PLAN DE ŞCOLARIZARE - ÎNVĂŢĂMÂNTUL LICEAL - CURSURI DE ZI 
NUMARUL LOCURILOR REZERVAT PENTRU ELEVII DE ETNIE ROMA SI PENTRU CEI DIN REPUBLICA MOLDOVA
ANUL ŞCOLAR   2017 - 2018
Nr. crt.  DENUMIREA UNITATII DE ÎNVĂŢĂMÂNT, FILIERA, PROFILUL, SPECIALIZAREA, DOMENIUL PREGĂTIRII DE BAZĂ Clasa a IX-a - ZI CODUL de identi-ficare Ultima notă 2016 locuri pentru elevii din R. Moldova locuri pentru elevii de etnie Rroma
Nr. clase Nr. elevi
1 COLEGIUL NAŢIONAL "VASILE ALECSANDRI" GALAŢI
Str.N.Bălcescu nr.41, tel.0236411688
7 196     0 14
  FILIERA TEORETICĂ / PROFIL REAL            
  MATEMATICĂ-INFORMATICĂ 3 84 135 9.43   6
  MATEMATICĂ-INFORMATICĂ, intensiv informatică    
  MATEMATICĂ-INFORMATICĂ, bilingv limba engleză* 1 28 136 9.61   2
  ŞTIINŢE ALE NATURII, bilingv limba engleză* 1 28 137 9.49   2
  FILIERA TEORETICĂ / PROFIL UMAN            
  FILOLOGIE, bilingv limba engleză* 1 28 134 9.31   2
  ŞTIINŢE SOCIALE, intensiv limba franceză 1 28 138 9.12   2
2 COLEGIUL NAŢIONAL "MIHAIL KOGĂLNICEANU" GALAŢI
Str.Brăilei nr.161B, tel.0236430704
6 168     0 12
  FILIERA TEORETICĂ / PROFIL REAL            
  MATEMATICĂ-INFORMATICĂ 2 56 126 9.11   4
  MATEMATICĂ-INFORMATICĂ, intensiv informatică    
  MATEMATICĂ-INFORMATICĂ, bilingv limba engleză* 1 28 127 9.29   2
  ŞTIINŢE ALE NATURII 1 28 128 9.10   2
  FILIERA TEORETICĂ / PROFIL UMAN            
  FILOLOGIE, intensiv limba engleză 1 28 125 8.81   2
  ŞTIINŢE SOCIALE, intensiv limba franceză 1 28 129 8.72   2
3 COLEGIUL NAŢIONAL "ALEXANDRU IOAN CUZA" GALAŢI
Str.Saturn nr.26, tel.0236413076
5 140     3 7
  FILIERA TEORETICĂ / PROFIL REAL            
  MATEMATICĂ-INFORMATICĂ, intensiv informatică 1 28 110 8.87   2
  ŞTIINŢE ALE NATURII, intensiv limba germană 1 28 111 -   2
  FILIERA TEORETICĂ / PROFIL UMAN            
  FILOLOGIE 1 28 107 - 1 1
  FILOLOGIE, bilingv limba engleză* 1 28 108 8.34 1 1
  FILOLOGIE, bilingv limba franceză* 1 28 109 8.19 1 1
4 COLEGIUL NAȚIONAL "COSTACHE NEGRI" GALAŢI
Str.Brăilei nr.134, tel.0236463694 
6 168     0 12
  FILIERA TEORETICĂ / PROFIL REAL            
  MATEMATICĂ-INFORMATICĂ 1 28 116 9.08   2
  MATEMATICĂ-INFORMATICĂ, bilingv limba engleză* 1 28 117 9.14   2
  ŞTIINŢE ALE NATURII 1 28 119 9.19   2
  FILIERA TEORETICĂ / PROFIL UMAN            
  FILOLOGIE, intensiv limba franceză 1 28 115 8.71   2
  ŞTIINŢE SOCIALE, bilingv limba engleză* 1 28 120 8.68   2
  FILIERA VOCAŢIONALĂ / PROFIL PEDAGOGIC            
  ÎNVĂȚĂTOR - EDUCATOARE 1 28 - -   2
5 LICEUL TEORETIC "EMIL RACOVIŢĂ" GALAŢI
Str.Regiment 11 Siret nr.12-14, tel.0236430235
6 168     3 9
  FILIERA TEORETICĂ / PROFIL REAL            
  ŞTIINŢE ALE NATURII 5 140 199 8.30 2 8
  FILIERA TEORETICĂ / PROFIL UMAN            
  FILOLOGIE, intensiv limba engleză 1 28 198 8.51 1 1
6 LICEUL TEORETIC "DUNĂREA" GALAŢI
Str.Oltului nr.24, Galati, tel.0236321731
