PLAN DE ŞCOLARIZARE - ÎNVĂŢĂMÂNTUL LICEAL - CURSURI DE ZI 
ANUL ŞCOLAR 2016 - 2017
Nr. crt.  DENUMIREA UNITATII DE ÎNVĂŢĂMÂNT, FILIERA, PROFILUL, SPECIALIZAREA, DOMENIUL PREGĂTIRII DE BAZĂ Clasa a IX-a - ZI codul de identi-ficare Ultima notă 2015
Nr. clase Nr. elevi
1 COLEGIUL NAŢIONAL "VASILE ALECSANDRI" GALAŢI
Str.N.Bălcescu nr.41, tel.0236411688
7 196    
  FILIERA TEORETICĂ / PROFIL REAL        
  MATEMATICĂ-INFORMATICĂ 3 84 135 9.63
  MATEMATICĂ-INFORMATICĂ, intensiv informatică
  MATEMATICĂ-INFORMATICĂ, bilingv engleză* 1 28 136 9.80
  ŞTIINŢE ALE NATURII, bilingv engleză* 1 28 209 9.69
  FILIERA TEORETICĂ / PROFIL UMAN        
  FILOLOGIE, bilingv engleză* 1 28 134 9.60
  ŞTIINŢE SOCIALE, intensiv franceză 1 28 210 9.52
2 COLEGIUL NAŢIONAL "MIHAIL KOGĂLNICEANU" GALAŢI
Str.Brăilei nr.161B, tel.0236430704
6 168    
  FILIERA TEORETICĂ / PROFIL REAL        
  MATEMATICĂ-INFORMATICĂ 2 56 126 9.43
  MATEMATICĂ-INFORMATICĂ, intensiv informatică
  MATEMATICĂ-INFORMATICĂ, bilingv engleză* 1 28 127 9.47
  ŞTIINŢE ALE NATURII 1 28 128 9.33
  FILIERA TEORETICĂ / PROFIL UMAN        
  FILOLOGIE, intensiv engleză 1 28 125 9.24
  ŞTIINŢE SOCIALE, intensiv engleză 1 28 129 9.25
3 COLEGIUL NAŢIONAL "ALEXANDRU IOAN CUZA" GALAŢI
Str.Saturn nr.26, tel.0236413076
5 140    
  FILIERA TEORETICĂ / PROFIL REAL        
  MATEMATICĂ-INFORMATICĂ, intensiv informatică 1 28 109 9.20
  MATEMATICĂ-INFORMATICĂ, bilingv engleză* 1 28 110 -
  ŞTIINŢE ALE NATURII 1 28 111 -
  FILIERA TEORETICĂ / PROFIL UMAN        
  FILOLOGIE, bilingv engleză* 1 28 107 8.88
  FILOLOGIE, bilingv franceză* 1 28 108 8.39
4 COLEGIUL NAȚIONAL "COSTACHE NEGRI" GALAŢI
Str.Brăilei nr.134, tel.0236463694 
6 168    
  FILIERA TEORETICĂ / PROFIL REAL        
  MATEMATICĂ-INFORMATICĂ 1 28 116 9.42
  MATEMATICĂ-INFORMATICĂ, bilingv engleză* 1 28 117 9.35
  ŞTIINŢE ALE NATURII 1 28 119 9.50
  FILIERA TEORETICĂ / PROFIL UMAN        
  ŞTIINŢE SOCIALE, bilingv engleză* 1 28 120 9.10
  FILOLOGIE, intensiv franceză 1 28 115 9.08
  FILIERA VOCAŢIONALĂ / PROFIL PEDAGOGIC        
  INVATATOR/EDUCATOARE 1 28 - -
5 LICEUL TEORETIC "EMIL RACOVIŢĂ" GALAŢI
Str.Regiment 11 Siret nr.12-14, tel.0236430235
6 168    
  FILIERA TEORETICĂ / PROFIL REAL        
  ŞTIINŢE ALE NATURII 5 140 197 8.70
  FILIERA TEORETICĂ / PROFIL UMAN        
  FILOLOGIE, intensiv engleză 1 28 196 8.69
6 LICEUL TEORETIC "DUNĂREA" GALAŢI
Str.Oltului nr.24, Galati, tel.0236321731
5 140    
  FILIERA TEORETICĂ / PROFIL REAL        
  MATEMATICĂ-INFORMATICĂ 3 84 193 8.55
  MATEMATICĂ-INFORMATICĂ, intensiv informatică
  ŞTIINŢE ALE NATURII 1 28 194 8.58
