CODUL SCOLII GIMNAZIALE PENTRU ADLIC  2017
Nr Cod judet Cod scoala pentru ADLIC Denumire Mediu Localitate superioara
1 GL 101 COLEGIUL NATIONAL "ALEXANDRU IOAN CUZA", LOCALITATEA GALATI URBAN MUNICIPIUL GALAŢI
2 GL 102 COLEGIUL NATIONAL "CALISTRAT HOGAS", LOCALITATEA TECUCI URBAN MUNICIPIUL TECUCI
3 GL 103 COLEGIUL NATIONAL "COSTACHE NEGRI", LOCALITATEA GALATI URBAN MUNICIPIUL GALAŢI
4 GL 104 COLEGIUL NATIONAL "MIHAIL KOGALNICEANU", LOCALITATEA GALATI URBAN MUNICIPIUL GALAŢI
5 GL 105 COLEGIUL NATIONAL "SPIRU HARET", LOCALITATEA TECUCI URBAN MUNICIPIUL TECUCI
6 GL 106 COLEGIUL NATIONAL "VASILE ALECSANDRI", LOCALITATEA GALATI URBAN MUNICIPIUL GALAŢI
7 GL 107 LICEUL CU PROGRAM SPORTIV, LOCALITATEA GALATI URBAN MUNICIPIUL GALAŢI
8 GL 108 LICEUL DE ARTE "DIMITRIE CUCLIN", LOCALITATEA GALATI URBAN MUNICIPIUL GALAŢI
9 GL 109 LICEUL TEHNOLOGIC "COSTACHE CONACHI", COMUNA PECHEA RURAL PECHEA
10 GL 110 LICEUL TEHNOLOGIC "EREMIA GRIGORESCU", ORAS TG.BUJOR URBAN ORAŞ TÂRGU BUJOR
11 GL 111 LICEUL TEHNOLOGIC "HORTENSIA PAPADAT BENGESCU", COMUNA IVESTI RURAL IVEŞTI
12 GL 112 LICEUL TEHNOLOGIC "OVID CALEDONIU", LOCALITATEA TECUCI URBAN MUNICIPIUL TECUCI
13 GL 113 LICEUL TEHNOLOGIC "PAUL BUJOR", ORAS BERESTI URBAN ORAŞ BEREŞTI
14 GL 114 LICEUL TEHNOLOGIC "TUDOR VLADIMIRESCU", COMUNA TUDOR VLADIMIRESCU RURAL TUDOR VLADIMIRESCU
15 GL 115 LICEUL TEHNOLOGIC NR.1, COMUNA COROD RURAL COROD
16 GL 116 LICEUL TEHNOLOGIC NR.1, COMUNA CUDALBI RURAL CUDALBI
17 GL 117 LICEUL TEORETIC "DUNAREA", LOCALITATEA GALATI URBAN MUNICIPIUL GALAŢI
18 GL 118 LICEUL TEORETIC "EMIL RACOVITA", LOCALITATEA GALATI URBAN MUNICIPIUL GALAŢI
19 GL 119 LICEUL TEORETIC "MIRCEA ELIADE", LOCALITATEA GALATI URBAN MUNICIPIUL GALAŢI
20 GL 120 SCOALA GIMNAZIALA "ALEXANDRU MORUZI", COMUNA PECHEA RURAL PECHEA
21 GL 121 SCOALA GIMNAZIALA "ALEXEI MATEEVICI", COMUNA MOVILENI RURAL MOVILENI
22 GL 122 SCOALA GIMNAZIALA "ANGHEL RUGINA", LOCALITATEA TECUCI URBAN MUNICIPIUL TECUCI
23 GL 123 SCOALA GIMNAZIALA "CONSTANTIN GH. MARINESCU", LOCALITATEA GALATI URBAN MUNICIPIUL GALAŢI
24 GL 124 SCOALA GIMNAZIALA "DAN BARBILIAN", LOCALITATEA GALATI URBAN MUNICIPIUL GALAŢI
25 GL 125 SCOALA GIMNAZIALA "DIMITRIE CANTEMIR", COMUNA MATCA RURAL MATCA
