MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE
INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN GALAȚI
LISTA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT CARE AU PROPUS   CONDIȚII SPECIFICE DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE 
VACANTE ÎN CADRUL ETAPELOR DE TRANSFER/PRETRANSFER AN ȘCOLAR 2016 - 2017
   
Nr. CRT. DENUMIREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT
1 GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.9, localitatea GALAȚI
2 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.3, localitatea GALAȚI                                           
3 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.5, localitatea GALAȚI  
4 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 7, localitatea GALAȚI                                           
5 ȘCOALA GIMNAZIALĂ "MIHAIL SADOVEANU", localitatea GALAȚI                       
6 ȘCOALA GIMNAZIALĂ "MIRON COSTIN", localitatea  GALAȚI                          
7 ȘCOALA GIMNAZIALĂ  "SFÂNTUL GRIGORIE TEOLOGUL", localitatea  GALAȚI
8 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.10, localitatea GALAȚI            
9 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.16, localitatea GALAȚI                     
10 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.22, localitatea GALAȚI                     
11 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.26, localitatea GALAȚI                            
12 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.28, localitatea GALAȚI                            
13 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.29, localitatea GALAȚI                                
14 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.33, localitatea GALAȚI                            
15 ȘCOALA GIMNAZIALĂ  "DAN BARBILIAN", localitatea GALAȚI                         
16 COLEGIUL NAȚIONAL "ALEXANDRU IOAN CUZA", localitatea GALAȚI       
17 COLEGIUL NAȚIONAL "VASILE ALECSANDRI", localitatea GALAȚI   
18 COLEGIUL NAȚIONAL "MIHAIL KOGĂLNICEANU", localitatea GALAȚI    
19 COLEGIUL NAȚIONAL "COSTACHE NEGRI", localitatea GALAȚI   
20 LICEUL TEORETIC "EMIL RACOVIȚĂ", localitatea GALAȚI     
21 LICEUL TEHNOLOGIC "ANGHEL SALIGNY", localitatea GALAȚI             
22 ȘCOALA GIMNAZIALĂ  "ȘTEFAN OCTAVIAN IOSIF", localitatea TECUCI
23 ȘCOALA GIMNAZIALĂ  "DIMITRIE STURDZA", localitatea TECUCI
24 COLEGIUL NAȚIONAL "CALISTRAT HOGAȘ", localitatea TECUCI
25 LICEUL TEHNOLOGIC "ELENA CARAGIANI", localitatea TECUCI
26 ȘCOALA GIMNAZIALĂ  "IORGU IORDAN", localitatea TECUCI
27 LICEUL TEHNOLOGIC "TUDOR VLADIMIRESCU", comuna TUDOR VLADIMIRESCU
28 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 TOFLEA, sat TOFLEA, comuna BRĂHĂȘEȘTI
29 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, comuna GHIDIGENI                       
30 ȘCOALA GIMNAZIALĂ "VICTOR ION POPA", comuna IVEȘTI
31 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, comuna LIEȘTI
32 ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ALEXANDRU MORUZI", comuna PECHEA
33 ȘCOALA GIMNAZIALĂ "SFÂNTA CUVIOASA PARASCHEVA", comuna SMÂRDAN
34 ȘCOALA GIMNAZIALĂ  "DIMITRIE LUCHIAN", comuna PISCU
35 ȘCOALA GIMNAZIALĂ "SFÂNTUL NICOLAE", comuna VÂNĂTORI
36 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, sat FÂNTÂNELE, comuna SCÂNTEIEȘTI
37 ȘCOALA GIMNAZIALĂ  NR. 1, comuna VALEA MĂRULUI
38 ȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ "EMIL GÂRLEANU", localitatea GALAȚI
39 ȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ "CONSTANTIN PUFAN", localitatea GALAȚI
40 CENTRUL JUDEȚEAN DE RESURSE ȘI ASISTENȚĂ EDUCAȚIONALĂ GALAȚI
41 LICEUL TEHNOLOGIC "MIRCEA ELIADE", localitatea GALAȚI             
42 ȘCOALA GIMNAZIALĂ "SFÂNTUL NICOLAE", comuna LIEȘTI