  FILIERA TEORETICĂ / PROFIL UMAN        
  ŞTIINŢE SOCIALE 1 28 195 8.62
7 LICEUL TEORETIC ”MIRCEA ELIADE” GALAȚI
Str.Milcov nr.13, tel.0236460882
5 140    
  FILIERA TEORETICĂ / PROFIL REAL        
  MATEMATICĂ-INFORMATICĂ 1 28 199 8.21
  ŞTIINŢE ALE NATURII 1 28 200 8.27
  FILIERA TEORETICĂ / PROFIL UMAN        
  FILOLOGIE 2 56 198 7.72
  ŞTIINŢE SOCIALE 1 28 201 8.02
8 LICEUL TEORETIC "SFÂNTA MARIA" GALAȚI
Str.Constructorilor nr.25, tel. 0236418310
5 140    
  FILIERA TEORETICĂ / PROFIL REAL        
  MATEMATICĂ-INFORMATICĂ 1 28 205 7.86
  ŞTIINŢE ALE NATURII 1 28 207 7.66
  FILIERA TEORETICĂ / PROFIL UMAN        
  FILOLOGIE 1 28 202 7.51
  FILOLOGIE, intensiv franceză 1 28 -
  FILIERA TEHNOLOGICĂ / PROFIL TEHNIC        
  INDUSTRIE TEXTILĂ ŞI PIELĂRIE / Calificarea - tehnician designer vestimentar 1 28 204 7.03
9 LICEUL DE ARTE "DIMITRIE CUCLIN" GALAŢI
str.Domnească nr.97-99, tel. 0236415414
2 56    
  FILIERA VOCAŢIONALĂ        
  PROFIL MUZICĂ / INSTRUMENTIST 1 28 - -
  PROFIL ARTE VIZUALE / TEHNICIAN PENTRU TEHNICI ARTISTICE 1 28 - -
10 LICEUL CU PROGRAM SPORTIV GALAŢI
Str.Stadionului nr.5, Galati, tel.0236498083
3 84    
  FILIERA VOCAŢIONALĂ / PROFIL SPORTIV        
  INSTRUCTOR SPORTIV 3 84 - -
11 SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX "SF. ANDREI" GALAŢI
Str.Mihai Bravu nr.48, tel.0236411431
2 56    
  FILIERA VOCAŢIONALĂ / PROFIL TEOLOGIC        
  PREOT 1 28 - -
  TEHNICIAN PENTRU TEHNICI ARTISTICE - PATRIMONIU 1 28 - -
12 COLEGIUL ECONOMIC "VIRGIL MADGEARU" GALAŢI
Str.Strungarilor nr.31, tel.0236446248
10 280    
  FILIERA TEHNOLOGICĂ / PROFIL SERVICII        
  COMERŢ / Calificarea - tehnician îm activități de comerț 1 28 103 7.69
  ECONOMIC / Calificarea - tehnician îm activități economice/tehnician în administrație 6 168 104 7.68
  TURISM ŞI ALIMENTAŢIE / Calificarea - tehnician în gastronomie/organizator banqueting 2 56 105 8.02
  TURISM ŞI ALIMENTAŢIE, bilingv franceză* 1 28 106 5.89
13 LICEUL TEHNOLOGIC DE MARINĂ GALAȚI
Str.Portului nr.57, tel.0236417421
1 28    
  FILIERA TEHNOLOGICĂ / PROFIL TEHNIC        
  MECANICĂ / Calificarea - tehnician transporturi 1 28 168 -
14 COLEGIUL TEHNIC "RADU NEGRU" GALAŢI
Str.Stiintei nr.119, tel.0236416564
2 56    
  FILIERA TEHNOLOGICĂ / PROFIL TEHNIC        
  ELECTRIC / Calificarea - tehnician în instalații electrice 1 28 149 4.17
  ELECTRONICĂ AUTOMATIZĂRI / Calificarea - tehnician operator tehnică de calcul 1 28 150 -
15 COLEGIUL TEHNIC ”AUREL VLAICU” GALAȚI
Str.1 Dec.1918 nr.25, tel.0236463740
2 56    
  FILIERA TEHNOLOGICĂ / PROFIL TEHNIC        
  ELECTRONICĂ AUTOMATIZĂRI / Calificarea - tehnician operator roboți industriali 1 28 141 6.12
