PLAN DE ŞCOLARIZARE - ÎNVĂŢĂMÂNTUL LICEAL - LOCURI RAMASE LIBERE PENTRU ETAPA a  II-a
ADMITERE CLASA a IX-a, LICEU, ZI, ANUL ŞCOLAR 2020 - 2021, JUDETUL GALATI
LOCURI  ETAPA I DE ADMITERE LOCURI ETAPA a II-a ADMITERE
Nr. crt.  DENUMIREA UNITATII DE ÎNVĂŢĂMÂNT, FILIERA, PROFILUL, SPECIALIZAREA, DOMENIUL PREGĂTIRII DE BAZĂ Clasa a IX-a - ZI CODUL de identi-ficare Locuri libere pentru  rromi et II Locuri libere CES Locuri ramase libere inv. de masa etapa a II-a
Nr. clase Nr. elevi
1 COLEGIUL NAŢIONAL "VASILE ALECSANDRI" GALAŢI Str.N.Bălcescu nr.41, tel.0236411688 7 196        
  FILIERA TEORETICĂ / PROFIL UMANIST            
  FILOLOGIE, bilingv limba engleză* 1 28 130 0   0
  ŞTIINŢE SOCIALE, intensiv limba franceză 1 28 135 0   0
  FILIERA TEORETICĂ / PROFIL REAL            
  MATEMATICĂ-INFORMATICĂ 2 56 131 1   0
  MATEMATICĂ-INFORMATICĂ, intensiv informatică 1 28 2   0
  MATEMATICĂ-INFORMATICĂ, bilingv limba engleză* 1 28 132 2   0
  ŞTIINŢE ALE NATURII, bilingv limba engleză* 0.5 14 133 1   0
  ŞTIINŢE ALE NATURII, bilingv limba germană* 0.5 14 134 1   0
2 COLEGIUL NAŢIONAL "MIHAIL KOGĂLNICEANU" GALAŢI Str.Brăilei nr.161B, tel.0236430704 6 168        
  FILIERA TEORETICĂ / PROFIL UMANIST            
  FILOLOGIE, intensiv limba engleză 1 28 121 0   0
  ŞTIINŢE SOCIALE, intensiv limba engleză 1 28 125 2   0
  FILIERA TEORETICĂ / PROFIL REAL            
  MATEMATICĂ-INFORMATICĂ 1 28 122 2   0
  MATEMATICĂ-INFORMATICĂ, intensiv informatică 1 28 2   0
  MATEMATICĂ-INFORMATICĂ, bilingv limba engleză* 1 28 123 2   0
  ŞTIINŢE ALE NATURII 1 28 124 1   0
3 COLEGIUL NAŢIONAL "ALEXANDRU IOAN CUZA" GALAŢI
Str.Saturn nr.26, tel.0236413076
5 140        
  FILIERA TEORETICĂ / PROFIL UMANIST            
  FILOLOGIE, bilingv limba engleză* 1 28 107 1   1
  FILOLOGIE, bilingv limba franceză* 1 28 108 2   0
  FILIERA TEORETICĂ / PROFIL REAL            
  MATEMATICĂ-INFORMATICĂ, intensiv informatică 1 28 109 2   0
  MATEMATICĂ-INFORMATICĂ, bilingv limba engleză* 1 28 110 2   0
  ŞTIINŢE ALE NATURII 1 28 111 2   0
4 COLEGIUL NAȚIONAL "COSTACHE NEGRI" GALAŢI
Str.Brăilei nr.134, tel.0236463694 
6 168        
  FILIERA TEORETICĂ / PROFIL UMANIST            
  FILOLOGIE, intensiv limba franceză 1 28 115 2   0
  ŞTIINŢE SOCIALE, bilingv limba engleză* 1 28 120 0   0
  FILIERA TEORETICĂ / PROFIL REAL            
  MATEMATICĂ-INFORMATICĂ 1 28 116 1   0
  MATEMATICĂ-INFORMATICĂ, bilingv limba engleză* 1 28 117 2   0
  ŞTIINŢE ALE NATURII 1 28 119 1   0
  FILIERA VOCAŢIONALĂ / PROFIL PEDAGOGIC            
  ÎNVĂȚĂTOR - EDUCATOARE 1 28   2   0
5 LICEUL TEORETIC "DUNĂREA" GALAŢI
Str.Oltului nr.24, Galati, tel.0236321731
5 140        
  FILIERA TEORETICĂ / PROFIL REAL            
  MATEMATICĂ-INFORMATICĂ 2 56 187 4 0 0
  MATEMATICĂ-INFORMATICĂ, intensiv informatică 1 28 2 0 0
  ŞTIINŢE ALE NATURII 1 28 188 2   1
  FILIERA TEORETICĂ / PROFIL UMANIST            
  ŞTIINŢE SOCIALE 1 28 189 0   0
6 LICEUL TEORETIC "EMIL RACOVIŢĂ" GALAŢI
Str.Regiment 11 Siret nr.12-14, tel.0236430235
6 168        
  FILIERA TEORETICĂ / PROFIL UMANIST            
  FILOLOGIE, intensiv limba engleză 1 28 190 0   0
  FILIERA TEORETICĂ / PROFIL REAL            
