Inspectoratul Şcolar Judeţean Galați
Locuri libere la învăţământul profesional, pentru  etapa a II-a de admitere in anul şcolar 2018-2019
invatamant profesional
Nr. crt. DENUMIREA UNITATII DE INVATAMANT CALIFICAREA Nr. de locuri în plan de şcolarizare Nr. candidaţilor înscrişi  la data de 5 iulie 2018 NR. LOCURI LIBERE  IN DATA DE 6 IULIE 2018 
1 Colegiul de Industrie Alimentară ”Elena Doamna” Brutar - patiser -preparator produse făinoase 28 9 19
2 Colegiul Economic ”Virgil Madgearu” Bucătar 14 8 6
3 Colegiul Economic ”Virgil Madgearu” Ospătar (chelner) vânzător în unităţi de alimentaţie 14 10 4
4 Colegiul Tehnic "Paul Dimo"  Electrician exploatare joasă tensiune 56 9 47
5 Colegiul Tehnic “Traian Vuia” Mecanic auto 56 48 8
6 Colegiul Tehnic “Traian Vuia” Tinichigiu vopsitor auto 28 0 28
7 Colegiul Tehnic ”Aurel Vlaicu” Strungar 14 2 12
8 Colegiul Tehnic ”Aurel Vlaicu” Lăcătuș construcții navale 14 0 14
9 Colegiul Tehnic ”Radu Negru”  Electromecanic nave 14 2 12
10 Colegiul Tehnic ”Radu Negru”  Electromecanic nave 14 0 14
11 Colegiul Tehnic ”Radu Negru”  Sudor 14 10 4
12 Colegiul Tehnic ”Radu Negru”  Tubulator naval 14 0 14
13 Colegiul Tehnic de Alimentație și Turism ”Dumitru Moțoc” Bucătar 28 24 4
14 Colegiul Tehnic de Alimentație și Turism ”Dumitru Moțoc” Cofetar - patiser 28 7 21
15 Colegiul Tehnic de Alimentație și Turism ”Dumitru Moțoc” Ospătar (chelner) vânzător în unităţi de alimentaţie 28 10 18
16 Liceul Tehnologic "Costache Conachi"  Lăcătuş mecanic prestări servicii 28 6 22
17 Liceul Tehnologic ”A. Saligny”  Zugrav, ipsosar, vopsitor, tapetar 14 3 11
18 Liceul Tehnologic ”A. Saligny”  Instalator instalaţii tehnico - sanitare şi de gaze 14 0 14
19 Liceul Tehnologic ”A. Saligny” structura Liceul  Tehnologic "Sfântul Ioan" Frizer - coafor - manichiurist - pedichiurist 28 12 16
20 Liceul Tehnologic ”A. Saligny” structura Liceul  Tehnologic "Sfântul Ioan" Cofetar - patiser 28 4 24
21 Liceul Tehnologic ”E. Grigorescu”  Frizer - coafor - manichiurist - pedichiurist 28 10 18
22 Liceul Tehnologic ”E. Grigorescu”  Tâmplar universal 28 15 13
23 Liceul Tehnologic ”Elena Caragiani” Confecţioner produse textile 14 2 12
24 Liceul Tehnologic ”Elena Caragiani” Lucrător hotelier 14 13 1
25 Liceul Tehnologic ”Elena Caragiani” Lăcătuş construcţii metalice şi utilaj tehnologic 14 8 6
26 Liceul Tehnologic ”Elena Caragiani” Mecanic auto 28 28 0
27 Liceul Tehnologic ”Elena Caragiani” Operator la maşini cu comandă numerică 28 22 6
28 Liceul Tehnologic ”Elena Caragiani” Sudor 14 14 0
29 Liceul Tehnologic ”Elena Caragiani” Tinichigiu vopsitor auto 28 6 22
30 Liceul Tehnologic ”H. P. Bengescu” Confecţioner produse textile 28 3 25
31 Liceul Tehnologic ”H. P. Bengescu” Lăcătuş construcţii metalice şi utilaj tehnologic 28 11 17
32 Liceul Tehnologic ”Ovid Caledoniu”  Comerciant-vânzător 28 9 19
33 Liceul Tehnologic ”Ovid Caledoniu”  Mozaicar - montator placaje 28 4 24
34 Liceul Tehnologic ”Ovid Caledoniu”  Frizer - coafor - manichiurist - pedichiurist 28 28 0
35 Liceul Tehnologic ”Ovid Caledoniu”  Brutar - patiser -preparator produse făinoase 28 6 22
36 Liceul Tehnologic ”Ovid Caledoniu”  Ospătar (chelner) vânzător în unităţi de alimentaţie 28 13 15
37 Liceul Tehnologic ”Paul Bujor” Comerciant-vânzător 14 10 4
38 Liceul Tehnologic ”Paul Bujor” Lăcătuş mecanic prestări servicii 14 7 7
39 Liceul Tehnologic ”Tudor Vladimirescu”  Confecţioner produse textile 14 2 12
40 Liceul Tehnologic ”Tudor Vladimirescu”  Comerciant-vânzător 14 2 12
41 Liceul Tehnologic de Marină  Marinar 28 8 20
42 Liceul Tehnologic de Marină  Motorist nave 28 1 27
43 Liceul Tehnologic Nr.1 Corod Mecanic agricol 14 8 6
44 Liceul Tehnologic Nr.1 Corod Frizer - coafor - manichiurist - pedichiurist 14 7 7
45 Liceul Tehnologic Nr.1 Cudalbi Mecanic agricol 14 0 14
46 Liceul Tehnologic Nr.1 Cudalbi Sudor 14 0 14