PLAN DE ŞCOLARIZARE 
ÎNVĂŢĂMÂNTUL LICEAL SERAL SI CU FRECVENŢĂ REDUSĂ 
ANUL ŞCOLAR 2019 - 2020  
Nr. crt  DENUMIREA UNITATII DE ÎNVĂŢĂMÂNT, FILIERA, PROFILUL, SPECIALIZAREA, DOMENIUL PREGĂTIRII DE BAZĂ, CALIFICAREA cl. a IX-a, FRECENȚĂ REDUSĂ cl. a IX-a, SERAL
Nr. clase Nr. elevi Nr. clase Nr. elevi
1 LICEUL TEORETIC "SFÂNTA MARIA" GALAŢI,
str.Constructorilor nr.25, tel. 0236418310
1 28    
  FILIERA TEORETICĂ / PROFIL REAL        
  ŞTIINŢE ALE NATURII 1 28    
2 LICEUL TEHNOLOGIC "RADU NEGRU" GALAŢI,
str.Ştiinţei nr.119, tel.0236416564
1 28 1 28
  FILIERA TEORETICĂ / PROFIL REAL        
  MATEMATICĂ-INFORMATICĂ 1 28    
  FILIERA TEHNOLOGICĂ / PROFIL TEHNIC        
  ELECTROMECANICĂ/ Calificarea - Tehnician electromecanic     1 28
3 LICEUL TEHNOLOGIC "AUREL VLAICU" GALAŢI, Str.1 Dec.1918 nr.25, tel.0236463740 1 28 1 28
  FILIERA TEORETICĂ / PROFIL REAL        
  ȘTIINȚE ALE NATURII 1 28    
  FILIERA TEHNOLOGICĂ / PROFIL TEHNIC        
  ELECTROMECANICĂ/ Calificarea - Tehnician electromecanic     1 28
4 LICEUL TEHNOLOGIC "CAROL I" GALAŢI (Liceul Tehnologic Transporturi Căi Ferate), B-dul G.Cosbuc nr.225, tel. 0236319422 1 28 1 28
  FILIERA TEORETICĂ / PROFIL REAL        
  MATEMATICĂ-INFORMATICĂ 1 28    
  FILIERA TEHNOLOGICĂ / PROFIL TEHNIC        
  ELECTROMECANICĂ/ Calificarea - Tehnician transporturi     1 28
5 LICEUL TEHNOLOGIC ”ANGHEL SALIGNY” GALAȚI, str.Metalurgiştilor nr.4, tel. 0236471119 2 56 1 28
  FILIERA TEORETICĂ / PROFIL UMANIST        
  FILOLOGIE 2 56    
  FILIERA TEHNOLOGICĂ / PROFIL TEHNIC        
  CONSTRUCŢII INSTALAŢII ŞI LUCRĂRI PUBLICE / Calificarea - Tehnician desenator pentru construcții și instalații     0.5 14
  MECANICĂ / Calificarea - Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații     0.5 14
6 LICEUL TEHNOLOGIC "GENERAL DE MARINĂ NICOLAE DUMITRESCU MAICAN" GALAȚI (Liceul de Marină), Str.Portului nr.57, tel.0236417421     1 28
  FILIERA TEHNOLOGICĂ / PROFIL SERVICII        
  COMERȚ / Calificarea - Tehnician în activități economice     0.5 14
  FILIERA TEHNOLOGICĂ / PROFIL TEHNIC        
  ELECTROMECANICĂ/ Calificarea - Tehnician transporturi     0.5 14
7 LICEUL TEHNOLOGIC "OVID CALEDONIU" TECUCI
Str.M.Basarab nr.11, tel.0236811344
    1 28
  FILIERA TEHNOLOGICĂ / PROFIL SERVICII        
  COMERȚ / Calificarea - Tehnician în activități de comerț     1 28
8 LICEUL TEHNOLOGIC "EREMIA  GRIGORESCU" ORAŞ TG.BUJOR str.Eremia Grigorescu, tel.0236340727 1 28    
  FILIERA TEORETICĂ / PROFIL UMANIST        
  ȘTIINȚE SOCIALE 1 28    
9 LICEUL TEHNOLOGIC NR.1  Comuna CUDALBI, tel.0236862509     1 28
  FILIERA TEHNOLOGICĂ / PROFIL RESURSE NATURALE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI        
  AGRICULTURĂ / Calificarea - Tehnician în agricultura ecologică     1 28
* total 7 196 7 196