textile  1 28 0
18 Liceul Tehnologic „Elena Caragiani”  Tecuci Electric Electrician constructor 1 28 0
19 Liceul Tehnologic „Ovid Caledoniu” Tecuci Construcţii, instalaţii şi lucrări publice Zidar-pietrar-tencuitor 1 28 2
20 Liceul Tehnologic „Ovid Caledoniu” Tecuci Construcţii, instalaţii şi lucrări publice Mozaicar - montator placaje 1 28 0
21 Liceul Tehnologic „Ovid Caledoniu” Tecuci Estetica şi igiena corpului omenesc Frizer - coafor - manichiurist - pedichiurist 1 28 0
22 Colegiul Național de Agricultură și Economie Tecuci Agricultură Lucrător în agricultură ecologică 1 28 15
23 Liceul Tehnologic „Paul Bujor” Berești Mecanică Lăcătuş mecanic prestări servicii 1 28 0
24 Liceul Tehnologic „Paul Bujor” Berești Estetica şi igiena corpului omenesc Frizer - coafor - manichiurist - pedichiurist 1 28 8
25 Liceul Tehnologic „Eremia Grigorescu” Tg. Bujor Tg. Bujor Fabricarea produselor din lemn Tâmplar universal 1 28 25
26 Liceul Tehnologic „Eremia Grigorescu” Tg. Bujor Tg. Bujor Estetica şi igiena corpului omenesc Frizer - coafor - manichiurist - pedichiurist 1 28 12
27 Liceul Tehnologic „Eremia Grigorescu” Tg. Bujor Tg. Bujor Construcţii, instalaţii şi lucrări publice Zugrav, ipsosar, vopsitor, tapetar 1 28 10
28 Liceul Tehnologic NR.1 Cudalbi Cudalbi Mecanică Mecanic agricol 1 28 5
29 Liceul Tehnologic NR.1 Corod Corod Agricultură Lucrător în agricultură ecologică 1 28 18
30 Liceul Tehnologic „H.P.Bengescu” Ivești Industrie textilă şi pielărie  Confecţioner produse textile  1 28 15
31 Liceul Tehnologic „Costache Conachi” Pechea Mecanică Lăcătuş mecanic prestări servicii 1 28 0
32 Liceul Tehnologic „Tudor Vladimirescu” Tudor Vladimirescu Comerţ Recepţioner - distribuitor 1 28 28
33 Liceul Tehnologic „Simion Mehedionți” Galați Construcţii, instalaţii şi lucrări publice Zugrav, ipsosar, vopsitor, tapetar 1 12 3
34 Liceul Tehnologic „Simion Mehedionți” Galați Fabricarea produselor din lemn Tâmplar universal 1 12 3