INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN GALATI
PLANUL DE ŞCOLARIZARE PENTRU ŞCOALĂ PROFESIONALĂ DE 3 ANI - ZI SI NUMĂRUL DE LOCURI PENTRU 
ELEVII DIN REPUBLICA MOLDOVA SI ELEVII DE ETNIE RROMA   - IN JUDETUL GALATI
ANUL ȘCOLAR  2019-2020
Nr. crt. UNITATEA SCOLARA Nr. clase Nr. elevi cod fișă înscriere LOCURI ELEVI MOLDOVENI LOCURI ELEVI RROMI
1 COLEGIUL ECONOMIC "VIRGIL MADGEARU" GALAŢI 1 28   0 2
  TURISM ŞI ALIMENTAŢIE / Bucătar  0.5 14 601   1
  TURISM ŞI ALIMENTAŢIE / Ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentație 0.5 14 599   1
2 LICEUL TEHNOLOGIC "GENERAL DE MARINĂ NICOLAE DUMITRESCU MAICAN" GALAȚI (Liceul de Marina) 2 56   0 4
  MECANICĂ / Marinar 1 28 535   2
  MECANICĂ / Motorist nave 1 28 526   2
3 LICEUL TEHNOLOGIC "RADU NEGRU" GALAŢI 3 84   6 0
  ELECTROMECANICĂ /  Electromecanic nave 1 28 544 2 0
  MECANICĂ / Lăcătuș construcții navale 0.5 14 502 1 0
  MECANICĂ / Tubulator naval 0.5 14 503 1 0
  MECANICĂ / Sudor 1 28 511 2 0
4 LICEUL TEHNOLOGIC "AUREL VLAICU" GALATI 2 56   4 0
  ELECTRONICĂ AUTOMATIZĂRI / Electronist aparate și echipamente 1 28 551 2 0
  MECANICĂ / Lăcătuș construcții navale 0.5 14 502 1 0
  MECANICĂ / Strungar 0.5 14 507 1 0
5 LICEUL TEHNOLOGIC "PAUL DIMO" GALAŢI 2 56   4 0
  ELECTRIC / Electrician exploatare joasă tensiune 2 56 567 4 0
6 LICEUL DE TRANSPORTURI AUTO "TRAIAN VUIA" GALAŢI 3 84   6 0
  MECANICĂ / Mecanic auto 2 56 527 4 0
  MECANICĂ / Tinichigiu vopsitor auto 1 28 506 2 0
7 LICEUL TEHNOLOGIC "CAROL I" GALAŢI (Liceul Tehnologic Transporturi Căi Ferate) 1 28   2 0
  ELECTRONICĂ AUTOMATIZĂRI / Electronist aparate și echipamente 0.5 14 551 1 0
  ELECTRONICĂ AUTOMATIZĂRI / Electronist rețele de telecomunicații 0.5 14 552 1 0
8 COLEGIUL DE INDUSTRIE ALIMENTARA "ELENA DOAMNA" GALAŢI 1 28   0 2
  INDUSTRIE ALIMENTARĂ / Brutar - patiser - preparator produse făinoase 0.5 14 603   1
  INDUSTRIE ALIMENTARĂ /Preparator produse din carne și pește 0.5 14 604   1
9 LICEUL TEHNOLOGIC DE TURISM ȘI ALIMENTAȚIE "DUMITRU MOŢOC" GALAȚI 4 112   6 2
  TURISM ŞI ALIMENTAŢIE / Cofetar-patiser 1 28 600 2 0
  TURISM ŞI ALIMENTAŢIE / Bucătar 1.5 42 601 2 1
  TURISM ŞI ALIMENTAŢIE / Ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentație 1.5 42 599 2 1
10 LICEUL TEHNOLOGIC "ANGHEL SALIGNY" GALAŢI 1 28   1 1
  CONSTRUCŢII INSTALAŢII ŞI LUCRĂRI PUBLICE / Instalator de instalații tehnico-sanitare și de gaze 0.5 14 580   1
  CONSTRUCŢII INSTALAŢII ŞI LUCRĂRI PUBLICE / Zugrav, ipsosar, vopsitor, tapetar 0.5 14 578 1 0
11 LICEUL TEHNOLOGIC "ANGHEL SALIGNY" GALAŢI, structură LICEUL TEHNOLOGIC "SF.IOAN" GALAȚI                                                                                                   3 84   2 4
  ESTETICĂ ŞI IGIENA CORPULUI OMENESC / Frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist 2 56 630 2 2
