PLAN DE ŞCOLARIZARE - ÎNVĂŢĂMÂNTUL LICEAL - CURSURI DE ZI 
ANUL ŞCOLAR 2020 - 2021
Nr. crt.  DENUMIREA UNITATII DE ÎNVĂŢĂMÂNT, FILIERA, PROFILUL, SPECIALIZAREA, DOMENIUL PREGĂTIRII DE BAZĂ Clasa a IX-a - ZI CODUL de identi-ficare Ultima notă 2019 LOCURI ELEVI MOLDOVENI Locuri pentru candidati cu CES LOCURI ELEVI RROMI
Nr. clase Nr. elevi
1 COLEGIUL NAŢIONAL "VASILE ALECSANDRI" GALAŢI
Str.N.Bălcescu nr.41, tel.0236411688
7 196     3 0 11
  FILIERA TEORETICĂ / PROFIL UMANIST             0
  FILOLOGIE, bilingv limba engleză* 1 28 130 9.20     2
  ŞTIINŢE SOCIALE, intensiv limba franceză 1 28 135 9.05 1   1
  FILIERA TEORETICĂ / PROFIL REAL             0
  MATEMATICĂ-INFORMATICĂ 2 56 131 9.49 2   2
  MATEMATICĂ-INFORMATICĂ, intensiv informatică 1 28     2
  MATEMATICĂ-INFORMATICĂ, bilingv limba engleză* 1 28 132 9.56     2
  ŞTIINŢE ALE NATURII, bilingv limba engleză* 0.5 14 133 9.71     1
  ŞTIINŢE ALE NATURII, bilingv limba germană* 0.5 14 134 9.35     1
2 COLEGIUL NAŢIONAL "MIHAIL KOGĂLNICEANU" GALAŢI
Str.Brăilei nr.161B, tel.0236430704
6 168     0 0 12
  FILIERA TEORETICĂ / PROFIL UMANIST             0
  FILOLOGIE, intensiv limba engleză 1 28 121 8.80     2
  ŞTIINŢE SOCIALE, intensiv limba engleză 1 28 125 8.62     2
  FILIERA TEORETICĂ / PROFIL REAL             0
  MATEMATICĂ-INFORMATICĂ 1 28 122 9.13     2
  MATEMATICĂ-INFORMATICĂ, intensiv informatică 1 28     2
  MATEMATICĂ-INFORMATICĂ, bilingv limba engleză* 1 28 123 9.17     2
  ŞTIINŢE ALE NATURII 1 28 124 9.07     2
3 COLEGIUL NAŢIONAL "ALEXANDRU IOAN CUZA" GALAŢI
Str.Saturn nr.26, tel.0236413076
5 140     0 0 10
  FILIERA TEORETICĂ / PROFIL UMANIST             0
  FILOLOGIE, bilingv limba engleză* 1 28 107 8.41     2
  FILOLOGIE, bilingv limba franceză* 1 28 108 7.52     2
  FILIERA TEORETICĂ / PROFIL REAL             0
  MATEMATICĂ-INFORMATICĂ, intensiv informatică 1 28 109 8.77     2
  MATEMATICĂ-INFORMATICĂ, bilingv limba engleză* 1 28 110 -     2
  ŞTIINŢE ALE NATURII 1 28 111 -     2
4 COLEGIUL NAȚIONAL "COSTACHE NEGRI" GALAŢI
Str.Brăilei nr.134, tel.0236463694 
6 168     0 0 12
  FILIERA TEORETICĂ / PROFIL UMANIST             0
  FILOLOGIE, intensiv limba franceză 1 28 115 8.64     2
  ŞTIINŢE SOCIALE, bilingv limba engleză* 1 28 120 8.98     2
  FILIERA TEORETICĂ / PROFIL REAL             0
  MATEMATICĂ-INFORMATICĂ 1 28 116 9.38     2
  MATEMATICĂ-INFORMATICĂ, bilingv limba engleză* 1 28 117 9.17     2
  ŞTIINŢE ALE NATURII 1 28 119 9.18     2
  FILIERA VOCAŢIONALĂ / PROFIL PEDAGOGIC             0
  ÎNVĂȚĂTOR - EDUCATOARE 1 28 - -     2
5 LICEUL TEORETIC "DUNĂREA" GALAŢI
Str.Oltului nr.24, Galati, tel.0236321731
5 140     0 3 7
  FILIERA TEORETICĂ / PROFIL REAL             0
  MATEMATICĂ-INFORMATICĂ 2 56 187 8.18   2 2
