PLAN DE ŞCOLARIZARE 
ÎNVĂŢĂMÂNTUL LICEAL SERAL SI CU FRECVENŢĂ REDUSĂ 
ANUL ŞCOLAR 2017 - 2018  
Nr. crt  DENUMIREA UNITATII DE ÎNVĂŢĂMÂNT, FILIERA, PROFILUL, SPECIALIZAREA, DOMENIUL PREGĂTIRII DE BAZĂ, CALIFICAREA cl. a IX-a, SERAL cl. a IX-a, FRECENȚĂ REDUSĂ
Nr. clase Nr. elevi Nr. clase Nr. elevi
1 LICEUL TEORETIC "SFÂNTA MARIA" GALAŢI,
str.Constructorilor nr.25, tel. 0236418310
    1 28
  FILIERA TEORETICĂ / PROFIL REAL        
  ŞTIINŢE ALE NATURII     1 28
2 COLEGIUL TEHNIC "RADU NEGRU" GALAŢI,
str.Ştiinţei nr.119, tel.0236416564
1 28 1 28
  FILIERA TEORETICĂ / PROFIL REAL        
  MATEMATICĂ-INFORMATICĂ     1 28
  FILIERA TEHNOLOGICĂ / PROFIL TEHNIC        
  ELECTROMECANIC / Calificarea - Tehnician electromecanic 1 28    
3 COLEGIUL TEHNIC "AUREL VLAICU" GALAŢI, Str.1 Dec.1918 nr.25, tel.0236463740 2 56 1 28
  FILIERA TEORETICĂ / PROFIL REAL        
  ŞTIINŢE ALE NATURII     1 28
  FILIERA TEHNOLOGICĂ / PROFIL TEHNIC        
  ELECTROMECANIC / Calificarea - Tehnician electromecanic 1 28    
  FILIERA TEHNOLOGICĂ / PROFIL RESURSE NATURALE ȘI PROTECȚIA MEDIULUI        
  PROTECTIA MEDIULUI / Calificarea - Tehnician ecolog și protecția calității mediului 1 28    
4 LICEUL TEHNOLOGIC TRANSPORTURI CĂI FERATE GALAŢI, B-dul G.Cosbuc nr.225, tel. 0236319422 1 28 1 28
  FILIERA TEORETICĂ / PROFIL REAL        
  MATEMATICĂ-INFORMATICĂ     1 28
  FILIERA TEHNOLOGICĂ / PROFIL TEHNIC        
  ELECTRONICĂ AUTOMATIZĂRI / Calificarea - Tehnician în automatizări 1 28    
5 LICEUL TEHNOLOGIC ”ANGHEL SALIGNY” GALAȚI, str.Metalurgiştilor nr.4, tel. 0236471119 1 28 2 56
  FILIERA TEORETICĂ / PROFIL UMAN        
  FILOLOGIE     2 56
  FILIERA TEHNOLOGICĂ / PROFIL TEHNIC        
  CONSTRUCŢII INSTALAŢII ŞI LUCRĂRI PUBLICE / Calificarea - Tehnician desenator pentru construcții și instalații 1 28    
6 LICEUL TEHNOLOGIC ”ANGHEL SALIGNY” GALAȚI structură LICEUL TEHNOLOGIC "SFÂNTUL IOAN" GALAȚI, Str.N.Balcescu nr.19, tel.0236415201 1 28    
  FILIERA TEHNOLOGICĂ / PROFIL SERVICII        
  TURISM ŞI ALIMENTAŢIE / Calificarea - Tehnician în gastronomie 1 28    
7 LICEUL TEHNOLOGIC "EREMIA  GRIGORESCU" ORAŞ TG.BUJOR str.Eremia Grigorescu, tel.0236340727     1 28
  FILIERA TEORETICĂ / PROFIL UMAN        
  ȘTIINȚE SOCIALE     1 28
8 LICEUL TEHNOLOGIC NR.1  Comuna CUDALBI, tel.0236862509 1 28    
  FILIERA TEHNOLOGICĂ / PROFIL RESURSE NATURALE ȘI PROTECȚIA MEDIULUI        
  AGRICULTURĂ / Calificarea - Tehnician în agricultură ecologică 1 28    
9 LICEUL TEHNOLOGIC "COSTACHE CONACHI" Comuna PECHEA, str.Galati, nr.254, tel.0236823504 1 28 1 28
  FILIERA TEORETICĂ / PROFIL REAL        
  ŞTIINŢE ALE NATURII     1 28
  FILIERA TEHNOLOGICĂ / PROFIL TEHNIC        
  MECANICĂ / Calificarea - Tehnician proiectant CAD 1 28    
* total 8 224 8 224