26 GL 126 SCOALA GIMNAZIALA "DIMITRIE LUCHIAN", COMUNA PISCU RURAL PISCU
27 GL 127 SCOALA GIMNAZIALA "DIMITRIE STURDZA", LOCALITATEA TECUCI URBAN MUNICIPIUL TECUCI
28 GL 128 SCOALA GIMNAZIALA "DOAMNA NICA", COMUNA VALEA MARULUI RURAL VALEA MĂRULUI
29 GL 129 SCOALA GIMNAZIALA "DUMITRU I.GHIMUS", SAT LUNGESTI, COMUNA BALABANESTI RURAL BĂLĂBĂNEŞTI
30 GL 130 SCOALA GIMNAZIALA "ELENA CUZA", LOCALITATEA GALATI URBAN MUNICIPIUL GALAŢI
31 GL 131 SCOALA GIMNAZIALA "ELENA DOAMNA", COMUNA CUZA VODA RURAL CUZA VODĂ
32 GL 132 SCOALA GIMNAZIALA "ELENA DOAMNA", LOCALITATEA TECUCI URBAN MUNICIPIUL TECUCI
33 GL 133 SCOALA GIMNAZIALA "ELENA NEGRI", COMUNA COSTACHE NEGRI RURAL COSTACHE NEGRI
34 GL 134 SCOALA GIMNAZIALA "ENE PATRICIU", COMUNA SMULTI RURAL SMULŢI
35 GL 135 SCOALA GIMNAZIALA "GABRIEL DRAGAN", COMUNA NICORESTI RURAL NICOREŞTI
36 GL 136 SCOALA GIMNAZIALA "GENERAL DUMITRU DAMACEANU", COMUNA COSMESTI RURAL COSMEŞTI
37 GL 137 SCOALA GIMNAZIALA "GEORGE IVASCU", COMUNA CERTESTI RURAL CERŢEŞTI
38 GL 138 SCOALA GIMNAZIALA "GHEORGHE MUNTEANU", LOCALITATEA GALATI URBAN MUNICIPIUL GALAŢI
39 GL 139 SCOALA GIMNAZIALA "GHEORGHE PETRASCU", LOCALITATEA TECUCI URBAN MUNICIPIUL TECUCI
40 GL 140 SCOALA GIMNAZIALA "GHEORGHE POALELUNGI", COMUNA MASTACANI RURAL MĂSTĂCANI
41 GL 141 SCOALA GIMNAZIALA "GHEORGHE SI MARIA TASCA", COMUNA BALABANESTI RURAL BĂLĂBĂNEŞTI
42 GL 142 SCOALA GIMNAZIALA "GRIGORE HAGIU", ORAS TG.BUJOR URBAN ORAŞ TÂRGU BUJOR
43 GL 143 SCOALA GIMNAZIALA "GRIGORE MOISIL", LOCALITATEA GALATI URBAN MUNICIPIUL GALAŢI
44 GL 144 SCOALA GIMNAZIALA "ION CREANGA", SAT TALPIGI, COMUNA GHIDIGENI RURAL GHIDIGENI
45 GL 145 SCOALA GIMNAZIALA "ION PETROVICI", LOCALITATEA TECUCI URBAN MUNICIPIUL TECUCI
46 GL 146 SCOALA GIMNAZIALA "IORGU IORDAN", LOCALITATEA TECUCI URBAN MUNICIPIUL TECUCI
47 GL 147 SCOALA GIMNAZIALA "IULIA HASDEU", LOCALITATEA GALATI URBAN MUNICIPIUL GALAŢI
48 GL 148 SCOALA GIMNAZIALA "LASCAR CATARGIU", COMUNA SCHELA RURAL SCHELA
49 GL 149 SCOALA GIMNAZIALA "LUDOVIC COSMA", LOCALITATEA GALATI URBAN MUNICIPIUL GALAŢI
50 GL 150 SCOALA GIMNAZIALA "MARIA GRECU", SAT ODAIA MANOLACHE, COMUNA VANATORI RURAL VÂNĂTORI