  ŞTIINŢE ALE NATURII 5 140 191 4   0
7 LICEUL TEORETIC ”MIRCEA ELIADE” GALAȚI
Str.Milcov nr.13, tel.0236460882
5 140        
  FILIERA TEORETICĂ / PROFIL UMANIST            
  FILOLOGIE 2 56 192 3 1 0
  ŞTIINŢE SOCIALE 1 28 195 0 0 0
  FILIERA TEORETICĂ / PROFIL REAL            
  MATEMATICĂ-INFORMATICĂ 1 28 193 2   1
  ŞTIINŢE ALE NATURII 1 28 194 2   0
8 LICEUL TEORETIC "SFÂNTA MARIA" GALAȚI
Str.Constructorilor nr.25, tel. 0236418310
4 112        
  FILIERA TEORETICĂ / PROFIL UMANIST            
  FILOLOGIE 1 28 196 0   0
  FILIERA TEORETICĂ / PROFIL REAL            
  MATEMATICĂ-INFORMATICĂ 1 28 198 1 1 0
  ŞTIINŢE ALE NATURII 1 28 200 2   0
  FILIERA TEHNOLOGICĂ / PROFIL TEHNIC            
  INDUSTRIE TEXTILĂ ŞI PIELĂRIE / Calificarea - Tehnician designer vestimentar 1 28 197 0   0
9 LICEUL CU PROGRAM SPORTIV GALAŢI
Str.Stadionului nr.5, Galati, tel.0236498083
3 84   0    
  FILIERA VOCAŢIONALĂ / PROFIL SPORTIV       0    
  INSTRUCTOR SPORTIV 3 84   6   6
10 LICEUL DE ARTE "DIMITRIE CUCLIN" GALAŢI
str.Domnească nr.97-99, tel. 0236415414
2 56   0    
  FILIERA VOCAŢIONALĂ       0    
  PROFIL ARTE VIZUALE / Arhitectură, arte ambientale și desing - Arhitectură 0.5 14   1   4
  PROFIL ARTE VIZUALE / Arte plastice și decorative - Tehnician pentru tehnici artistice 0.5 14   0    
  PROFIL TEATRU / Arta actorului 0.5 14   0    
  PROFIL MUZICĂ / Instrumentist 0.5 14   1   3
11 SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX "SF. ANDREI" GALAŢI
Str.Mihai Bravu nr.48, tel.0236411431
2 56        
  FILIERA VOCAŢIONALĂ / PROFIL TEOLOGIC            
  TEOLOGIE ORTODOXĂ / PREOT 1 28   2   12
  TEHNICIAN PENTRU TEHNICI ARTISTICE - PATRIMONIU 1 28 2   14
12 COLEGIUL DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ "ELENA DOAMNA" GALAŢI, Str.Domnească nr.169, tel.0236465551 7 196        
  FILIERA TEHNOLOGICĂ / PROFIL RESURSE NATURALE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI            
  INDUSTRIE ALIMENTARĂ / Calificarea - Tehnician în industria alimentară/Tehnician analize produse alimentare/Tehnician morărit, panificație și produse făinoase/Tehnician în prelucrarea produselor de origine animală/Tehnician în industria alimentară fermentativă și prelucrarea legumelor și fructelor 5 140 101 0   2
  FILIERA TEHNOLOGICĂ / PROFIL SERVICII            
  TURISM ŞI ALIMENTAŢIE / Calificarea - Tehnician în gastronomie 2 56 102 1   1
13 COLEGIUL ECONOMIC "VIRGIL MADGEARU" GALAŢI, Str.Strungarilor nr.31, tel.0236446248 10 280        
  FILIERA TEHNOLOGICĂ / PROFIL SERVICII            
  COMERŢ / Calificarea - Tehnician în activități de comerț 2 56 103 3 0 0
  ECONOMIC / Calificarea - Tehnician în activități economice/Tehnician în administrație 4 112 104 7 0 2
  ECONOMIC / Calificarea - Tehnician în activități economice, intensiv limba engleză 1 28 2   0
  TURISM ŞI ALIMENTAŢIE / Calificarea - Organizator banqueting/Tehnician în turism 2 56 105 4 0 0
  TURISM ŞI ALIMENTAŢIE / Calificarea - Tehnician în turism bilingv limba franceză* 1 28 106 2   0
14 LICEUL DE TRANSPORTURI AUTO "TRAIAN VUIA" GALAŢI  Str.Anghel Saligny nr.117, tel. 0236316748 4 112        
  FILIERA TEHNOLOGICĂ / PROFIL TEHNIC            