  MATEMATICĂ-INFORMATICĂ, intensiv informatică 1 28   1 1
  ŞTIINŢE ALE NATURII 1 28 188 8.05     2
  FILIERA TEORETICĂ / PROFIL UMANIST             0
  ŞTIINŢE SOCIALE 1 28 189 8.07     2
6 LICEUL TEORETIC "EMIL RACOVIŢĂ" GALAŢI
Str.Regiment 11 Siret nr.12-14, tel.0236430235
6 168     9 0 3
  FILIERA TEORETICĂ / PROFIL UMANIST             0
  FILOLOGIE, intensiv limba engleză 1 28 190 8.22 1   1
  FILIERA TEORETICĂ / PROFIL REAL             0
  ŞTIINŢE ALE NATURII 5 140 191 8.15 8   2
7 LICEUL TEORETIC ”MIRCEA ELIADE” GALAȚI
Str.Milcov nr.13, tel.0236460882
5 140     0 2 8
  FILIERA TEORETICĂ / PROFIL UMANIST             0
  FILOLOGIE 2 56 192 7.62   1 3
  ŞTIINŢE SOCIALE 1 28 195 7.79     2
  FILIERA TEORETICĂ / PROFIL REAL             0
  MATEMATICĂ-INFORMATICĂ 1 28 193 7.87   1 1
  ŞTIINŢE ALE NATURII 1 28 194 7.83     2
8 LICEUL TEORETIC "SFÂNTA MARIA" GALAȚI
Str.Constructorilor nr.25, tel. 0236418310
4 112     2 1 5
  FILIERA TEORETICĂ / PROFIL UMANIST             0
  FILOLOGIE 1 28 196 7.34     2
  FILIERA TEORETICĂ / PROFIL REAL             0
  MATEMATICĂ-INFORMATICĂ 1 28 198 7.61   1 1
  ŞTIINŢE ALE NATURII 1 28 200 7.53     2
  FILIERA TEHNOLOGICĂ / PROFIL TEHNIC             0
  INDUSTRIE TEXTILĂ ŞI PIELĂRIE / Calificarea - Tehnician designer vestimentar 1 28 197 6.75 2   0
9 LICEUL CU PROGRAM SPORTIV GALAŢI
Str.Stadionului nr.5, Galati, tel.0236498083
3 84     0 0 6
  FILIERA VOCAŢIONALĂ / PROFIL SPORTIV             0
  INSTRUCTOR SPORTIV 3 84 - -     6
10 LICEUL DE ARTE "DIMITRIE CUCLIN" GALAŢI
str.Domnească nr.97-99, tel. 0236415414
2 56     2 0 2
  FILIERA VOCAŢIONALĂ             0
  PROFIL ARTE VIZUALE / Arhitectură, arte ambientale și desing - Arhitectură 0.5 14 - -     1
  PROFIL ARTE VIZUALE / Arte plastice și decorative - Tehnician pentru tehnici artistice 0.5 14 - - 1   0
  PROFIL TEATRU / Arta actorului 0.5 14 - - 1   0
  PROFIL MUZICĂ / Instrumentist 0.5 14 - -     1
11 SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX "SF. ANDREI" GALAŢI
Str.Mihai Bravu nr.48, tel.0236411431
2 56     0 0 4
  FILIERA VOCAŢIONALĂ / PROFIL TEOLOGIC             0
  TEOLOGIE ORTODOXĂ / PREOT 1 28 - -     2
  TEHNICIAN PENTRU TEHNICI ARTISTICE - PATRIMONIU 1 28 -     2
12 COLEGIUL DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ "ELENA DOAMNA" GALAŢI, Str.Domnească nr.169, tel.0236465551 7 196     12 0 2
  FILIERA TEHNOLOGICĂ / PROFIL RESURSE NATURALE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI             0
  INDUSTRIE ALIMENTARĂ / Calificarea - Tehnician în industria alimentară/Tehnician analize produse alimentare/Tehnician morărit, panificație și produse făinoase/Tehnician în prelucrarea produselor de origine animală/Tehnician în industria alimentară fermentativă și prelucrarea legumelor și fructelor 5 140 101 3.03 10   0
