MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE
INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN GALAȚI
LISTA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT CARE AU PROPUS                                                                                              
CONDIȚII SPECIFICE DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE 
VACANTE ÎN CADRUL ETAPELOR DE TRANSFER/PRETRANSFER
AN ȘCOLAR 2015 - 2016
Nr. CRT. DENUMIREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT
1 GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT "ELENA DOAMNA", localitatea GALAȚI
2 GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.9, localitatea GALAȚI
3 GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL "IOAN NENIȚESCU", localitatea GALAȚI
4 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.3, localitatea GALAȚI                                           
5 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.7, localitatea GALAȚI                 
6 ȘCOALA GIMNAZIALĂ "MIHAIL SADOVEANU", localitatea GALAȚI                       
7 ȘCOALA GIMNAZIALĂ "MIRON COSTIN", localitatea  GALAȚI                          
8 ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ȘTEFAN CEL MARE", localitatea GALAȚI   
9 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.16, localitatea GALAȚI                     
10 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.22, localitatea GALAȚI                     
11 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.26, localitatea GALAȚI                            
12 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.29, localitatea GALAȚI                                
13 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.33, localitatea GALAȚI                            
14 ȘCOALA GIMNAZIALĂ "GRIGORE MOISIL", localitatea GALAȚI                       
15 ȘCOALA GIMNAZIALĂ  "DAN BARBILIAN", localitatea GALAȚI                         
16 COLEGIUL NAȚIONAL "VASILE ALECSANDRI", localitatea GALAȚI   
17 COLEGIUL NAȚIONAL "MIHAIL KOGĂLNICEANU", localitatea GALAȚI    
18 COLEGIUL NAȚIONAL "COSTACHE NEGRI", localitatea GALAȚI   
19 LICEUL TEORETIC "EMIL RACOVIȚĂ", localitatea GALAȚI     
20 LICEUL TEORETIC "DUNĂREA", localitatea GALAȚI                          
21 LICEUL CU PROGRAM SPORTIV, localitatea GALAȚI                           
22 COLEGIUL ECONOMIC "VIRGIL MADGEARU", localitatea GALAȚI    
23 COLEGIUL TEHNIC "RADU NEGRU", localitatea  GALAȚI                  
24 COLEGIUL TEHNIC DE ALIMENTAȚIE ȘI TURISM "DUMITRU MOȚOC", GALAȚI   
25 LICEUL TEORETIC "MIRCEA ELIADE", localitatea GALAȚI
26 LICEUL TEHNOLOGIC "ANGHEL SALIGNY", localitatea GALAȚI             
27 ȘCOALA GIMNAZIALĂ  "ȘTEFAN OCTAVIAN IOSIF", localitatea TECUCI
28 ȘCOALA GIMNAZIALĂ  "DIMITRIE STURDZA", localitatea TECUCI
29 COLEGIUL NAȚIONAL "CALISTRAT HOGAȘ", localitatea TECUCI
30 LICEUL TEHNOLOGIC "ELENA CARAGIANI", localitatea TECUCI
31 LICEUL TEHNOLOGIC  "PAUL BUJOR", localitatea BEREȘTI
32 LICEUL TEHNOLOGIC "EREMIA GRIGORESCU", localitatea TG.BUJOR
33 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 TOFLEA, sat TOFLEA, comuna BRĂHĂȘEȘTI
34 ȘCOALA GIMNAZIALĂ "GEORGE IVAȘCU", comuna CERȚEȘTI
35 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, comuna FRUMUȘIȚA
36 ȘCOALA GIMNAZIALĂ "PETRU RAREȘ", comuna FRUMUȘIȚA 
37 ȘCOALA GIMNAZIALĂ "SF. TREI IERARHI", sat HANU CONACHI, comuna FUNDENI
38 LICEUL TEHNOLOGIC "HORTENSIA PAPADAT BENGESCU", comuna IVEȘTI
39 ȘCOALA GIMNAZIALĂ "VICTOR ION POPA", comuna IVEȘTI
40 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, comuna LIEȘTI
41 ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ALEXANDRU MORUZI", comuna PECHEA
42 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, comuna SLOBOZIA CONACHI
43 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, comuna TULUCEȘTI
44 ȘCOALA GIMNAZIALĂ "SFÂNTUL NICOLAE", comuna VÂNĂTORI
45 LICEUL TEHNOLOGIC "SIMION MEHEDINȚI", localitatea GALAȚI           
46 ȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ "EMIL GÂRLEANU", localitatea GALAȚI
47 ȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ "CONSTANTIN PUFAN", localitatea GALAȚI
48 CENTRUL JUDETEAN DE RESURSE SI ASISTENTA EDUCATIONALA GALAȚI