PLANUL DE ŞCOLARIZARE PENTRU ŞCOALĂ PROFESIONALĂ DE 3 ANI - ZI,  ANUL ȘCOLAR  2017-2018
         
Nr. crt. UNITATEA SCOLARA Nr. clase Nr. elevi cod fișă înscriere
1 COLEGIUL ECONOMIC "VIRGIL MADGEARU" GALAŢI 1 28  
  TURISM ŞI ALIMENTAŢIE / Bucătar  0.5 14 601
  TURISM ŞI ALIMENTAŢIE / Ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentație 0.5 14 599
2 LICEUL TEHNOLOGIC DE MARINĂ GALAŢI 1 28  
  MECANICĂ / Marinar 0.5 14 535
  MECANICĂ / Mașinist utilaje portuare 0.5 14 534
3 COLEGIUL TEHNIC "RADU NEGRU" GALAŢI 1 28  
  ELECTROMECANIC /  Electromecanic nave 0.5 14 544
  MECANICĂ / Sudor 0.5 14 511
4 COLEGIUL TEHNIC ”AUREL VLAICU” GALATI 1 28  
  MECANICĂ / Strungar 0.5 14 507
  MECANICĂ / Lăcătuș construcții navale 0.5 14 502
5 COLEGIUL TEHNIC "PAUL DIMO" GALAŢI 1 28  
  ELECTRIC / Electrician exploatare joasă tensiune 1 28 567
6 COLEGIUL TEHNIC "TRAIAN VUIA" GALAŢI 2 56  
  MECANICĂ / Mecanic auto 2 56 527
7 COLEGIUL DE INDUSTRIE ALIMENTARA "ELENA DOAMNA" GALAŢI 1 28  
  INDUSTRIE ALIMENTARĂ / Brutar-patiser-preparator produse făinoase 1 28 603
8 COLEGIUL TEHNIC DE ALIMENTATIE ȘI TURISM "DUMITRU MOŢOC" GALAȚI 3 84  
  TURISM ŞI ALIMENTAŢIE / Cofetar-patiser 1 28 600
  TURISM ŞI ALIMENTAŢIE / Bucătar 1 28 601
  TURISM ŞI ALIMENTAŢIE / Ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentație 1 28 599
9 LICEUL TEHNOLOGIC "ANGHEL SALIGNY" GALAŢI 1 28  
  CONSTRUCŢII INSTALAŢII ŞI LUCRĂRI PUBLICE / Instalator de instalații tehnico-sanitare și de gaze 0.5 14 580
  CONSTRUCŢII INSTALAŢII ŞI LUCRĂRI PUBLICE / Zugrav, ipsosar, vopsitor, tapetar 0.5 14 578
10 LICEUL TEHNOLOGIC "ANGHEL SALIGNY" GALAŢI, structură LICEUL TEHNOLOGIC "SF.IOAN" GALATI                                                                                                   1 28  
  ESTETICĂ ŞI IGIENA CORPULUI OMENESC / Frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist 1 28 630
11 LICEUL TEHNOLOGIC "ELENA CARAGIANI" TECUCI 5 140  
  MECANICĂ / Mecanic auto 1 28 527
  MECANICĂ / Confecţioner tâmplărie din aluminiu şi mase plastice 1 28 505
  MECANICĂ / Sudor 1 28 511
  MECANICĂ / Lăcătuș construcții metalice și utilaj tehnologic 1 28 501
  ELECTRIC / Electrician constructor 1 28 563
12 LICEUL TEHNOLOGIC "OVID CALEDONIU" TECUCI 5 140  
  COMERȚ / Recepționer - distribuitor 1 28 596
  CONSTRUCŢII INSTALAŢII ŞI LUCRĂRI PUBLICE / Instalator de instalații tehnico-sanitare și de gaze 1 28 580
  ESTETICĂ ŞI IGIENA CORPULUI OMENESC / Frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist 1 28 630
  INDUSTRIE ALIMENTARĂ / Operator în prelucrarea legumelor și fructelor 1 28 605
  TURISM ŞI ALIMENTAŢIE / Bucătar 1 28 601
13 LICEUL TEHNOLOGIC "PAUL BUJOR" ORAŞ BEREŞTI 1 28  
  AGRICULTURĂ / Apicultor - sericicultor 0.5 14 594
  ESTETICĂ ŞI IGIENA CORPULUI OMENESC / Frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist 0.5 14 630
14 LICEUL TEHNOLOGIC "EREMIA GRIGORESCU" ORAŞ TG.BUJOR 2 56  
  FABRICAREA PRODUSELOR DIN LEMN / Tâmplar universal 1 28 613
  INDUSTRIE TEXTILĂ ŞI PIELĂRIE / Confecţioner produse textile 1 28 620
15 LICEUL TEHNOLOGIC NR.1 COMUNA CUDALBI                                                                                    1 28  
  MECANICĂ / Mecanic agricol 1 28 536
16 LICEUL TEHNOLOGIC NR.1 COMUNA COROD                                                                                           1 28  
  AGRICULTURĂ / Horticultor 1 28 591
17 LICEUL TEHNOLOGIC "HORTENSIA PAPADAT BENGESCU" COMUNA IVEŞTI 2 56  
  INDUSTRIE TEXTILĂ ŞI PIELĂRIE / Confecţioner produse textile 1 28 620
  MECANICĂ / Lăcătuş mecanic prestări servicii 1 28 538
18 LICEUL TEHNOLOGIC "COSTACHE CONACHI" COMUNA PECHEA 1 28  
  INDUSTRIE TEXTILĂ ŞI PIELĂRIE / Confecţioner produse textile 1 28 620
19 LICEUL TEHNOLOGIC "TUDOR VLADIMIRESCU" Comuna T.VLADIMIRESCU 1 28  
  INDUSTRIE TEXTILĂ ŞI PIELĂRIE / Confecţioner produse textile 1 28 620
* TOTAL GENERAL 32 896