  ELECTRIC / Calificarea - Tehnician electrician electronist auto 2 56 145 2   2
  MECANICĂ / Calificarea - Tehnician transporturi 1 28 146 0   1
  FILIERA VOCAŢIONALĂ / PROFIL SPORTIV            
  INSTRUCTOR SPORTIV (RUGBY) 1 28   0   24
15 LICEUL DE TURISM ȘI ALIMENTAȚIE "DUMITRU MOŢOC" GALAȚI, Str.Milcov nr.15, tel. 0236316924 4 112        
  FILIERA TEHNOLOGICĂ / PROFIL SERVICII            
  TURISM ŞI ALIMENTAŢIE / Calificarea - Organizator banqueting/Tehnician în gastronomie//Tehnician în hotelărie/Tehnician în turism 4 112 148 0   1
16 LICEUL TEHNOLOGIC "ANGHEL SALIGNY" GALAȚI
Str.Metalurgiștilor nr.4, tel. 0236471119
1 28        
  FILIERA TEORETICĂ / PROFIL UMANIST            
  FILOLOGIE 1 28 150 2   2
17 LICEUL TEHNOLOGIC "AUREL VLAICU" GALAȚI
Str.1 Dec.1918 nr.25, tel.0236463740
2 56        
  FILIERA TEHNOLOGICĂ / PROFIL TEHNIC            
  ELECTRONICĂ AUTOMATIZĂRI / Calificarea - Tehnician operator roboți industriali 1 28 151 2   2
  FILIERA TEHNOLOGICĂ / PROFIL RESURSE NATURALE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI            
  PROTECTIA MEDIULUI / Calificarea - Tehnician ecolog și protecția calității mediului 1 28 153 2   2
18 LICEUL TEHNOLOGIC "CAROL I" GALAŢI (Liceul Tehnologic Transporturi Căi Ferate), B-dul G.Coșbuc nr.225, tel. 0236319422 2 56        
  FILIERA TEHNOLOGICĂ / PROFIL TEHNIC            
  ELECTRONICĂ AUTOMATIZĂRI / Tehnician operator tehnică de calcul/ Tehnician în automatizări 1 28 155 0   0
  FILIERA TEORETICĂ / PROFIL REAL            
  MATEMATICĂ-INFORMATICĂ 1 28 157 0   0
19 LICEUL TEHNOLOGIC "PAUL DIMO" GALAŢI
Str.1 Dec.1918 nr.27, tel.0236316970
4 112        
  FILIERA TEHNOLOGICĂ / PROFIL TEHNIC            
  ELECTRIC / Calificarea - Tehnician în instalații electrice 1 28 174 0   0
  ELECTRONICĂ AUTOMATIZĂRI / Calificarea - Tehnician în automatizări 1 28 175 0   0
  MECANICĂ / Calificarea - Tehnician proiectant CAD 1 28 176 0   0
  PRODUCȚIE MEDIA / Calificarea - Tehnician multimedia 1 28 177 0   1
20 LICEUL TEHNOLOGIC "RADU NEGRU" GALAŢI
Str.Științei nr.119, tel.0236416564
1 28        
  FILIERA TEHNOLOGICĂ / PROFIL TEHNIC            
  ELECTRIC / Calificarea - Tehnician în instalații electrice 0.5 14 178 0   1
  MECANICĂ / Calificarea - Tehnician proiectant CAD 0.5 14 181 0   3
21 COLEGIUL NAŢIONAL "SPIRU HARET" TECUCI
B-dul Victoriei nr.12, tel.0236811695
6 168        
  FILIERA TEORETICĂ / PROFIL UMANIST            
  FILOLOGIE 1 28 126 0   0
  ŞTIINŢE SOCIALE 1 28 129 0   0
  FILIERA TEORETICĂ / PROFIL REAL            
  MATEMATICĂ-INFORMATICĂ 3 84 127 5   1
  ŞTIINŢE ALE NATURII 1 28 128 1   0
22 COLEGIUL NAŢIONAL "CALISTRAT HOGAŞ" TECUCI
Str.C.Racoviță nr.20, tel.0236820010 
6 168        
  FILIERA TEORETICĂ / PROFIL UMANIST            
  FILOLOGIE 2 56 112 0   1
  FILIERA TEORETICĂ / PROFIL REAL            
  MATEMATICĂ-INFORMATICĂ 1 28 113 2   0
  MATEMATICĂ-INFORMATICĂ, intensiv informatică 1 28 2   0
  ŞTIINŢE ALE NATURII 2 56 114 1   0
23 COLEGIUL NAŢIONAL DE AGRICULTURĂ ŞI ECONOMIE TECUCI
Str.1 Dec.1918 nr.107, tel.0236811133
9 252        
  FILIERA TEHNOLOGICĂ / PROFIL RESURSE NATURALE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI            
