PLAN DE ŞCOLARIZARE 
ÎNVĂŢĂMÂNTUL LICEAL SERAL SI CU FRECVENŢĂ REDUSĂ 
ANUL ŞCOLAR 2016 - 2017  
Nr. crt  DENUMIREA UNITATII DE ÎNVĂŢĂMÂNT, FILIERA, PROFILUL, SPECIALIZAREA, DOMENIUL PREGĂTIRII DE BAZĂ, CALIFICAREA cl. a IX-a, SERAL cl. a IX-a, FRECENȚĂ REDUSĂ
Nr. clase Nr. elevi Nr. clase Nr. elevi
1 LICEUL TEORETIC "SFÂNTA MARIA" GALAŢI,
str.Constructorilor nr.25, tel. 0236418310
1 28 1 28
  FILIERA TEORETICĂ / PROFIL REAL        
  ŞTIINŢE ALE NATURII     1 28
  FILIERA TEHNOLOGICĂ / PROFIL TEHNIC        
  INDUSTRIE TEXTILĂ ȘI PIELĂRIE / Calificarea - tehnician în industria textilă 1 28    
2 COLEGIUL TEHNIC "RADU NEGRU" GALAŢI,
str.Ştiinţei nr.119, tel.0236416564
1 28 1 28
  FILIERA TEORETICĂ / PROFIL REAL        
  MATEMATICĂ-INFORMATICĂ     1 28
  FILIERA TEHNOLOGICĂ / PROFIL RESURSE NATURALE ȘI PROTECȚIA MEDIULUI        
  PROTECȚIA MEDIULUI / Calificarea - tehnician ecolog și protecția mediului 1 28    
3 COLEGIUL TEHNIC "AUREL VLAICU" GALAŢI, Str.1 Dec.1918 nr.25, tel.0236463740 2 56 2 56
  FILIERA TEORETICĂ / PROFIL REAL        
  ŞTIINŢE ALE NATURII     2 56
  FILIERA TEHNOLOGICĂ / PROFIL TEHNIC        
  ELECTROMECANIC / Calificarea - tehnician electromecanic 1 28    
  ELECTRONICĂ AUTOMATIZĂRI / Calificarea - tehnician operator roboți industriali 1 28    
4 COLEGIUL TEHNIC "PAUL DIMO" GALAŢI
Str.1 Dec.1918 nr.27, tel.0236316970
    1 28
  FILIERA TEORETICĂ / PROFIL REAL        
  MATEMATICĂ-INFORMATICĂ     1 28
5 LICEUL TEHNOLOGIC TRANSPORTURI CĂI FERATE GALAŢI, B-dul G.Cosbuc nr.225, tel. 0236319422     1 28
  FILIERA TEORETICĂ / PROFIL REAL        
  MATEMATICĂ-INFORMATICĂ     1 28
6 LICEUL TEHNOLOGIC ”ANGHEL SALIGNY” GALAȚI, str.Metalurgiştilor nr.4, tel. 0236471119 1 28 2 56
  FILIERA TEORETICĂ / PROFIL UMAN        
  FILOLOGIE     2 56
  FILIERA TEHNOLOGICĂ / PROFIL TEHNIC        
  MECANICĂ / Calificarea - tehnician mecanic pentru întrețineri și reparații 1 28    
7 LICEUL TEHNOLOGIC "OVID CALEDONIU" TECUCI, Str.M.Basarab nr.11, tel.0236811344 1 28    
  FILIERA TEHNOLOGICĂ / PROFIL RESURSE NATURALE ȘI PROTECȚIA MEDIULUI        
  INDUSTRIE ALIMENTARĂ / calificarea - tehnician în industria alimentară 1 28    
8 LICEUL TEHNOLOGIC "EREMIA  GRIGORESCU" ORAŞ TG.BUJOR str.Eremia Grigorescu, tel.0236340727     1 28
  FILIERA TEORETICĂ / PROFIL UMAN        
  FILOLOGIE     1 28
9 LICEUL TEHNOLOGIC NR.1  Comuna CUDALBI, tel.0236862509 1 28    
  FILIERA TEHNOLOGICĂ / PROFIL RESURSE NATURALE ȘI PROTECȚIA MEDIULUI        
  AGRICULTURĂ / Calificarea - tehnician veterinar 1 28    
* total 7 196 9 252