51 GL 151 SCOALA GIMNAZIALA "MIHAI VITEAZUL", LOCALITATEA GALATI URBAN MUNICIPIUL GALAŢI
52 GL 152 SCOALA GIMNAZIALA "MIHAIL SADOVEANU", LOCALITATEA GALATI URBAN MUNICIPIUL GALAŢI
53 GL 153 SCOALA GIMNAZIALA "MIHAIL SI GAVRIL", SAT MIHAIL KOGALNICEANU, COMUNA SMARDAN RURAL SMÂRDAN
54 GL 154 SCOALA GIMNAZIALA "MIRON COSTIN", LOCALITATEA GALATI URBAN MUNICIPIUL GALAŢI
55 GL 155 SCOALA GIMNAZIALA "NATALIA NEGRU", COMUNA BUCIUMENI RURAL BUCIUMENI
56 GL 156 SCOALA GIMNAZIALA "NEGOITA DANAILA", SAT BUCESTI, COMUNA IVESTI RURAL IVEŞTI
57 GL 157 SCOALA GIMNAZIALA "NICOLAE BALCESCU", LOCALITATEA TECUCI URBAN MUNICIPIUL TECUCI
58 GL 158 SCOALA GIMNAZIALA "PETRU RARES", COMUNA FRUMUSITA RURAL FRUMUŞIŢA
59 GL 159 SCOALA GIMNAZIALA "PROF.EMIL PANAITESCU", COMUNA CUDALBI RURAL CUDALBI
60 GL 160 SCOALA GIMNAZIALA "SF.STELIAN", SAT UMBRARESTI DEAL, COMUNA UMBRARESTI RURAL UMBRĂREŞTI
61 GL 161 SCOALA GIMNAZIALA "SF.TREI IERARHI", SAT HANU CONACHI, COMUNA FUNDENI RURAL FUNDENI
62 GL 162 SCOALA GIMNAZIALA "SFANTA CUVIOASA PARASCHEVA", COMUNA SMARDAN RURAL SMÂRDAN
63 GL 163 SCOALA GIMNAZIALA "SFANTUL GHEORGHE", COMUNA CUCA RURAL CUCA
64 GL 164 SCOALA GIMNAZIALA "SFANTUL GRIGORIE TEOLOGUL", LOCALITATEA GALATI URBAN MUNICIPIUL GALAŢI
65 GL 165 SCOALA GIMNAZIALA "SFANTUL IERARH NICOLAE", COMUNA VLADESTI RURAL VLĂDEŞTI
66 GL 166 SCOALA GIMNAZIALA "SFANTUL NICOLAE", COMUNA LIESTI RURAL LIEŞTI
67 GL 167 SCOALA GIMNAZIALA "SFANTUL NICOLAE", COMUNA VANATORI RURAL VÂNĂTORI
68 GL 168 SCOALA GIMNAZIALA "SFINTII APOSTOLI PETRU SI PAVEL", LOCALITATEA GALATI URBAN MUNICIPIUL GALAŢI
69 GL 169 SCOALA GIMNAZIALA "SFINTII IMPARATI", LOCALITATEA GALATI URBAN MUNICIPIUL GALAŢI
70 GL 170 SCOALA GIMNAZIALA "SMARANDA BRAIESCU", SAT HANTESTI, COMUNA BUCIUMENI RURAL BUCIUMENI
71 GL 171 SCOALA GIMNAZIALA "STEFAN CEL MARE", COMUNA PISCU RURAL PISCU
72 GL 172 SCOALA GIMNAZIALA "STEFAN CEL MARE", LOCALITATEA GALATI URBAN MUNICIPIUL GALAŢI
73 GL 173 SCOALA GIMNAZIALA "STEFAN OCTAVIAN IOSIF", LOCALITATEA TECUCI URBAN MUNICIPIUL TECUCI
74 GL 174 SCOALA GIMNAZIALA "STROE S. BELLOESCU", SAT PLESA, COMUNA BERESTI-MERIA RURAL BEREŞTI-MERIA
75 GL 175 SCOALA GIMNAZIALA "TUDOR PAMFILE", COMUNA TEPU RURAL ŢEPU