  FILIERA TEHNOLOGICĂ / PROFIL SERVICII             0
  TURISM ŞI ALIMENTAŢIE / Calificarea - Tehnician în gastronomie 2 56 102 6.32 2   2
13 COLEGIUL ECONOMIC "VIRGIL MADGEARU" GALAŢI
Str.Strungarilor nr.31, tel.0236446248
10 280     0 3 17
  FILIERA TEHNOLOGICĂ / PROFIL SERVICII             0
  COMERŢ / Calificarea - Tehnician în activități de comerț 2 56 103 7.28   1 3
  ECONOMIC / Calificarea - Tehnician în activități economice/Tehnician în administrație 4 112 104 6.93   1 7
  ECONOMIC / Calificarea - Tehnician în activități economice, intensiv limba engleză 1 28 -     2
  TURISM ŞI ALIMENTAŢIE / Calificarea - Organizator banqueting/Tehnician în turism 2 56 105 6.86   1 3
  TURISM ŞI ALIMENTAŢIE / Calificarea - Tehnician în turism bilingv limba franceză* 1 28 106 5.52     2
14 LICEUL DE TRANSPORTURI AUTO "TRAIAN VUIA" GALAŢI
Str.Anghel Saligny nr.117, tel. 0236316748
4 112     2 0 6
  FILIERA TEHNOLOGICĂ / PROFIL TEHNIC             0
  ELECTRIC / Calificarea - Tehnician electrician electronist auto 2 56 145 3.00 2   2
  MECANICĂ / Calificarea - Tehnician transporturi 1 28 146 3.35     2
  FILIERA VOCAŢIONALĂ / PROFIL SPORTIV             0
  INSTRUCTOR SPORTIV (RUGBY) 1 28 - -     2
15 LICEUL DE TURISM ȘI ALIMENTAȚIE "DUMITRU MOŢOC" GALAȚI, Str.Milcov nr.15, tel. 0236316924 4 112     8 0 0
  FILIERA TEHNOLOGICĂ / PROFIL SERVICII             0
  TURISM ŞI ALIMENTAŢIE / Calificarea - Organizator banqueting/Tehnician în gastronomie//Tehnician în hotelărie/Tehnician în turism 4 112 148 3.21 8   0
16 LICEUL TEHNOLOGIC "ANGHEL SALIGNY" GALAȚI
Str.Metalurgiștilor nr.4, tel. 0236471119
1 28     0 0 2
  FILIERA TEORETICĂ / PROFIL UMANIST             0
  FILOLOGIE 1 28 150 6.34     2
17 LICEUL TEHNOLOGIC "AUREL VLAICU" GALAȚI
Str.1 Dec.1918 nr.25, tel.0236463740
2 56     4 0 0
  FILIERA TEHNOLOGICĂ / PROFIL TEHNIC             0
  ELECTRONICĂ AUTOMATIZĂRI / Calificarea - Tehnician operator roboți industriali 1 28 151 4.36 2   0
  FILIERA TEHNOLOGICĂ / PROFIL RESURSE NATURALE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI             0
  PROTECTIA MEDIULUI / Calificarea - Tehnician ecolog și protecția calității mediului 1 28 153 - 2   0
18 LICEUL TEHNOLOGIC "CAROL I" GALAŢI (Liceul Tehnologic Transporturi Căi Ferate), B-dul G.Coșbuc nr.225, tel. 0236319422 2 56     4 0 0
  FILIERA TEHNOLOGICĂ / PROFIL TEHNIC             0
  ELECTRONICĂ AUTOMATIZĂRI / Tehnician operator tehnică de calcul/ Tehnician în automatizări 1 28 155 6.49 2   0
  FILIERA TEORETICĂ / PROFIL REAL             0
  MATEMATICĂ-INFORMATICĂ 1 28 157 6.74 2   0
19 LICEUL TEHNOLOGIC "PAUL DIMO" GALAŢI
Str.1 Dec.1918 nr.27, tel.0236316970
4 112     8 0 0
