PLANUL DE ŞCOLARIZARE PENTRU ŞCOALĂ PROFESIONALĂ DE 3 ANI - ZI,  ANUL ȘCOLAR  2020-2021
 
Nr. crt. UNITATEA SCOLARA Nr. clase Nr. elevi cod fișă înscriere LOCURI ELEVI MOLDOVENI Locuri pentru candidati cu CES LOCURI ELEVI RROMI
1 COLEGIUL DE INDUSTRIE ALIMENTARA "ELENA DOAMNA" GALAŢI 1 28   2 0 0
  INDUSTRIE ALIMENTARĂ / Brutar - patiser - preparator produse făinoase 0.5 14 603 1   0
  INDUSTRIE ALIMENTARĂ /Preparator produse din carne și pește 0.5 14 604 1   0
2 COLEGIUL ECONOMIC "VIRGIL MADGEARU" GALAŢI 1 28   0 0 2
  TURISM ŞI ALIMENTAŢIE / Bucătar  0.5 14 601     1
  TURISM ŞI ALIMENTAŢIE / Ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentație 0.5 14 599     1
3 LICEUL DE TRANSPORTURI AUTO "TRAIAN VUIA" GALAŢI 2 56   0 0 4
  MECANICĂ / Mecanic auto 1.5 42 527     3
  MECANICĂ / Tinichigiu vopsitor auto 0.5 14 506     1
4 LICEUL DE TURISM ȘI ALIMENTAȚIE "DUMITRU MOŢOC" GALAȚI 4 112   8 0 0
  TURISM ŞI ALIMENTAŢIE / Bucătar 1.5 42 601 3   0
  TURISM ŞI ALIMENTAŢIE / Cofetar-patiser 1 28 600 2   0
  TURISM ŞI ALIMENTAŢIE / Lucrător hotelier 0.5 14 598 1   0
  TURISM ŞI ALIMENTAŢIE / Ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentație 1 28 599 2   0
5 LICEUL TEHNOLOGIC "ANGHEL SALIGNY" GALAŢI 2 56   0 2 2
  CONSTRUCŢII INSTALAŢII ŞI LUCRĂRI PUBLICE / Instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze 1 28 580   1 1
  CONSTRUCŢII INSTALAŢII ŞI LUCRĂRI PUBLICE / Zugrav, ipsosar, vopsitor, tapetar 1 28 578   1 1
6 LICEUL TEHNOLOGIC "ANGHEL SALIGNY" GALAŢI, structură LICEUL TEHNOLOGIC "SF.IOAN" GALAȚI                                                                                                   3 84   0 3 3
  ESTETICĂ ŞI IGIENA CORPULUI OMENESC / Frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist 2 56 630   2 2
  TURISM ŞI ALIMENTAŢIE / Cofetar-patiser 1 28 600   1 1
7 LICEUL TEHNOLOGIC "AUREL VLAICU" GALAȚI 1 28   2 0 0
  MECANICĂ / Lăcătuș construcții navale 0.5 14 502 1   0
  MECANICĂ / Sudor 0.5 14 511 1   0
8 LICEUL TEHNOLOGIC "GENERAL DE MARINĂ NICOLAE DUMITRESCU MAICAN" GALAȚI (Liceul de Marina) 2 56   4 0 0
  COMERȚ / Comerciant - vânzător 0.5 14 597 1   0
  COMERȚ / Recepționer - distribuitor 0.5 14 596 1   0
  MECANICĂ / Marinar 1 28 535 2   0
9 LICEUL TEHNOLOGIC "PAUL DIMO" GALAŢI 2 56   4 0 0
  ELECTRIC / Electrician exploatare joasă tensiune 1.5 42 567 3   0
  ELECTRIC / Electrician protecții prin relee, automatizări și măsurători în instalații energetice 0.5 14 569 1   0
10 LICEUL TEHNOLOGIC "RADU NEGRU" GALAŢI 2 56   4 0 0
  ELECTROMECANICĂ /  Electromecanic nave 0.5 14 544 1   0
  MECANICĂ / Tubulator naval 0.5 14 503 1   0
  MECANICĂ / Sudor 1 28 511 2   0
11 LICEUL TEORETIC "SFÂNTA MARIA", LOCALITATEA GALAȚI 1 28   2 0 0
  INDUSTRIE TEXTILĂ ŞI PIELĂRIE / Confecţioner produse textile 1 28 620 2   0