5 140     1 9
  FILIERA TEORETICĂ / PROFIL REAL            
  MATEMATICĂ-INFORMATICĂ 3 84 195 8.39 1 5
  MATEMATICĂ-INFORMATICĂ, intensiv informatică    
  ŞTIINŢE ALE NATURII 1 28 196 8.28   2
  FILIERA TEORETICĂ / PROFIL UMAN            
  ŞTIINŢE SOCIALE 1 28 197 8.37   2
7 LICEUL TEORETIC ”MIRCEA ELIADE” GALAȚI
Str.Milcov nr.13, tel.0236460882
5 140     0 10
  FILIERA TEORETICĂ / PROFIL REAL            
  MATEMATICĂ-INFORMATICĂ 1 28 201 8.10   2
  ŞTIINŢE ALE NATURII 1 28 202 8.00   2
  FILIERA TEORETICĂ / PROFIL UMAN            
  FILOLOGIE 2 56 200 7.63   4
  ŞTIINŢE SOCIALE 1 28 203 7.94   2
8 LICEUL TEORETIC "SFÂNTA MARIA" GALAȚI
Str.Constructorilor nr.25, tel. 0236418310
5 140     0 10
  FILIERA TEORETICĂ / PROFIL REAL            
  MATEMATICĂ-INFORMATICĂ 1 28 206 7.65   2
  ŞTIINŢE ALE NATURII 1 28 208 7.65   2
  FILIERA TEORETICĂ / PROFIL UMAN            
  FILOLOGIE 2 56 204 7.34   4
  FILIERA TEHNOLOGICĂ / PROFIL TEHNIC            
  INDUSTRIE TEXTILĂ ŞI PIELĂRIE / Calificarea - Tehnician designer vestimentar 1 28 205 7.10   2
9 LICEUL DE ARTE "DIMITRIE CUCLIN" GALAŢI
str.Domnească nr.97-99, tel. 0236415414
2 56     0 4
  FILIERA VOCAŢIONALĂ            
  PROFIL ARTE VIZUALE / Arte plastice și decorative / Arte plastice 1 28 - -   2
  PROFIL TEATRU / Arta actorului / Instructor de teatru 0.5 10 - -   1
  PROFIL MUZICĂ / Instrumentist 0.5 18 - -   1
10 LICEUL CU PROGRAM SPORTIV GALAŢI
Str.Stadionului nr.5, Galati, tel.0236498083
3 84     2 4
  FILIERA VOCAŢIONALĂ / PROFIL SPORTIV            
  INSTRUCTOR SPORTIV 3 84 - - 2 4
11 SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX "SF. ANDREI" GALAŢI
Str.Mihai Bravu nr.48, tel.0236411431
2 56     0 4
  FILIERA VOCAŢIONALĂ / PROFIL TEOLOGIC            
  TEOLOGIC ORTODOX / PREOT 1 28 - -   2
  TEHNICIAN PENTRU TEHNICI ARTISTICE - PATRIMONIU 1 28 - -   2
12 COLEGIUL ECONOMIC "VIRGIL MADGEARU" GALAŢI
Str.Strungarilor nr.31, tel.0236446248
10 280     0 20
  FILIERA TEHNOLOGICĂ / PROFIL SERVICII            
  COMERŢ / Calificarea - Tehnician în activități de comerț 2 56 103 7.59   4
  ECONOMIC / Calificarea - Tehnician în activități economice/Tehnician în administrație 6 168 104 7.30   12
  TURISM ŞI ALIMENTAŢIE / Calificarea - Organizator banqueting 1 28 105 7.81   2
  TURISM ŞI ALIMENTAŢIE / Calificarea - Tehnician în turism bilingv limba franceză* 1 28 106 5.86   2
13 LICEUL TEHNOLOGIC DE MARINĂ GALAȚI
Str.Portului nr.57, tel.0236417421
1 28     2 0
  FILIERA TEHNOLOGICĂ / PROFIL SERVICII            
  COMERȚ / Calificarea - Tehnician în activități de comerț 1 28 171 - 2 0
14 COLEGIUL TEHNIC "RADU NEGRU" GALAŢI
Str.Stiintei nr.119, tel.0236416564
2 56     4 0
  FILIERA TEHNOLOGICĂ / PROFIL TEHNIC            
  ELECTROMECANICĂ/ Calificarea - Tehnician electromecanic 0.5 14 150 - 1 0
  MECANICĂ / Calificarea - Tehnician proiectant CAD 0.5 14 152 - 1 0
