MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE
INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN GALATI
REZULTATELE CANDIDAŢILOR ÎNSCRIŞI LA CONCURSUL DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE / 
CATEDRELOR RAMASE VACANTE / REZERVATE, ORGANIZAT LA NIVELUL JUDEȚULUI  
PROBA PRACTICĂ - 5 septembrie 2017
Nr. Crt. Nume Initala tata Prenume DISCIPLINA NOTA
1 BĂDIȚA G ROZETA MIHAELA COMERT (MAISTRI INSTRUCTORI)
6(șase)
2 REZEANU S REMUS CATALIN INFORMATICA SI TEHNOLOGIA INFORMATIEI
7(șapte)