12 LICEUL TEHNOLOGIC "ELENA CARAGIANI" TECUCI 6 168   0 4 8
  COMERȚ / Comerciant - vânzător 1 28 597   1 1
  INDUSTRIE TEXTILĂ ŞI PIELĂRIE / Confecţioner produse textile 0.5 14 620     1
  MECANICĂ / Confecționer tâmplărie din aluminiu și mase plastice 1 28 505   1 1
  MECANICĂ / Lăcătuș construcții metalice și utilaj tehnologic 0.5 14 501     1
  MECANICĂ / Mecanic auto 1 28 527   1 1
  MECANICĂ / Operator la mașini cu comandă numerică 1 28 530   1 1
  MECANICĂ / Sudor 0.5 14 511     1
  TURISM ȘI ALIMENTAȚIE / Lucrător hotelier 0.5 14 598     1
13 LICEUL TEHNOLOGIC "OVID CALEDONIU" TECUCI 7 196   0 7 7
  COMERȚ / Comerciant - vânzător 1 28 597   1 1
  COMERȚ / Recepționer - distribuitor 1 28 596   1 1
  CONSTRUCŢII INSTALAŢII ŞI LUCRĂRI PUBLICE / Zidar - pietrar - tencuitor 1 28 575   1 1
  ESTETICĂ ŞI IGIENA CORPULUI OMENESC / Frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist 1 28 630   1 1
  INDUSTRIE ALIMENTARĂ / Operator în prelucrarea legumelor și fructelor 1 28 605   1 1
  TURISM ŞI ALIMENTAŢIE / Bucătar 1 28 601   1 1
  TURISM ŞI ALIMENTAŢIE / Ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentație 1 28 599   1 1
14 LICEUL TEHNOLOGIC "PAUL BUJOR" ORAŞ BEREŞTI 1 28   0 0 2
  AGRICULTURĂ / Agricultor culturi de câmp 0.5 14 587     1
  ESTETICĂ ŞI IGIENA CORPULUI OMENESC / Frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist 0.5 14 630     1
15 LICEUL TEHNOLOGIC "EREMIA GRIGORESCU" ORAŞ TG.BUJOR 2 56   0 1 3
  ESTETICĂ ŞI IGIENA CORPULUI OMENESC / Frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist 1 28 630   1 1
  FABRICAREA PRODUSELOR DIN LEMN / Tâmplar universal 0.5 14 613     1
  INDUSTRIE TEXTILĂ ŞI PIELĂRIE / Confecţioner produse textile 0.5 14 620     1
16 LICEUL TEHNOLOGIC NR.1 COMUNA CUDALBI                                                                                    1 28   0 0 2
  MECANICĂ / Mecanic agricol 0.5 14 536     1
  MECANICĂ / Strungar 0.5 14 507     1
17 LICEUL TEHNOLOGIC NR.1 COMUNA COROD                                                                                           1 28   0 0 2
  ESTETICĂ ŞI IGIENA CORPULUI OMENESC / Frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist 0.5 14 630     1
  MECANICĂ / Mecanic agricol 0.5 14 536     1
18 ȘCOALA PROFESIONALĂ "HORTENSIA PAPADAT BENGESCU" COMUNA IVEŞTI 2 56   0 1 3
  INDUSTRIE TEXTILĂ ŞI PIELĂRIE / Confecţioner produse textile 1 28 620   1 1
  MECANICĂ / Lăcătuş construcții metalice și utilaj tehnologic 1 28 501     2
19 LICEUL TEHNOLOGIC "COSTACHE CONACHI" COMUNA PECHEA 3 84 1158 0 3 3
  INDUSTRIE TEXTILĂ ŞI PIELĂRIE / Confecţioner produse textile 2 56 620   2 2
  MECANICĂ / Lăcătuş mecanic prestări servicii 1 28 538   1 1
* TOTAL GENERAL 44 1232 1158 26 21 41