  AGRICULTURĂ / Calificarea - Tehnician agronom/Tehnician horticultor/Tehnician veterinar 3 84 136 5 1 1
  INDUSTRIE ALIMENTARĂ / Calificarea - Tehnician analize produse alimentare 1 28 138 2   1
  PROTECTIA MEDIULUI / Calificarea - Tehnician ecolog și protecția calității mediului 2 56 139 3 0 1
  FILIERA TEHNOLOGICĂ / PROFIL SERVICII            
  ECONOMIC / Calificarea - Tehnician în activități economice 3 84 137 6 1 2
24 LICEUL TEHNOLOGIC "ELENA CARAGIANI" TECUCI
Str.C.Racoviță nr.20 bis, tel.0236817861
4 112        
  FILIERA TEHNOLOGICĂ / PROFIL TEHNIC            
  ELECTRIC / Calificarea - Tehnician electrotehnist 1 28 162 1 1 6
  INDUSTRIE TEXTILĂ ŞI PIELĂRIE / Calificarea - Tehnician designer vestimentar 1 28 163 1 1 1
  MECANICĂ / Calificarea - Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații 1 28 164 1 0 1
  FILIERA TEHNOLOGICĂ / PROFIL SERVICII            
  TURISM ŞI ALIMENTAŢIE / Calificarea - Tehnician în turism 1 28 165 0   1
25 LICEUL TEHNOLOGIC "OVID CALEDONIU" TECUCI
Str.M.Basarab nr.11, tel.0236811344
1 28        
  FILIERA TEHNOLOGICĂ / PROFIL SERVICII            
  TURISM ŞI ALIMENTAŢIE / Calificarea - Organizator banqueting 1 28 170 1 0 4
26 LICEUL TEHNOLOGIC "PAUL BUJOR" ORAȘ BEREȘTI
Str.Trandafilor nr.210,  tel.0236342345
2 56        
  FILIERA TEHNOLOGICĂ / TEHNIC            
  MECANICĂ / Calificarea - Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații 1 28 172 2 1 20
  FILIERA TEORETICĂ / PROFIL REAL            
  ŞTIINŢE ALE NATURII 1 28 173 2 1 1
27 LICEUL TEHNOLOGIC "EREMIA GRIGORESCU" ORAŞ TG.BUJOR str.Eremia Grigorescu, tel.0236340727 2 56        
  FILIERA TEORETICĂ / PROFIL REAL            
  ŞTIINŢE ALE NATURII 1 28 166     1
  FILIERA TEORETICĂ / PROFIL UMANIST            
  ŞTIINŢE SOCIALE 1 28 167 1   1
28 LICEUL TEHNOLOGIC NR.1 Comuna COROD
str.Școlii nr.10, tel.0236864021                                                                                          
1 28        
  FILIERA TEHNOLOGICĂ / PROFIL RESURSE NATURALE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI            
  AGRICULTURĂ / Calificarea - Tehnician în agricultură ecologică 1 28 183   1 23
29 LICEUL TEHNOLOGIC NR.1  Comuna CUDALBI,                                           tel.0236862509                                                                                1 28        
  FILIERA TEHNOLOGICĂ / PROFIL RESURSE NATURALE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI            
  AGRICULTURĂ / Calificarea - Tehnician în agricultură ecologică 0.5 14 185 1   5
  FILIERA TEHNOLOGICĂ / PROFIL SERVICII            
  COMERȚ / Calificarea - Tehnician în activități de comerț 0.5 14 186 1   8
30 LICEUL TEHNOLOGIC "COSTACHE CONACHI" Comuna PECHEA,str.Galați, nr.254, tel.0236823504 2 56        
  FILIERA TEHNOLOGICĂ / PROFIL SERVICII            
  COMERŢ / Calificarea - Tehnician în activități de comerț 1 28 159 2 2 0
  FILIERA TEORETICĂ / PROFIL REAL            
  ŞTIINŢE ALE NATURII 1 28 161 2 1 2
31 LICEUL TEHNOLOGIC "TUDOR VLADIMIRESCU" Comuna T.VLADIMIRESCU, tel.0236828618 1 28        
  FILIERA TEORETICĂ / PROFIL REAL            
  ŞTIINŢE ALE NATURII 1 28 182 2 1 2
** TOTAL GENERAL 121 3388 0 138 13 169