  TURISM ŞI ALIMENTAŢIE / Cofetar-patiser 1 28 600   2
12 LICEUL TEHNOLOGIC "ELENA CARAGIANI" TECUCI 6 168   0 12
  COMERȚ / Comerciant - vânzător 0.5 14 597   1
  ELECTRIC / Electrician exploatare joasă tensiune 1 28 567   2
  INDUSTRIE TEXTILĂ ŞI PIELĂRIE / Confecţioner produse textile 0.5 14 620   1
  MECANICĂ / Confecționer tâmplărie din aluminiu și mase plastice 0.5 14 505   1
  MECANICĂ / Lăcătuș construcții metalice și utilaj tehnologic 0.5 14 501   1
  MECANICĂ / Mecanic auto 1 28 527   2
  MECANICĂ / Operator la mașini cu comandă numerică 1 28 530   2
  MECANICĂ / Sudor 0.5 14 511   1
  TURISM ȘI ALIMENTAȚIE / Lucrător hotelier 0.5 14 598   1
13 LICEUL TEHNOLOGIC "OVID CALEDONIU" TECUCI 6 168   0 12
  COMERȚ / Comerciant - vânzător 1 28 597   2
  COMERȚ / Recepționer - distribuitor 1 28 596   2
  CONSTRUCŢII INSTALAŢII ŞI LUCRĂRI PUBLICE / Zidar - pietrar - tencuitor 1 28 578   2
  ESTETICĂ ŞI IGIENA CORPULUI OMENESC / Frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist 1 28 630   2
  INDUSTRIE ALIMENTARĂ / Brutar - patiser - preparator produse făinoase 1 28 603   2
  TURISM ŞI ALIMENTAŢIE / Bucătar 1 28 601   2
14 LICEUL TEHNOLOGIC "PAUL BUJOR" ORAŞ BEREŞTI 1 28   0 2
  AGRICULTURĂ / Agricultor culturi de câmp 0.5 14 587   1
  MECANICĂ / Lăcătuș mecanic prestări servicii 0.5 14 538   1
15 LICEUL TEHNOLOGIC "EREMIA GRIGORESCU" ORAŞ TG.BUJOR 3 84   0 6
  ESTETICĂ ŞI IGIENA CORPULUI OMENESC / Frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist 1 28 630   2
  FABRICAREA PRODUSELOR DIN LEMN / Tâmplar universal 1 28 613   2
  INDUSTRIE TEXTILĂ ŞI PIELĂRIE / Confecţioner produse textile 1 28 620   2
16 LICEUL TEHNOLOGIC NR.1 COMUNA CUDALBI                                                                                    1 28   0 2
  MECANICĂ / Mecanic agricol 0.5 14 536   1
  MECANICĂ / Sudor 0.5 14 511   1
17 LICEUL TEHNOLOGIC NR.1 COMUNA COROD                                                                                           1 28   0 2
  ESTETICĂ ŞI IGIENA CORPULUI OMENESC / Frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist 0.5 14 630   1
  MECANICĂ / Mecanic agricol 0.5 14 536   1
18 ȘCOALA PROFESIONALĂ "HORTENSIA PAPADAT BENGESCU" COMUNA IVEŞTI 2 56   0 4
  INDUSTRIE TEXTILĂ ŞI PIELĂRIE / Confecţioner produse textile 1 28 620   2
  MECANICĂ / Lăcătuş construcții metalice și utilaj tehnologic 1 28 501   2
19 LICEUL TEHNOLOGIC "COSTACHE CONACHI" COMUNA PECHEA 1 28   0 2
  MECANICĂ / Lăcătuş mecanic prestări servicii 1 28 538   2
20 LICEUL TEHNOLOGIC "TUDOR VLADIMIRESCU" COMUNA T.VLADIMIRESCU 1 28   0 2
  COMERȚ / Recepționer - distribuitor 0.5 14 596   1
  INDUSTRIE TEXTILĂ ŞI PIELĂRIE / Confecţioner produse textile 0.5 14 620   1
* TOTAL GENERAL 45 1260   31 59