76 GL 176 SCOALA GIMNAZIALA "UNIREA", COMUNA BRANISTEA RURAL BRANIŞTEA
77 GL 177 SCOALA GIMNAZIALA "VASILE BURLUI", COMUNA SUCEVENI RURAL SUCEVENI
78 GL 178 SCOALA GIMNAZIALA "VASILE SEICARU", COMUNA OANCEA RURAL OANCEA
79 GL 179 SCOALA GIMNAZIALA "VICTOR ION POPA", COMUNA IVESTI RURAL IVEŞTI
80 GL 180 SCOALA GIMNAZIALA ADVENTISTA, COMUNA MATCA RURAL MATCA
81 GL 181 SCOALA GIMNAZIALA NR.1, COMUNA BALASESTI RURAL BĂLĂŞEŞTI
82 GL 182 SCOALA GIMNAZIALA NR.1, COMUNA BALENI RURAL BĂLENI
83 GL 183 SCOALA GIMNAZIALA NR.1, COMUNA BANEASA RURAL BĂNEASA
84 GL 184 SCOALA GIMNAZIALA NR.1, COMUNA BARCEA RURAL BARCEA
85 GL 185 SCOALA GIMNAZIALA NR.1, COMUNA BRAHASESTI RURAL BRĂHĂŞEŞTI
86 GL 186 SCOALA GIMNAZIALA NR.1, COMUNA CAVADINESTI RURAL CAVADINEŞTI
87 GL 187 SCOALA GIMNAZIALA NR.1, COMUNA COROD RURAL COROD
88 GL 188 SCOALA GIMNAZIALA NR.1, COMUNA DRAGANESTI RURAL DRĂGĂNEŞTI
89 GL 189 SCOALA GIMNAZIALA NR.1, COMUNA DRAGUSENI RURAL DRĂGUŞENI
90 GL 190 SCOALA GIMNAZIALA NR.1, COMUNA FARTANESTI RURAL FÂRŢĂNEŞTI
91 GL 191 SCOALA GIMNAZIALA NR.1, COMUNA FOLTESTI RURAL FOLTEŞTI
92 GL 192 SCOALA GIMNAZIALA NR.1, COMUNA FRUMUSITA RURAL FRUMUŞIŢA
93 GL 193 SCOALA GIMNAZIALA NR.1, COMUNA GHIDIGENI RURAL GHIDIGENI
94 GL 194 SCOALA GIMNAZIALA NR.1, COMUNA GOHOR RURAL GOHOR
95 GL 195 SCOALA GIMNAZIALA NR.1, COMUNA GRIVITA RURAL GRIVIŢA
96 GL 196 SCOALA GIMNAZIALA NR.1, COMUNA INDEPENDENTA RURAL INDEPENDENŢA
97 GL 197 SCOALA GIMNAZIALA NR.1, COMUNA JORASTI RURAL JORĂŞTI
98 GL 198 SCOALA GIMNAZIALA NR.1, COMUNA LIESTI RURAL LIEŞTI
99 GL 199 SCOALA GIMNAZIALA NR.1, COMUNA MATCA RURAL MATCA
100 GL 200 SCOALA GIMNAZIALA NR.1, COMUNA MUNTENI RURAL MUNTENI
101 GL 201 SCOALA GIMNAZIALA NR.1, COMUNA NAMOLOASA RURAL NĂMOLOASA
102 GL 202 SCOALA GIMNAZIALA NR.1, COMUNA NEGRILESTI RURAL NEGRILEŞTI
103 GL 203 SCOALA GIMNAZIALA NR.1, COMUNA PECHEA RURAL PECHEA
104 GL 204 SCOALA GIMNAZIALA NR.1, COMUNA POIANA RURAL POIANA
105 GL 205 SCOALA GIMNAZIALA NR.1, COMUNA PRIPONESTI RURAL PRIPONEŞTI
106 GL 206 SCOALA GIMNAZIALA NR.1, COMUNA RADESTI RURAL RĂDEŞTI
107 GL 207 SCOALA GIMNAZIALA NR.1, COMUNA REDIU RURAL REDIU
108 GL 208 SCOALA GIMNAZIALA NR.1, COMUNA SENDRENI RURAL ŞENDRENI
