PLANUL DE ŞCOLARIZARE PENTRU ŞCOALĂ PROFESIONALĂ DE STAT - ZI,  ANUL ȘCOLAR  2017-2018
LOCURI REZERVATE PENTRU ELEVII DE ETNIE ROMA SI PENTRU CEI DIN REPUBLICA MOLDOVA
         
Nr. crt. UNITATEA SCOLARA Nr. clase Nr. elevi cod fișă înscriere locuri pentru elevii din R. Moldova locuri pentru elevii de etnie Rroma
1 COLEGIUL ECONOMIC "VIRGIL MADGEARU" GALAŢI 1 28   0 2
  TURISM ŞI ALIMENTAŢIE / Bucătar  0.5 14 601   1
  TURISM ŞI ALIMENTAŢIE / Ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentație 0.5 14 599   1
2 LICEUL TEHNOLOGIC DE MARINĂ GALAŢI 1 28   2 0
  MECANICĂ / Marinar 0.5 14 535 1 0
  MECANICĂ / Mașinist utilaje portuare 0.5 14 534 1 0
3 COLEGIUL TEHNIC "RADU NEGRU" GALAŢI 1 28   2 0
  ELECTROMECANIC /  Electromecanic nave 0.5 14 544 1 0
  MECANICĂ / Sudor 0.5 14 511 1 0
4 COLEGIUL TEHNIC ”AUREL VLAICU” GALATI 1 28   2 0
  MECANICĂ / Strungar 0.5 14 507 1 0
  MECANICĂ / Lăcătuș construcții navale 0.5 14 502 1 0
5 COLEGIUL TEHNIC "PAUL DIMO" GALAŢI 1 28   2 0
  ELECTRIC / Electrician exploatare joasă tensiune 1 28 567 2 0
6 COLEGIUL TEHNIC "TRAIAN VUIA" GALAŢI 2 56   4 0
  MECANICĂ / Mecanic auto 2 56 527 4 0
7 COLEGIUL DE INDUSTRIE ALIMENTARA "ELENA DOAMNA" GALAŢI 1 28   0 2
  INDUSTRIE ALIMENTARĂ / Brutar-patiser-preparator produse făinoase 1 28 603   2
8 COLEGIUL TEHNIC DE ALIMENTATIE ȘI TURISM "DUMITRU MOŢOC" GALAȚI 3 84   6 0
  TURISM ŞI ALIMENTAŢIE / Cofetar-patiser 1 28 600 2 0
  TURISM ŞI ALIMENTAŢIE / Bucătar 1 28 601 2 0
  TURISM ŞI ALIMENTAŢIE / Ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentație 1 28 599 2 0
9 LICEUL TEHNOLOGIC "ANGHEL SALIGNY" GALAŢI 1 28   2 0
  CONSTRUCŢII INSTALAŢII ŞI LUCRĂRI PUBLICE / Instalator de instalații tehnico-sanitare și de gaze 0.5 14 580 1 0
  CONSTRUCŢII INSTALAŢII ŞI LUCRĂRI PUBLICE / Zugrav, ipsosar, vopsitor, tapetar 0.5 14 578 1 0
10 LICEUL TEHNOLOGIC "ANGHEL SALIGNY" GALAŢI, structură LICEUL TEHNOLOGIC "SF.IOAN" GALATI                                                                                                   1 28   2 0
  ESTETICĂ ŞI IGIENA CORPULUI OMENESC / Frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist 1 28 630 2 0
11 LICEUL TEHNOLOGIC "ELENA CARAGIANI" TECUCI 5 140   0 10
  MECANICĂ / Mecanic auto 1 28 527   2
  MECANICĂ / Confecţioner tâmplărie din aluminiu şi mase plastice 1 28 505   2
  MECANICĂ / Sudor 1 28 511   2
  MECANICĂ / Lăcătuș construcții metalice și utilaj tehnologic 1 28 501   2
  ELECTRIC / Electrician constructor 1 28 563   2
12 LICEUL TEHNOLOGIC "OVID CALEDONIU" TECUCI 5 140   0 10
  COMERȚ / Recepționer - distribuitor 1 28 596   2
  CONSTRUCŢII INSTALAŢII ŞI LUCRĂRI PUBLICE / Instalator de instalații tehnico-sanitare și de gaze 1 28 580   2
  ESTETICĂ ŞI IGIENA CORPULUI OMENESC / Frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist 1 28 630   2
  INDUSTRIE ALIMENTARĂ / Operator în prelucrarea legumelor și fructelor 1 28 605   2
  TURISM ŞI ALIMENTAŢIE / Bucătar 1 28 601   2
13 LICEUL TEHNOLOGIC "PAUL BUJOR" ORAŞ BEREŞTI 1 28   0 2
  AGRICULTURĂ / Apicultor - sericicultor 0.5 14 594   1
  ESTETICĂ ŞI IGIENA CORPULUI OMENESC / Frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist 0.5 14 630   1
14 LICEUL TEHNOLOGIC "EREMIA GRIGORESCU" ORAŞ TG.BUJOR 2 56   0 4
  FABRICAREA PRODUSELOR DIN LEMN / Tâmplar universal 1 28 613   2
  INDUSTRIE TEXTILĂ ŞI PIELĂRIE / Confecţioner produse textile 1 28 620   2
15 LICEUL TEHNOLOGIC NR.1 COMUNA CUDALBI                                                                                    1 28   0 2
  MECANICĂ / Mecanic agricol 1 28 536   2
16 LICEUL TEHNOLOGIC NR.1 COMUNA COROD                                                                                           1 28   0 2
  AGRICULTURĂ / Horticultor 1 28 591   2
17 LICEUL TEHNOLOGIC "HORTENSIA PAPADAT BENGESCU" COMUNA IVEŞTI 2 56   0 4
  INDUSTRIE TEXTILĂ ŞI PIELĂRIE / Confecţioner produse textile 1 28 620   2
  MECANICĂ / Lăcătuş mecanic prestări servicii 1 28 538   2
18 LICEUL TEHNOLOGIC "COSTACHE CONACHI" COMUNA PECHEA 1 28   0 2
  INDUSTRIE TEXTILĂ ŞI PIELĂRIE / Confecţioner produse textile 1 28 620   2
19 LICEUL TEHNOLOGIC "TUDOR VLADIMIRESCU" Comuna T.VLADIMIRESCU 1 28   0 2
  INDUSTRIE TEXTILĂ ŞI PIELĂRIE / Confecţioner produse textile 1 28 620   2
* TOTAL GENERAL 32 896   22 42