MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE 03 SEPTEMBRIE 2015
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN GALAŢI
CENTRUL DE CONCURS NR. 1  - LICEUL TEHNOLOGIC DE MARINĂ, LOCALITATEA  GALAŢI
SALA 105 -  ETAJUL I
BORDEROU DE PREDARE A LUCRĂRILOR SCRISE
Nr. crt. Nr. de fișă Numele Inițiala tatălui Prenumele Disciplina de concurs Nr. de pagini scrise Nr. etichete autocolante cu cod de bare utilizate Nr. etichete autocolante cu cod de bare neutilizate Semnătura candidatului*
1   ANDREI V VERONICA BIOLOGIE        
2   BOBOC I MARIANA BIOLOGIE        
3   DUMBRAVA M MADALIN BIOLOGIE        
4   IORGA C MARIA LIDIA BIOLOGIE        
5   NECULA I GETA BIOLOGIE        
6   BACIU N ELENA ANDREEA EDUCATOARE        
7   BARBU I EUGENIA SAFTICA EDUCATOARE        
8   BOGDANOIU N MARIANA EDUCATOARE        
9   CAPATAN C GABRIELA EDUCATOARE        
10   ENE S SIMONA EDUCATOARE        
11   GIURGEA V ANA EDUCATOARE        
12   IOACHIM M ELENA EDUCATOARE        
13   CHITIC V VIOLETA SIMONA FIZICA        
14   GHIMPU G DAN CATALIN FIZICA        
15   NECULA I CARMEN ISTORIE        
16   ALBEI V ELISABETA LIMBA FRANCEZA        
17   CHITIC C MONICA LIMBA FRANCEZA        
18   IANCU I AUREL LIMBA FRANCEZA        
19   NISTOR V AURORA ADINA LIMBA FRANCEZA        
20   SIRBU M FLORENTINA LIMBA FRANCEZA        
* Declar pe proprie răspundere că subiectul primit și tratat este cel corespunzător disciplinei de concurs pentru care am validat fișa de ξnscriere și că am lipit pe fiecare coală tipizată scrisă cβte o etichetă autocolantă cu cod de bare, numerotată ξn ordine crescătoare.
RESPONSABIL DE SALĂ BIOLOGIE 5
Numele şi prenumele ……………………………………………… EDUCATOARE 7
Semnătura ………………………………. FIZICA 2
ISTORIE 1
LIMBA FRANCEZA 5
TOTAL 20