MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE 03 SEPTEMBRIE 2015
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN GALAŢI
CENTRUL DE CONCURS NR. 1  - LICEUL TEHNOLOGIC DE MARINĂ, LOCALITATEA  GALAŢI
SALA 103 -  ETAJUL I
BORDEROU DE PREDARE A LUCRĂRILOR SCRISE
Nr. crt. Nr. de fișă Numele Inițiala tatălui Prenumele Disciplina de concurs Nr. de pagini scrise Nr. etichete autocolante cu cod de bare utilizate Nr. etichete autocolante cu cod de bare neutilizate Semnătura candidatului*
1   GANGAN M IONUT CONSTRUCTII        
2   LEAHU L TEODOR EDUCATIE MUZICALA        
3   LEPADATU M STEFANA EDUCATIE MUZICALA        
4   VASILE I CRISTINA EDUCATIE MUZICALA        
5   CHIRVASE I SORIN EDUCATIE PLASTICA        
6   CORODEANU C AURELIA EDUCATIE PLASTICA        
7   TICA C MARILENA EDUCATIE PLASTICA        
8   BALHUI M MIHAELA INVATATOR        
9   BAZARCA C CONSTANTINA INVATATOR        
10   BOLDEANU G LARISA FLORENTINA INVATATOR        
11   BORSAN G COSTINA INVATATOR        
12   BRANZA S CATALINA INVATATOR        
13   BURUIANA M MIHAELA GEORGIANA INVATATOR        
14   CAVAL T MIOARA INVATATOR        
15   CHIRIC E ALEXANDRA CRISTINA INVATATOR        
16   CILICHIDREANU I MARIA INVATATOR        
17   CIOBOTARU N MIRELA CORINA INVATATOR        
18   DUMITRACHE N IULIA ANDREEA INVATATOR        
19   GHEORGHITA M MIHAELA INVATATOR        
20   TUDORAN N MONICA PSIHOPEDAGOGIE SPECIALA        
* Declar pe proprie răspundere că subiectul primit și tratat este cel corespunzător disciplinei de concurs pentru care am validat fișa de ξnscriere și că am lipit pe fiecare coală tipizată scrisă cβte o etichetă autocolantă cu cod de bare, numerotată ξn ordine crescătoare.
RESPONSABIL DE SALĂ CONSTRUCTII 1
Numele şi prenumele ……………………………………………… EDUCATIE MUZICALA 3
Semnătura ………………………………. EDUCATIE PLASTICA 3
INVATATOR 12
PSIHOPEDAGOGIE SPECIALA 1
TOTAL 20