  FILIERA TEHNOLOGICĂ / PROFIL RESURSE NATURALE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI        
  PROTECTIA MEDIULUI / Calificarea - tehnician ecolog și protecția calității mediului 1 28 142 5.43
16 COLEGIUL TEHNIC "PAUL DIMO" GALAŢI
Str.1 Dec.1918 nr.27, tel.0236316970
4 112    
  FILIERA TEHNOLOGICĂ / PROFIL TEHNIC        
  ELECTRIC / Calificarea - tehnician în instalații electrice 1 28 145 -
  ELECTRONICĂ AUTOMATIZĂRI / Calificarea - tehnician operator tehnică de calcul/tehnician în automatizări 1 28 146 4.16
  MECANICĂ / Calificarea - tehnician prelucrări pe mașini cu comandă numerică 1 28 147 7.33
  PRODUCTIE MEDIA / Calificarea - tehnician multimedia 1 28 148 4.76
17 COLEGIUL TEHNIC "TRAIAN VUIA" GALAŢI
Str.Anghel Saligny nr.117, tel. 0236316748
3 84    
  FILIERA TEHNOLOGICĂ / PROFIL TEHNIC        
  ELECTRIC / Calificarea - tehnician electrician electronist auto 1 28 153 3.67
  MECANICĂ / Calificarea - tehnician transporturi 1 28 154 2.85
  FILIERA VOCAŢIONALĂ / PROFIL SPORTIV        
  INSTRUCTOR SPORTIV 1 28 - -
18 LICEUL TEHNOLOGIC TRANSPORTURI CĂI FERATE GALAŢI
B-dul G.Cosbuc nr.225, tel. 0236319422
3 84    
  FILIERA TEORETICĂ / PROFIL REAL        
  MATEMATICĂ-INFORMATICĂ 1 28 190 6.69
  FILIERA TEHNOLOGICĂ / PROFIL TEHNIC        
  ELECTROMECANICĂ / Calificarea - tehnician electromecanic 1 28 187 5.61
  ELECTRONICĂ AUTOMATIZĂRI / Calificarea - tehnician în automatizări 1 28 188 6.25
19 COLEGIUL DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ "ELENA DOAMNA" GALAŢI, Str.Domneasca nr.169, tel.0236465551 9 252    
  FILIERA TEHNOLOGICĂ / PROFIL RESURSE NATURALE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI        
  INDUSTRIE ALIMENTARĂ / Calificarea - tehnician în industria alimentară/tehnician analize produse alimentare/tehnician morărit, panificație și produse făinoase/tehnician în prelucrarea produselor de origine animală/tehnician în industria alimentară fermentativă și prelucrarea legumelor și fructelor 8 224 101 3.39
  FILIERA TEHNOLOGICĂ / PROFIL SERVICII        
  TURISM ŞI ALIMENTAŢIE / Calificarea - tehnician în gastronomie 1 28 102 7.14
20 COLEGIUL TEHNIC DE ALIMENTAȚIE ȘI TURISM "DUMITRU MOŢOC" GALAȚI    Str.Milcov nr.15, tel. 0236316924 5 140    
  FILIERA TEHNOLOGICĂ / PROFIL SERVICII        
  TURISM ŞI ALIMENTAŢIE / Calificarea - tehnician în turism/ tehnician în gastronomie/organizator banqueting/tehnician în hotelărie 5 140 144 3.67
21 LICEUL TEHNOLOGIC "ANGHEL SALIGNY" GALAȚI
Str.Metalurgistilor nr.4, tel. 0236471119
3 84    
  FILIERA TEORETICĂ / PROFIL UMAN        