109 GL 209 SCOALA GIMNAZIALA NR.1, COMUNA SLOBOZIA CONACHI RURAL SLOBOZIA CONACHI
110 GL 210 SCOALA GIMNAZIALA NR.1, COMUNA SUHURLUI RURAL SUHURLUI
111 GL 211 SCOALA GIMNAZIALA NR.1, COMUNA TULUCESTI RURAL TULUCEŞTI
112 GL 212 SCOALA GIMNAZIALA NR.1, COMUNA UMBRARESTI RURAL UMBRĂREŞTI
113 GL 213 SCOALA GIMNAZIALA NR.1, COMUNA VARLEZI RURAL VÂRLEZI
114 GL 214 SCOALA GIMNAZIALA NR.1, SAT ADAM, COMUNA DRAGUSENI RURAL DRĂGUŞENI
115 GL 215 SCOALA GIMNAZIALA NR.1, SAT BALINTESTI, COMUNA BERESTI-MERIA RURAL BEREŞTI-MERIA
116 GL 216 SCOALA GIMNAZIALA NR.1, SAT BERHECI, COMUNA GOHOR RURAL GOHOR
117 GL 217 SCOALA GIMNAZIALA NR.1, SAT BLANZI, COMUNA COROD RURAL COROD
118 GL 218 SCOALA GIMNAZIALA NR.1, SAT BUCESTI, COMUNA IVESTI RURAL IVEŞTI
119 GL 219 SCOALA GIMNAZIALA NR.1, SAT CARLOMANESTI, COMUNA CERTESTI RURAL CERŢEŞTI
120 GL 220 SCOALA GIMNAZIALA NR.1, SAT COASTA LUPEI, COMUNA NICORESTI RURAL NICOREŞTI
121 GL 221 SCOALA GIMNAZIALA NR.1, SAT CONDREA, COMUNA UMBRARESTI RURAL UMBRĂREŞTI
122 GL 222 SCOALA GIMNAZIALA NR.1, SAT FANTANELE, COMUNA SCANTEIESTI RURAL SCÂNTEIEŞTI
123 GL 223 SCOALA GIMNAZIALA NR.1, SAT FUNDEANU, COMUNA DRAGUSENI RURAL DRĂGUŞENI
124 GL 224 SCOALA GIMNAZIALA NR.1, SAT FURCENII NOI, COMUNA COSMESTI RURAL COSMEŞTI
125 GL 225 SCOALA GIMNAZIALA NR.1, SAT GANESTI, COMUNA CAVADINESTI RURAL CAVADINEŞTI
126 GL 226 SCOALA GIMNAZIALA NR.1, SAT IZVOARELE, COMUNA SLOBOZIA CONACHI RURAL SLOBOZIA CONACHI
127 GL 227 SCOALA GIMNAZIALA NR.1, SAT MACISENI, COMUNA CORNI RURAL CORNI
128 GL 228 SCOALA GIMNAZIALA NR.1, SAT MALU ALB, COMUNA DRAGANESTI RURAL DRĂGĂNEŞTI
129 GL 229 SCOALA GIMNAZIALA NR.1, SAT SIVITA, COMUNA TULUCESTI RURAL TULUCEŞTI
130 GL 230 SCOALA GIMNAZIALA NR.1, SAT SLIVNA, COMUNA BERESTI-MERIA RURAL BEREŞTI-MERIA
131 GL 231 SCOALA GIMNAZIALA NR.1, SAT TOFLEA, COMUNA BRAHASESTI RURAL BRĂHĂŞEŞTI
132 GL 232 SCOALA GIMNAZIALA NR.1, SAT UNGURENI, COMUNA MUNTENI RURAL MUNTENI
133 GL 233 SCOALA GIMNAZIALA NR.1, SAT VIILE, COMUNA FARTANESTI RURAL FÂRŢĂNEŞTI
134 GL 234 SCOALA GIMNAZIALA NR.10, LOCALITATEA GALATI URBAN MUNICIPIUL GALAŢI
135 GL 235 SCOALA GIMNAZIALA NR.16, LOCALITATEA GALATI URBAN MUNICIPIUL GALAŢI
136 GL 236 SCOALA GIMNAZIALA NR.17, LOCALITATEA GALATI URBAN MUNICIPIUL GALAŢI
