LISTA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT CARE AU PROPUS CONDIȚII SPECIFICE
 DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE VACANTE ÎN CADRUL 
ETAPELOR DE TRANSFER CONSIMȚIT      (RESTRÂNGERE) / PRETRANSFER 
CONSIMȚIT ÎNTRE UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT -  AN ȘCOLAR 2018-2019
Nr. CRT. DENUMIREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT
1 CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR, localitatea GALAȚI      
2 COLEGIUL NAȚIONAL "ALEXANDRU IOAN CUZA", localitatea GALAȚI                           
3 COLEGIUL NAȚIONAL "CALISTRAT HOGAȘ", localitatea TECUCI
4 COLEGIUL NAȚIONAL "COSTACHE NEGRI", localitatea GALAȚI   
5 COLEGIUL NAȚIONAL "MIHAIL KOGĂLNICEANU", localitatea GALAȚI   
6 COLEGIUL NAȚIONAL "VASILE ALECSANDRI", localitatea GALAȚI 
7 COLEGIUL TEHNIC "AUREL VLAICU", localitatea GALAȚI
8 COLEGIUL TEHNIC "RADU NEGRU", localitatea  GALAȚI 
9 COLEGIUL TEHNIC "TRAIAN VUIA", localitatea GALAȚI   
10 COLEGIUL TEHNIC DE ALIMENTAȚIE ȘI TURISM "DUMITRU MOȚOC", localitatea GALAȚI   
11 GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT  NR.30, localitatea GALAȚI
12 GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT  NR.36, localitatea GALAȚI
13 LICEUL CU PROGRAM SPORTIV, localitatea GALAȚI    
14 LICEUL DE ARTE "DIMITRIE CUCLIN", localitatea GALAȚI
15 LICEUL TEHNOLOGIC "ANGHEL SALIGNY", localitatea GALAȚI   
16 LICEUL TEHNOLOGIC "COSTACHE CONACHI", comuna PECHEA
17 LICEUL TEHNOLOGIC "EREMIA GRIGORESCU", localitatea TG.BUJOR
18 LICEUL TEHNOLOGIC "SIMION MEHEDINȚI", localitatea GALAȚI 
19 LICEUL TEHNOLOGIC "TUDOR VLADIMIRESCU", comuna TUDOR VLADIMIRESCU
20 LICEUL TEHNOLOGIC TRANSPORTURI CĂI FERATE, localitatea  GALAȚI   
21 ȘCOALA GIMNAZIALĂ   "SF.STELIAN", sat UMBRĂREȘTI DEAL, comuna UMBRĂREȘTI
22 ȘCOALA GIMNAZIALĂ  "DAN BARBILIAN", localitatea GALAȚI  
23 ȘCOALA GIMNAZIALĂ  "DIMITRIE LUCHIAN", comuna PISCU
24 ȘCOALA GIMNAZIALĂ  "DIMITRIE STURDZA", localitatea TECUCI
25 ȘCOALA GIMNAZIALĂ  "GHEORGHE PETRAȘCU", localitatea TECUCI
26 ȘCOALA GIMNAZIALĂ  "IORGU IORDAN", localitatea TECUCI
27 ȘCOALA GIMNAZIALĂ  "SFINȚII ÎMPĂRAȚI", localitatea GALAȚI                       
28 ȘCOALA GIMNAZIALĂ  "ȘTEFAN OCTAVIAN IOSIF", localitatea TECUCI
29 ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ELENA DOAMNA", comuna CUZA VODĂ
30 ȘCOALA GIMNAZIALĂ "MIHAIL SADOVEANU", localitatea GALAȚI                       
31 ȘCOALA GIMNAZIALĂ "MIRON COSTIN", localitatea  GALAȚI                          
32 ȘCOALA GIMNAZIALĂ "SFÂNTUL NICOLAE", comuna VÂNĂTORI
33 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, comuna SLOBOZIA CONACHI
34 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, comuna BARCEA
35 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, comuna INDEPENDENȚA
36 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, comuna MATCA
37 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, sat UMBRĂREȘTI, comuna UMBRĂREȘTI 
38 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.16, localitatea GALAȚI                     
39 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.17, localitatea GALAȚI                      
40 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.20, localitatea GALAȚI                                
41 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.22, localitatea GALAȚI                     
42 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.28, localitatea GALAȚI                       
43 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.29, localitatea GALAȚI                                
44 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.3, localitatea GALAȚI                                           
45 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.5, localitatea GALAȚI                             
46 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.7, localitatea GALAȚI      
47 ȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ "CONSTANTIN PUFAN", localitatea GALAȚI
48 ȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ "EMIL GÂRLEANU", localitatea GALAȚI
49 COLEGIUL ECONOMIC "VIRGIL MADGEARU", localitatea GALAȚI
50 CENTRUL JUDETEAN DE RESURSE SI ASISTENTA EDUCATIONALA GALAȚI