Inspectoratul Şcolar Judeţean Galați
LISTA LOCURILOR LIBERE IN ETAPA a II-a  PENTRU CLASA  a IX- INVATAMANT PROFESIONAL  ANUL SCOLAR 2020-2021
JUDETUL GALATI
Nr. crt.  Unitatea de învățământ Oferta educaţională a unităţii de învăţământ pentru clasa a IX-a,
învăţământ profesional 
Nr. de locuri libere
Domeniul de pregătire Calificarea profesională
1 Colegiul de Industrie Alimentară  ”Elena Doamna” Galați Industria alimentară Brutar-patiser-preparator produse făinoase 1
2 Colegiul de Industrie Alimentară  ”Elena Doamna” Galați Industria alimentară Preparator produse din carne și pește 1
3 Colegiul Economic ”Virgil Madgearu”Galați Turism și alimentație Bucătar 0
4 Colegiul Economic ”Virgil Madgearu”Galați Turism și alimentație Ospătar (chelner), vânzător în unități de alimentație 0
5 Liceul De Transporturi Auto ”Traian Vuia” Galați Mecanică Mecanic auto 0
6 Liceul De Transporturi Auto ”Traian Vuia” Galați Mecanică Tinichigiu vopsitor auto 0
7 Liceul Tehnologic "Costache Conachi" Pechea Mecanică Lăcătuș mecanic prestări servicii 7
8 Liceul Tehnologic "Costache Conachi" Pechea Industrie textilă și pielărie Confecționer produse textile 46
9 Liceul Tehnologic ”Paul Dimo” Galați Electric Electrician exploatare joasă tensiune 29
10 Liceul Tehnologic ”Paul Dimo” Galați Electric Electrician protecții prin relee, automatizări și măsurători în instalații electrice 10
11 Liceul Tehnologic ”Anghel Saligny” Galați Estetica și igiena corpului omenesc Frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist 10
12 Liceul Tehnologic ”Anghel Saligny” Galați Turism şi alimentaţie Cofetar-patiser 19
13 Liceul Tehnologic ”Anghel Saligny” Galați Construcţii, instalaţii şi lucrări publice Instalator instalaţii tehnico-sanitare şi de gaze 29
14 Liceul Tehnologic ”Anghel Saligny” Galați Construcţii, instalaţii şi lucrări publice Zugrav-ipsosar-vopsitor-tapetar 13
15 Liceul Tehnologic ”Aurel Vlaicu” Galați Mecanică Lăcătuș construcții navale 6
16 Liceul Tehnologic ”Aurel Vlaicu” Galați Mecanică Sudor 10
17 Liceul Tehnologic ”Eremia Grigorescu” Tg. Bujor Industrie textilă și pielărie Confecţioner produse textile 1
18 Liceul Tehnologic ”Eremia Grigorescu” Tg. Bujor Fabricarea produselor din lemn Tâmplar universal 1
19 Liceul Tehnologic ”Eremia Grigorescu” Tg. Bujor Estetica și Igiena corpului omenesc Frizer-Coafor-Manichiurist-Pedichiurist 0
20 Liceul Tehnologic "Elena Caragiani" Tecuci  Comerţ Comerciant-vânzător  0
21 Liceul Tehnologic "Elena Caragiani" Tecuci  Industrie textilă și pielărie Confecţioner produse textile 1
22 Liceul Tehnologic "Elena Caragiani" Tecuci  Mecanică  Confecţioner tâmplărie din aluminiu și mase plastice 1
23 Liceul Tehnologic "Elena Caragiani" Tecuci  Mecanică  Lăcătuş construcţii metalice și utilaj tehnologic  1
24 Liceul Tehnologic "Elena Caragiani" Tecuci  Mecanică  Mecanic auto  0
25 Liceul Tehnologic "Elena Caragiani" Tecuci  Mecanică  Operator la maşini cu comandă numerică 1
26 Liceul Tehnologic "Elena Caragiani" Tecuci  Mecanică  Sudor  0