137 GL 237 SCOALA GIMNAZIALA NR.18, LOCALITATEA GALATI URBAN MUNICIPIUL GALAŢI
138 GL 238 SCOALA GIMNAZIALA NR.2, COMUNA BARCEA RURAL BARCEA
139 GL 239 SCOALA GIMNAZIALA NR.2, COMUNA FARTANESTI RURAL FÂRŢĂNEŞTI
140 GL 240 SCOALA GIMNAZIALA NR.2, COMUNA INDEPENDENTA RURAL INDEPENDENŢA
141 GL 241 SCOALA GIMNAZIALA NR.2, COMUNA LIESTI RURAL LIEŞTI
142 GL 242 SCOALA GIMNAZIALA NR.2, COMUNA MATCA RURAL MATCA
143 GL 243 SCOALA GIMNAZIALA NR.2, COMUNA MOVILENI RURAL MOVILENI
144 GL 244 SCOALA GIMNAZIALA NR.2, SAT CHIRAFTEI, COMUNA MASTACANI RURAL MĂSTĂCANI
145 GL 245 SCOALA GIMNAZIALA NR.20, LOCALITATEA GALATI URBAN MUNICIPIUL GALAŢI
146 GL 246 SCOALA GIMNAZIALA NR.22, LOCALITATEA GALATI URBAN MUNICIPIUL GALAŢI
147 GL 247 SCOALA GIMNAZIALA NR.24, LOCALITATEA GALATI URBAN MUNICIPIUL GALAŢI
148 GL 248 SCOALA GIMNAZIALA NR.25, LOCALITATEA GALATI URBAN MUNICIPIUL GALAŢI
149 GL 249 SCOALA GIMNAZIALA NR.26, LOCALITATEA GALATI URBAN MUNICIPIUL GALAŢI
150 GL 250 SCOALA GIMNAZIALA NR.28, LOCALITATEA GALATI URBAN MUNICIPIUL GALAŢI
151 GL 251 SCOALA GIMNAZIALA NR.29, LOCALITATEA GALATI URBAN MUNICIPIUL GALAŢI
152 GL 252 SCOALA GIMNAZIALA NR.3, COMUNA LIESTI RURAL LIEŞTI
153 GL 253 SCOALA GIMNAZIALA NR.3, COMUNA MASTACANI RURAL MĂSTĂCANI
154 GL 254 SCOALA GIMNAZIALA NR.3, COMUNA PECHEA RURAL PECHEA
155 GL 255 SCOALA GIMNAZIALA NR.3, LOCALITATEA GALATI URBAN MUNICIPIUL GALAŢI
156 GL 256 SCOALA GIMNAZIALA NR.33, LOCALITATEA GALATI URBAN MUNICIPIUL GALAŢI
157 GL 257 SCOALA GIMNAZIALA NR.5, LOCALITATEA GALATI URBAN MUNICIPIUL GALAŢI
158 GL 258 SCOALA GIMNAZIALA NR.7, LOCALITATEA GALATI URBAN MUNICIPIUL GALAŢI
159 GL 259 SCOALA GIMNAZIALA NR.9, LOCALITATEA GALATI URBAN MUNICIPIUL GALAŢI
160 GL 260 SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA "CONSTANTIN PAUNESCU", LOCALITATEA TECUCI URBAN MUNICIPIUL TECUCI
161 GL 261 SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA "CONSTANTIN PUFAN", LOCALITATEA GALATI URBAN MUNICIPIUL GALAŢI
162 GL 262 SCOALA PROFESIONALA SPECIALA "EMIL GARLEANU", LOCALITATEA GALATI URBAN MUNICIPIUL GALAŢI
163 GL 263 SCOALA PROFESIONALA SPECIALA "PAUL POPESCU NEVEANU", LOCALITATEA GALATI URBAN MUNICIPIUL GALAŢI