  FILIERA TEHNOLOGICĂ / PROFIL TEHNIC             0
  ELECTRIC / Calificarea - Tehnician în instalații electrice 1 28 174 4.73 2   0
  ELECTRONICĂ AUTOMATIZĂRI / Calificarea - Tehnician în automatizări 1 28 175 5.18 2   0
  MECANICĂ / Calificarea - Tehnician proiectant CAD 1 28 176 4.14 2   0
  PRODUCȚIE MEDIA / Calificarea - Tehnician multimedia 1 28 177 6.06 2   0
20 LICEUL TEHNOLOGIC "RADU NEGRU" GALAŢI
Str.Științei nr.119, tel.0236416564
1 28     2 0 0
  FILIERA TEHNOLOGICĂ / PROFIL TEHNIC             0
  ELECTRIC / Calificarea - Tehnician în instalații electrice 0.5 14 178 - 1   0
  MECANICĂ / Calificarea - Tehnician proiectant CAD 0.5 14 181 6.43 1   0
21 COLEGIUL NAŢIONAL "SPIRU HARET" TECUCI
B-dul Victoriei nr.12, tel.0236811695
6 168     0 0 12
  FILIERA TEORETICĂ / PROFIL UMANIST             0
  FILOLOGIE 1 28 126 7.88     2
  ŞTIINŢE SOCIALE 1 28 129 7.99     2
  FILIERA TEORETICĂ / PROFIL REAL             0
  MATEMATICĂ-INFORMATICĂ 3 84 127 8.29     6
  ŞTIINŢE ALE NATURII 1 28 128 8.56     2
22 COLEGIUL NAŢIONAL "CALISTRAT HOGAŞ" TECUCI
Str.C.Racoviță nr.20, tel.0236820010 
6 168     0 0 12
  FILIERA TEORETICĂ / PROFIL UMANIST             0
  FILOLOGIE 2 56 112 7.49     4
  FILIERA TEORETICĂ / PROFIL REAL             0
  MATEMATICĂ-INFORMATICĂ 1 28 113 7.93     2
  MATEMATICĂ-INFORMATICĂ, intensiv informatică 1 28     2
  ŞTIINŢE ALE NATURII 2 56 114 7.72     4
23 COLEGIUL NAŢIONAL DE AGRICULTURĂ ŞI ECONOMIE TECUCI
Str.1 Dec.1918 nr.107, tel.0236811133
9 252     0 3 15
  FILIERA TEHNOLOGICĂ / PROFIL RESURSE NATURALE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI             0
  AGRICULTURĂ / Calificarea - Tehnician agronom/Tehnician horticultor/Tehnician veterinar 3 84 136 5.62   1 5
  INDUSTRIE ALIMENTARĂ / Calificarea - Tehnician analize produse alimentare 1 28 138 6.70     2
  PROTECTIA MEDIULUI / Calificarea - Tehnician ecolog și protecția calității mediului 2 56 139 6.47   1 3
  FILIERA TEHNOLOGICĂ / PROFIL SERVICII             0
  ECONOMIC / Calificarea - Tehnician în activități economice 3 84 137 6.96   1 5
24 LICEUL TEHNOLOGIC "ELENA CARAGIANI" TECUCI
Str.C.Racoviță nr.20 bis, tel.0236817861
4 112     0 3 5
  FILIERA TEHNOLOGICĂ / PROFIL TEHNIC             0
  ELECTRIC / Calificarea - Tehnician electrotehnist 1 28 162 -   1 1
  INDUSTRIE TEXTILĂ ŞI PIELĂRIE / Calificarea - Tehnician designer vestimentar 1 28 163 4.36   1 1
  MECANICĂ / Calificarea - Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații 1 28 164 4.21   1 1
  FILIERA TEHNOLOGICĂ / PROFIL SERVICII             0
  TURISM ŞI ALIMENTAŢIE / Calificarea - Tehnician în turism 1 28 165 5.79     2
25 LICEUL TEHNOLOGIC "OVID CALEDONIU" TECUCI
Str.M.Basarab nr.11, tel.0236811344
1 28     0 1 1