  FILIERA TEHNOLOGICĂ / PROFIL RESURSE NATURALE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI            
  PROTECTIA MEDIULUI / Calificarea - Tehnician ecolog și protecția calității mediului 1 28 153 - 2 0
15 COLEGIUL TEHNIC ”AUREL VLAICU” GALAȚI
Str.1 Dec.1918 nr.25, tel.0236463740
2 56     4 0
  FILIERA TEHNOLOGICĂ / PROFIL TEHNIC            
  ELECTRONICĂ AUTOMATIZĂRI / Calificarea - Tehnician operator roboți industriali 1 28 140 6.32 2 0
  FILIERA TEHNOLOGICĂ / PROFIL RESURSE NATURALE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI            
  PROTECTIA MEDIULUI / Calificarea - Tehnician ecolog și protecția calității mediului 1 28 142 5.79 2 0
16 COLEGIUL TEHNIC "PAUL DIMO" GALAŢI
Str.1 Dec.1918 nr.27, tel.0236316970
4 112     8 0
  FILIERA TEHNOLOGICĂ / PROFIL TEHNIC            
  ELECTRIC / Calificarea - Tehnician în instalații electrice 1 28 145 5.34 2 0
  ELECTRONICĂ AUTOMATIZĂRI / Calificarea - Tehnician operator tehnică de calcul/tehnician în automatizări 1 28 146 4.17 2 0
  MECANICĂ / Calificarea - Tehnician prelucrări pe mașini cu comandă numerică/tehnician proiectant CAD 1 28 147 6.43 2 0
  PRODUCȚIE MEDIA / Calificarea - Tehnician multimedia 1 28 148 4.99 2 0
17 COLEGIUL TEHNIC "TRAIAN VUIA" GALAŢI
Str.Anghel Saligny nr.117, tel. 0236316748
4 112     8 0
  FILIERA TEHNOLOGICĂ / PROFIL TEHNIC            
  ELECTRIC / Calificarea - Tehnician electrician electronist auto 2 56 154 5.51 4 0
  MECANICĂ / Calificarea - Tehnician transporturi 1 28 155 4.30 2 0
  FILIERA VOCAŢIONALĂ / PROFIL SPORTIV            
  INSTRUCTOR SPORTIV 1 28 - - 2 0
18 LICEUL TEHNOLOGIC TRANSPORTURI CĂI FERATE GALAŢI
B-dul G.Cosbuc nr.225, tel. 0236319422
3 84     6 0
  FILIERA TEORETICĂ / PROFIL REAL            
  MATEMATICĂ-INFORMATICĂ 1 28 193 6.96 2 0
  FILIERA TEHNOLOGICĂ / PROFIL TEHNIC            
  ELECTROMECANICĂ / Calificarea - Tehnician electromecanic 1 28 189 6.33 2 0
  ELECTRONICĂ AUTOMATIZĂRI / Calificarea - Tehnician operator tehnică de calcul 1 28 191 6.69 2 0
19 COLEGIUL DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ "ELENA DOAMNA" GALAŢI, Str.Domneasca nr.169, tel.0236465551 9 252     0 18
  FILIERA TEHNOLOGICĂ / PROFIL RESURSE NATURALE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI            
  INDUSTRIE ALIMENTARĂ / Calificarea - Tehnician în industria alimentară/Tehnician analize produse alimentare/Tehnician morărit, panificație și produse făinoase/Tehnician în prelucrarea produselor de origine animală/Tehnician în industria alimentară fermentativă și prelucrarea legumelor și fructelor 7 196 101 3.20   14
  FILIERA TEHNOLOGICĂ / PROFIL SERVICII            
  TURISM ŞI ALIMENTAŢIE / Calificarea - Tehnician în gastronomie 2 56 102 7.18   4
20 COLEGIUL TEHNIC DE ALIMENTAȚIE ȘI TURISM "DUMITRU MOŢOC" GALAȚI    Str.Milcov nr.15, tel. 0236316924 5 140     10 0
