MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE 03 SEPTEMBRIE 2015
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN GALAŢI
CENTRUL DE CONCURS NR. 1  - LICEUL TEHNOLOGIC DE MARINĂ, LOCALITATEA  GALAŢI
SALA 104 -  ETAJUL I
BORDEROU DE PREDARE A LUCRĂRILOR SCRISE
Nr. crt. Nr. de fișă Numele Inițiala tatălui Prenumele Disciplina de concurs Nr. de pagini scrise Nr. etichete autocolante cu cod de bare utilizate Nr. etichete autocolante cu cod de bare neutilizate Semnătura candidatului*
1   GHIORGHITA S LIDIA DIANA INVATATOR        
2   GRIGORAS C DINICA INVATATOR        
3   IONASCU I SANDICA MARICICA INVATATOR        
4   LAPUSNEANU R MIRELA CORINA INVATATOR        
5   MARIAN L OLIVIA ANGELA INVATATOR        
6   MUCHI C LAURA INVATATOR        
7   NACU T MARCELA INVATATOR        
8   NEICU P GEORGETA INVATATOR        
9   PANAGHIA M DANIELA PAULA INVATATOR        
10   PETREA C ANAMARIA INVATATOR        
11   RESMERITA V MARIETA LAVINIA INVATATOR        
12   SOGOR S JENICA INVATATOR        
13   STEFAN P SIMONA INVATATOR        
14   TOMA C VALERICA INVATATOR        
15   CONDREA D GABRIELA ELENA LIMBA GERMANA        
16   POPOV M RAMONA IOLANDA LIMBA GERMANA        
17   CRISTEA C DANIELA LIMBA SI LITERATURA ROMANA        
18   COMANESCU J FLORIN MATEMATICA        
19   COVRIG R MARIA MATEMATICA        
20   IVAN I ADRIAN MATEMATICA        
* Declar pe proprie răspundere că subiectul primit și tratat este cel corespunzător disciplinei de concurs pentru care am validat fișa de ξnscriere și că am lipit pe fiecare coală tipizată scrisă cβte o etichetă autocolantă cu cod de bare, numerotată ξn ordine crescătoare.
RESPONSABIL DE SALĂ INVATATOR 14
Numele şi prenumele ……………………………………………… LIMBA GERMANA 2
Semnătura ………………………………. LIMBA SI LITERATURA ROMANA 1
MATEMATICA 3
TOTAL 20