27 Liceul Tehnologic "Elena Caragiani" Tecuci  Turism și alimentație Lucrător hotelier 0
28 Liceul Tehnologic General De Marină "Nicolae Dumitrescu Maican" Galați Mecanică Marinar 20
29 Liceul Tehnologic General De Marină "Nicolae Dumitrescu Maican" Galați Comerţ  Recepţioner-distribuitor  14
30 Liceul Tehnologic General De Marină "Nicolae Dumitrescu Maican" Galați Comerţ  Comerciant-vânzător 14
31 Liceul Tehnologic ”Paul Bujor” Berești Agricultură Agricultor culturi de câmp 0
32 Liceul Tehnologic ”Paul Bujor” Berești Estetica și ăgiena corpului omenesc Frizer-Coafor-Manichiurist-Pedichiurist 2
33 Liceul Tehnologic ”Radu Negru” Galați Mecanică Sudor 12
34 Liceul Tehnologic ”Radu Negru” Galați Mecanică Tubulator naval 6
35 Liceul Tehnologic ”Radu Negru” Galați Electromecanică Electromecanic nave 12
36 Liceul Tehnologic ”Simion Mehedinți” Galați Mecanică Tinichigiu vopsitor auto 0
37 Liceul Tehnologic ”Simion Mehedinți” Galați Turism și alimentație Ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentație  0
38 Liceul Tehnologic ”Simion Mehedinți” Galați Industrie textilă și pielărie Confecționer produse textile 4
39 Liceul Tehnologic ”Simion Mehedinți” Galați Construcții, instalații și lucrări publice Zugrav,  ipsosar, vopsitor, tapetar 4
40 Liceul Tehnologic „Ovid Caledoniu” Tecuci Turism și alimentație Ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentașie 2
41 Liceul Tehnologic „Ovid Caledoniu” Tecuci Turism și alimentație Bucătar 5
42 Liceul Tehnologic „Ovid Caledoniu” Tecuci Estetica și igiena corpului omenesc Frizer- coafor- manichiurist-pedichiurist 1
43 Liceul Tehnologic „Ovid Caledoniu” Tecuci Industrie alimentară Operator în prelucarea legumelor și fructelor 25
44 Liceul Tehnologic „Ovid Caledoniu” Tecuci Construcții, instalații și lucrări publice Zidar-pietrar- tencuitor 23
45 Liceul Tehnologic „Ovid Caledoniu” Tecuci Comerț Comerciant-vânzător 16
46 Liceul Tehnologic „Ovid Caledoniu” Tecuci Comerț Recepționer-distribuitor 22
47 Liceul Tehnologic Nr. 1 Corod Mecanică Mecanic agricol 3
48 Liceul Tehnologic Nr. 1 Corod Estetica și igiena corpului omenesc Frizer-Coafor-Manichiurist-Pedichiurist 1
49 Liceul Tehnologic Nr.1 Cudalbi Mecanică Mecanic agricol 6
50 Liceul Tehnologic Nr.1 Cudalbi Mecanică Strungar 9
51 Liceul Teoretic "Sfânta Maria" Galați Industrie textila si pielarie Confecționer produse textile 28
52 Liceul de Turism și Alimentație ”Dumitru Moțoc” Galați Turism și Alimentație Ospătar(chelner), vânzător în unități de alimentație 2
53 Liceul de Turism și Alimentație ”Dumitru Moțoc” Galați Turism și Alimentație Bucătar 12
54 Liceul de Turism și Alimentație ”Dumitru Moțoc” Galați Turism și Alimentație Cofetar-patiser 17
55 Liceul de Turism și Alimentație ”Dumitru Moțoc” Galați Turism și Alimentație Lucrător hotelier 6
56 Școala Profesională „H. P. Bengescu” Ivești Mecanică Lăcătuş construcţii metalice și utilaj tehnologic  10
57 Școala Profesională „H. P. Bengescu” Ivești Industrie textilă și pielărie Confecţioner produse textile 19
      TOTAL 482