  FILIERA TEHNOLOGICĂ / PROFIL SERVICII            
  TURISM ŞI ALIMENTAŢIE / Calificarea - Tehnician în turism/ Tehnician în gastronomie/Organizator banqueting 5 140 144 4.07 10 0
21 LICEUL TEHNOLOGIC "ANGHEL SALIGNY" GALAȚI
Str.Metalurgistilor nr.4, tel. 0236471119
2 56     4 0
  FILIERA TEORETICĂ / PROFIL UMAN            
  FILOLOGIE 1 28 164 5.17 2 0
  FILIERA TEHNOLOGICĂ / PROFIL TEHNIC            
  CONSTRUCŢII INSTALAŢII ŞI LUCRĂRI PUBLICE / Calificarea - Tehnician desenator pentru construcții și instalații 1 28 162 4.42 2 0
22 COLEGIUL NAŢIONAL "SPIRU HARET" TECUCI
B-dul Victoriei nr.12, tel.0236811695
6 168     0 12
  FILIERA TEORETICĂ / PROFIL REAL            
  MATEMATICĂ-INFORMATICĂ 3 84 131 8.78   6
  ŞTIINŢE ALE NATURII 1 28 132 9.00   2
  FILIERA TEORETICĂ / PROFIL UMAN            
  FILOLOGIE 1 28 130 8.50   2
  ŞTIINŢE SOCIALE 1 28 133 8.24   2
23 COLEGIUL NAŢIONAL "CALISTRAT HOGAŞ" TECUCI
Str.C.Racovita nr.20, tel.0236820010 
6 168     0 12
  FILIERA TEORETICĂ / PROFIL REAL            
  MATEMATICĂ-INFORMATICĂ 2 56 113 8.03   4
  MATEMATICĂ-INFORMATICĂ, intensiv informatică    
  ŞTIINŢE ALE NATURII 2 56 114 8.06   4
  FILIERA TEORETICĂ / PROFIL UMAN            
  FILOLOGIE 2 56 112 7.84   4
24 LICEUL TEHNOLOGIC "ELENA CARAGIANI" TECUCI
Str.C.Racovita nr.20 bis, tel.0236817861
6 168     0 12
  FILIERA TEHNOLOGICĂ / PROFIL TEHNIC            
  ELECTRIC / Calificarea - Tehnician electrotehnist 1 28 173 4.74   2
  INDUSTRIE TEXTILĂ ŞI PIELĂRIE / Calificarea - Tehnician designer vestimentar/Tehnician în industria textilă 2 56 174 3.50   4
  MECANICĂ / Calificarea - Tehnician mecanic pentru întrețineri și reparații 1 28 175 4.74   2
  FILIERA TEHNOLOGICĂ / PROFIL SERVICII            
  COMERȚ / Calificare - Tehnician în achiziții și contractări 1 28 172 5.53   2
  TURISM ŞI ALIMENTAŢIE / Calificarea - Tehnician în turism 1 28 176 6.28   2
25 COLEGIUL NAŢIONAL DE AGRICULTURĂ ŞI ECONOMIE TECUCI
Str.1 Dec.1918 nr.107, tel.0236811133
9 252     0 18
  FILIERA TEHNOLOGICĂ / PROFIL RESURSE NATURALE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI            
  AGRICULTURĂ / Calificarea - Tehnician agronom/Tehnician horticultor/Tehnician veterinar 3 84 121 5.63   6
  INDUSTRIE ALIMENTARĂ / Calificarea - Tehnician analize produse alimentare 1 28 123 7.00   2
  PROTECTIA MEDIULUI / Calificarea - Tehnician ecolog și protecția calității mediului 2 56 124 6.64   4
  FILIERA TEHNOLOGICĂ / PROFIL SERVICII            
  ECONOMIC / Calificarea - Tehnician în activități economice 3 84 122 7.32   6
26 LICEUL TEHNOLOGIC "OVID CALEDONIU" TECUCI
Str.M.Basarab nr.11, tel.0236811344
2 56     0 4
  FILIERA TEHNOLOGICĂ / PROFIL SERVICII            
  COMERȚ / Calificarea - Tehnician în activități de comerț 1 28 184 -   2