  FILOLOGIE 1 28 162 2.88
  FILIERA TEHNOLOGICĂ / PROFIL TEHNIC        
  CONSTRUCŢII INSTALAŢII ŞI LUCRĂRI PUBLICE / Calificarea - tehnician desenator pentru construcții și instalații 2 56 160 3.95
22 COLEGIUL NAŢIONAL "SPIRU HARET" TECUCI
B-dul Victoriei nr.12, tel.0236811695
6 168    
  FILIERA TEORETICĂ / PROFIL REAL        
  MATEMATICĂ-INFORMATICĂ 3 84 131 8.90
  ŞTIINŢE ALE NATURII 1 28 132 8.93
  FILIERA TEORETICĂ / PROFIL UMAN        
  FILOLOGIE 1 28 130 8.42
  ŞTIINŢE SOCIALE 1 28 133 8.66
23 COLEGIUL NAŢIONAL "CALISTRAT HOGAŞ" TECUCI
Str.C.Racovita nr.20, tel.0236820010 
6 168    
  FILIERA TEORETICĂ / PROFIL REAL        
  MATEMATICĂ-INFORMATICĂ 2 56 113 8.29
  MATEMATICĂ-INFORMATICĂ, intensiv informatică
  ŞTIINŢE ALE NATURII 2 56 114 8.12
  FILIERA TEORETICĂ / PROFIL UMAN        
  FILOLOGIE 2 56 112 7.91
24 LICEUL TEHNOLOGIC "ELENA CARAGIANI" TECUCI
Str.C.Racovita nr.20 bis, tel.0236817861
6 168    
  FILIERA TEHNOLOGICĂ / PROFIL TEHNIC        
  ELECTRIC / Calificarea - tehnician în instalații electrice 1 28 170 5.40
  INDUSTRIE TEXTILĂ ŞI PIELĂRIE / Calificarea - tehnician în industria textilă/tehnician în industria textilă 2 56 171 3.24
  MECANICĂ / Calificarea - tehnician mecanic pentru întrețineri și reparații 1 28 172 4.85
  FILIERA TEHNOLOGICĂ / PROFIL SERVICII        
  COMERȚ / Calificare - tehnician în achiziții și contractări 1 28 169 5.86
  TURISM ŞI ALIMENTAŢIE / Calificarea - tehnician în turism 1 28 173 6.49
25 COLEGIUL NAŢIONAL DE AGRICULTURĂ ŞI ECONOMIE TECUCI
Str.1 Dec.1918 nr.107, tel.0236811133
9 252    
  FILIERA TEHNOLOGICĂ / PROFIL RESURSE NATURALE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI        
  AGRICULTURĂ / Calificarea - tehnician agronom/tehnician horticultor/tehnician veterinar 3 84 121 6.18
  INDUSTRIE ALIMENTARĂ / Calificarea - tehnician analize produse alimentare 1 28 123 6.91
  PROTECTIA MEDIULUI / Calificarea - tehnician ecolog și protecția calității mediului 2 56 124 6.88
  FILIERA TEHNOLOGICĂ / PROFIL SERVICII        
  ECONOMIC / Calificarea - tehnician în activități economice 3 84 122 7.31
26 LICEUL TEHNOLOGIC "OVID CALEDONIU" TECUCI
Str.M.Basarab nr.11, tel.0236811344
4 112    
  FILIERA TEHNOLOGICĂ / PROFIL TEHNIC        
  CONSTRUCŢII INSTALAŢII ŞI LUCRĂRI PUBLICE / Calificarea - tehnician în construcţii şi lucrări publice 2 56 181 2.94
  FILIERA TEHNOLOGICĂ / PROFIL SERVICII        
  ECONOMIC / Calificarea - tehnician în activități economice 1 28 182 3.93
  TURISM ŞI ALIMENTAŢIE / Calificarea - organizator banqueting 1 28 184 5.17
27 LICEUL TEHNOLOGIC "PAUL BUJOR" ORAȘ BEREȘTI
Str.Trandafilor nr.210,  tel.0236342345