  FILIERA TEHNOLOGICĂ / PROFIL SERVICII             0
  TURISM ŞI ALIMENTAŢIE / Calificarea - Organizator banqueting 1 28 170 4.20   1 1
26 LICEUL TEHNOLOGIC "PAUL BUJOR" ORAȘ BEREȘTI
Str.Trandafilor nr.210,  tel.0236342345
2 56     0 2 2
  FILIERA TEHNOLOGICĂ / TEHNIC             0
  MECANICĂ / Calificarea - Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații 1 28 172 -   1 1
  FILIERA TEORETICĂ / PROFIL REAL             0
  ŞTIINŢE ALE NATURII 1 28 173 -   1 1
27 LICEUL TEHNOLOGIC "EREMIA GRIGORESCU" ORAŞ TG.BUJOR str.Eremia Grigorescu, tel.0236340727 2 56     0 0 4
  FILIERA TEORETICĂ / PROFIL REAL             0
  ŞTIINŢE ALE NATURII 1 28 166 4.74     2
  FILIERA TEORETICĂ / PROFIL UMANIST             0
  ŞTIINŢE SOCIALE 1 28 167 6.29     2
28 LICEUL TEHNOLOGIC NR.1 Comuna COROD
str.Școlii nr.10, tel.0236864021                                                                                          
1 28     0 1 1
  FILIERA TEHNOLOGICĂ / PROFIL RESURSE NATURALE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI             0
  AGRICULTURĂ / Calificarea - Tehnician în agricultură ecologică 1 28 183 4.76   1 1
29 LICEUL TEHNOLOGIC NR.1  Comuna CUDALBI,                                           tel.0236862509                                                                                1 28     0 0 2
  FILIERA TEHNOLOGICĂ / PROFIL RESURSE NATURALE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI             0
  AGRICULTURĂ / Calificarea - Tehnician în agricultură ecologică 0.5 14 185 5.71     1
  FILIERA TEHNOLOGICĂ / PROFIL SERVICII             0
  COMERȚ / Calificarea - Tehnician în activități de comerț 0.5 14 186 4.41     1
30 LICEUL TEHNOLOGIC "COSTACHE CONACHI" Comuna PECHEA
str.Galați, nr.254, tel.0236823504
2 56     0 4 0
  FILIERA TEHNOLOGICĂ / PROFIL SERVICII             0
  COMERŢ / Calificarea - Tehnician în activități de comerț 1 28 159 5.82   2 0
  FILIERA TEORETICĂ / PROFIL REAL             0
  ŞTIINŢE ALE NATURII 1 28 161 7.24   2 0
31 LICEUL TEHNOLOGIC "TUDOR VLADIMIRESCU" Comuna T.VLADIMIRESCU, tel.0236828618 1 28     0 1 1
  FILIERA TEORETICĂ / PROFIL REAL             0
  ŞTIINŢE ALE NATURII 1 28 182 -   1 1
** TOTAL GENERAL 121 3388 0 0 56 24 162
 Numărul de elevi la clasă este de 28
*  La aceste clase se organizează probe de aptitudini, conform graficului din metodologie.
Nota: Clasele cu program intensiv şi bilingv au alocate ore în plus (pe săptămână) la specializările respective, astfel încât numărul de ore "poate depăşi numărul maxim de ore pe săptămână corespunzător filierei/profilului/specializării" (OMECT Nr.4802/2010)
Şcolarizarea elevilor romi şi a celor din Republica Moldova se face peste efectivul de 28 elevi/clasă, fără a depăși limita de 30 elevi/clasă.