MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE 03 SEPTEMBRIE 2015
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN GALAŢI
CENTRUL DE CONCURS NR. 1  - LICEUL TEHNOLOGIC DE MARINĂ, LOCALITATEA  GALAŢI
SALA 106 - ETAJUL I
BORDEROU DE PREDARE A LUCRĂRILOR SCRISE
Nr. crt. Nr. de fișă Numele Inițiala tatălui Prenumele Disciplina de concurs Nr. de pagini scrise Nr. etichete autocolante cu cod de bare utilizate Nr. etichete autocolante cu cod de bare neutilizate Semnătura candidatului*
1   GROSU I NICOLETA STELUTA EDUCATIE TEHNOLOGICA        
2   IORGA M FLORENTINA EDUCATIE TEHNOLOGICA        
3   IORGA M LAURENTIU EDUCATIE TEHNOLOGICA        
4   MUNTEANU N GABRIELA SIMONA EDUCATOARE        
5   PISICA G MADALINA EDUCATOARE        
6   POIANA D AURA MARIANA EDUCATOARE        
7   PRANDEA S CORNELIA EDUCATOARE        
8   TRANDAFIR   SILVIA GEORGIANA EDUCATOARE        
9   TUFA I MONICA ALEXANDRA EDUCATOARE        
10   VIERU S ROXANA EDUCATOARE        
11   VLAD D MIRELA DANIELA EDUCATOARE        
12   AXENTE I LAURENTIU MIHAIL INFORMATICA        
13   DODU T EDUARD LIMBA ENGLEZA        
14   GHEONEA M MIREL LIMBA ENGLEZA        
15   IOSIP M IONEL MARIUS LIMBA ENGLEZA        
16   MUNTEANU C RAMONA SORINA LIMBA ENGLEZA        
17   TANASE I MIHAELA ADRIANA LIMBA ENGLEZA        
18   BOIANGIU M MIHAI DORINEL MAISTRU MECANIC        
19   HRISCU G ANISOARA SOCIO-UMANE        
20   SERBAN C OANA FLORENTINA SOCIO-UMANE        
* Declar pe proprie răspundere că subiectul primit și tratat este cel corespunzător disciplinei de concurs pentru care am validat fișa de ξnscriere și că am lipit pe fiecare coală tipizată scrisă cβte o etichetă autocolantă cu cod de bare, numerotată ξn ordine crescătoare.
RESPONSABIL DE SALĂ EDUCATIE TEHNOLOGICA 3
Numele şi prenumele ……………………………………………… EDUCATOARE 8
Semnătura ………………………………. INFORMATICA 1
LIMBA ENGLEZA 5
MAISTRU MECANIC 1
SOCIO-UMANE 2
TOTAL 20