2 56    
  FILIERA TEORETICĂ / PROFIL REAL        
  ŞTIINŢE ALE NATURII 1 28 186 -
  FILIERA TEHNOLOGICĂ / PROFIL TEHNIC        
  MECANICĂ / Calificarea - tehnician mecanic pentru întrețineri și reparații 1 28 185 -
28 LICEUL TEHNOLOGIC "EREMIA  GRIGORESCU" ORAŞ TG.BUJOR str.Eremia Grigorescu, tel.0236340727 3 84    
  FILIERA TEORETICĂ / PROFIL REAL        
  ŞTIINŢE ALE NATURII 1 28 176 5.98
  FILIERA TEORETICĂ / PROFIL UMAN        
  ŞTIINŢE SOCIALE 1 28 177 7.04
  FILIERA TEHNOLOGICĂ / PROFIL TEHNIC        
  MECANICĂ / Calificarea - tehnician priectant CAD 1 28 175 4.31
29 LICEUL TEHNOLOGIC NR.1  Comuna CUDALBI,                                           tel.0236862509                                                                                1 28    
  FILIERA TEHNOLOGICĂ / PROFIL TEHNIC        
  MECANICĂ / Calificarea - tehnician mecanic întreținere și reparații 1 28 180 3.42
30 LICEUL TEHNOLOGIC NR.1 Comuna COROD
str.Scolii nr.10, tel.0236864021                                                                                          
1 28    
  FILIERA TEHNOLOGICĂ / PROFIL RESURSE NATURALE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI        
  AGRICULTURĂ / Calificarea - tehnician în agricultură ecologică 1 28 178 4.80
31 LICEUL TEHNOLOGIC "COSTACHE CONACHI" Comuna PECHEA
str.Galati, nr.254, tel.0236823504
5 140    
  FILIERA TEORETICĂ / PROFIL REAL        
  ŞTIINŢE ALE NATURII 1 28 167 8.16
  FILIERA TEHNOLOGICĂ / PROFIL SERVICII        
  COMERŢ / Calificarea - tehnician în activități de comerț 1 28 164 7.22
  FILIERA TEHNOLOGICĂ / PROFIL TEHNIC        
  INDUSTRIE TEXTILĂ ŞI PIELĂRIE / Calificarea - tehnician designer vestimentar 1 28 165 5.40
  MECANICĂ / Calificarea - tehnician proiectant CAD 2 56 166 5.68
32 LICEUL TEHNOLOGIC "TUDOR VLADIMIRESCU" Comuna T.VLADIMIRESCU, tel.0236828618 2 56    
  FILIERA TEORETICĂ / PROFIL REAL        
  ŞTIINŢE ALE NATURII 1 28 192 3.89
  FILIERA TEHNOLOGICĂ / PROFIL SERVICII        
  COMERŢ / Calificarea - tehnician în activități de comerț 1 28 191 3.57
** TOTAL GENERAL 139 3892    
 Numărul de elevi la clasă este de 28
*  La aceste clase se organizează probe de aptitudini, conform graficului din metodologie.
Nota: Clasele cu program intensiv şi bilingv au alocate ore în plus (pe săptămână) la specializările respective, astfel încât numărul de ore "poate depăşi numărul maxim de ore pe săptămână corespunzător filierei/profilului/specializării" (OMECT Nr.4802/2010)
Şcolarizarea elevilor romi şi a celor din Republica Moldova se face peste efectivul de 28 elevi/clasă, fără a depăși limita de 30 elevi/clasă.