  TURISM ŞI ALIMENTAŢIE / Calificarea - Organizator banqueting 1 28 185 3.05   2
27 LICEUL TEHNOLOGIC "PAUL BUJOR" ORAȘ BEREȘTI
Str.Trandafilor nr.210,  tel.0236342345
2 56     0 4
  FILIERA TEORETICĂ / PROFIL UMAN            
  ŞTIINŢE SOCIALE 1 28 187 -   2
  FILIERA TEHNOLOGICĂ / PROFIL SERVICII            
  COMERȚ / Calificarea - Tehnician în activități de comerț 1 28 186 -   2
28 LICEUL TEHNOLOGIC "EREMIA  GRIGORESCU" ORAŞ TG.BUJOR str.Eremia Grigorescu, tel.0236340727 3 84     0 6
  FILIERA TEORETICĂ / PROFIL REAL            
  ŞTIINŢE ALE NATURII 1 28 178 5.48   2
  FILIERA TEORETICĂ / PROFIL UMAN            
  ŞTIINŢE SOCIALE 1 28 180 6.92   2
  FILIERA TEHNOLOGICĂ / PROFIL SERVICII            
  ESTETICĂ ȘI IGIENA CORPULUI OMENESC / Calificarea - Coafor stilist 1 28 177 -   2
29 LICEUL TEHNOLOGIC NR.1 Comuna COROD
str.Scolii nr.10, tel.0236864021                                                                                          
1 28     0 2
  FILIERA TEHNOLOGICĂ / PROFIL RESURSE NATURALE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI            
  AGRICULTURĂ / Calificarea - Tehnician în agricultură ecologică 1 28 181 4.55   2
30 LICEUL TEHNOLOGIC NR.1  Comuna CUDALBI,                                           tel.0236862509                                                                                1 28     0 2
  FILIERA TEHNOLOGICĂ / PROFIL RESURSE NATURALE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI            
  AGRICULTURĂ / Calificarea - tehnician în agricultură ecologică/tehnician veterinar 1 28 183 -   2
31 LICEUL TEHNOLOGIC "COSTACHE CONACHI" Comuna PECHEA
str.Galati, nr.254, tel.0236823504
4 112     0 8
  FILIERA TEORETICĂ / PROFIL REAL            
  ŞTIINŢE ALE NATURII 1 28 170 7.63   2
  FILIERA TEHNOLOGICĂ / PROFIL SERVICII            
  COMERŢ / Calificarea - Tehnician în activități de comerț 1 28 165 5.93   2
  FILIERA TEHNOLOGICĂ / PROFIL TEHNIC            
  INDUSTRIE TEXTILĂ ŞI PIELĂRIE / Calificarea - Tehnician designer vestimentar 1 28 166 5.13   2
  MECANICĂ / Calificarea - Tehnician proiectant CAD 1 28 168 4.59   2
32 LICEUL TEHNOLOGIC "TUDOR VLADIMIRESCU" Comuna T.VLADIMIRESCU, tel.0236828618 1 28     0 2
  FILIERA TEORETICĂ / PROFIL REAL            
  ŞTIINŢE ALE NATURII 1 28 194 4.96   2
** TOTAL GENERAL 135 3780     55 215
 Numărul de elevi la clasă este de 28
*  La aceste clase se organizează probe de aptitudini, conform graficului din metodologie.
Nota: Clasele cu program intensiv şi bilingv au alocate ore în plus (pe săptămână) la specializările respective, astfel încât numărul de ore "poate depăşi numărul maxim de ore pe săptămână corespunzător filierei/profilului/specializării" (OMECT Nr.4802/2010)
Şcolarizarea elevilor romi şi a celor din Republica Moldova se face peste efectivul de 28 elevi/clasă, fără a depăși limita de 30 elevi/clasă.