Repartizarea locurilor pentru admiterea īn clasa a IX-a, liceu,  īnvățămānt de zi, 
anul școlar 2021-2022, distinct alocate candidaților cu CES 
īn unitățile de īnvățămānt de masă
Nr. Crt. DENUMIREA UNITĂȚII DE ĪNVĂȚĂMĀNT
(filieră, profil, specializarea, domeniul de pregătire)
Clase propuse pentru anul școlar 2021-2022 Nr. elevi  Locuri pentru elevii cu CES
  Liceal, Masă, Zi, Clasa a IX-a  118 2948  
1 COLEGIUL NATIONAL "VASILE ALECSANDRI", LOCALITATEA GALATI 7 182  
  Teoretică/Real/Matematică - informatică/ 2 52  
  Teoretică/Real/Matematică - informatică/Bilingv Limba engleză 1 26  
  Teoretică/Real/Matematică - informatică/Intensiv Informatica/ 1 26  
  Teoretică/Real/Științe ale naturii/Bilingv Limba engleză 0.5 13  
  Teoretică/Real/Științe ale naturii/Bilingv Limba germană 0.5 13  
  Teoretică/Umanist/Filologie/Bilingv Limba engleză 1 26  
  Teoretică/Umanist/Științe sociale/Intensiv Limba franceza/ 1 26 1
2 COLEGIUL NATIONAL "COSTACHE NEGRI", LOCALITATEA GALATI 7 178  
  Teoretică/Real/Matematică - informatică/ 1 26  
  Teoretică/Real/Matematică - informatică/Bilingv Limba engleză 1 26  
  Teoretică/Real/Științe ale naturii/ 1 26  
  Teoretică/Umanist/Filologie/Intensiv Limba franceza/ 1 26  
  Teoretică/Umanist/Științe sociale/Bilingv Limba engleză 1 26 1
  Vocațională/Pedagogic/Educator - puericultor/ 1 24  
  Vocațională/Pedagogic/Īnvățător - educatoare/ 1 24  
3 COLEGIUL NATIONAL "MIHAIL KOGALNICEANU", LOCALITATEA GALATI 6 156  
  Teoretică/Real/Matematică - informatică/ 1 26  
  Teoretică/Real/Matematică - informatică/Bilingv Limba engleză 1 26  
  Teoretică/Real/Matematică - informatică/Intensiv Informatica/ 1 26  
  Teoretică/Real/Științe ale naturii/ 1 26 1
  Teoretică/Umanist/Filologie/Intensiv Limba engleza/ 1 26  
  Teoretică/Umanist/Științe sociale/Intensiv Limba franceza/ 1 26 1
4 COLEGIUL NATIONAL "ALEXANDRU IOAN CUZA", LOCALITATEA GALATI 5 130  
  Teoretică/Real/Matematică - informatică/Intensiv Informatica/ 1 26  
  Teoretică/Real/Științe ale naturii/Intensiv Limba germana/ 1 26  
  Teoretică/Umanist/Filologie/ 1 26 1
  Teoretică/Umanist/Filologie/Bilingv Limba engleză 1 26  
  Teoretică/Umanist/Filologie/Bilingv Limba franceză 1 26  
5 LICEUL TEORETIC "DUNAREA", LOCALITATEA GALATI 5 130  
  Teoretică/Real/Matematică - informatică/ 2 52  
  Teoretică/Real/Matematică - informatică/Intensiv Informatica/ 1 26  
  Teoretică/Real/Științe ale naturii/ 1 26 1
  Teoretică/Umanist/Științe sociale/ 1 26 1
6 LICEUL TEORETIC "EMIL RACOVITA", LOCALITATEA GALATI 6 156  
  Teoretică/Real/Științe ale naturii/ 5 130 1
  Teoretică/Umanist/Filologie/Intensiv Limba engleza/ 1 26  
7 LICEUL TEORETIC "MIRCEA ELIADE", LOCALITATEA GALATI 5 130  
  Teoretică/Real/Matematică - informatică/ 1 26  
  Real/Științe ale naturii/ 1 26  
  Teoretică/Umanist/Filologie/ 2 52 1
  Teoretică/Umanist/Științe sociale/ 1 26 1
8 LICEUL TEORETIC "SFANTA MARIA", LOCALITATEA GALATI 4 102  
  Tehnologică/Tehnic/Industrie textilă şi pielărie/Tehnician designer vestimentar/ 1 24  
  Teoretică/Real/Matematică - informatică/ 1 26  
  Teoretică/Real/Științe ale naturii/ 1 26  
  Teoretică/Umanist/Filologie/ 1 26 1
9 LICEUL CU PROGRAM SPORTIV, LOCALITATEA GALATI 3 72  
  Vocațională/Sportiv/Instructor sportiv/Intensiv Atletism/ 0.5 12  
  Vocațională/Sportiv/Instructor sportiv/Intensiv Baschet/ 0.5 12 1
  Vocațională/Sportiv/Instructor sportiv/Intensiv Fotbal/ 1 24 1
  Vocațională/Sportiv/Instructor sportiv/Intensiv Mozaic/ 1 24 1
10 LICEUL DE ARTE "DIMITRIE CUCLIN", LOCALITATEA GALATI 2 48  
  Vocațională/Arte plastice, arte decorative/Tehnician pentru tehnici artistice/ 1 24 1
  Vocațională/Muzică/Instrumentist/ 0.5 12  
  Vocațională/Arta actorului/Arta actorului/ 0.5 12  
11 SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX "SF. ANDREI", LOCALITATEA GALATI 2 48  
  Vocațională/Teologic/Tehnician pentru tehnici artistice-patrimoniu/ 1 24 1
  Vocațională/Teologic/Teologie ortodoxă/ 1 24  
12 COLEGIUL DE INDUSTRIE ALIMENTARA "ELENA DOAMNA", LOCALITATEA GALATI 7 168  
  Tehnologică/Industrie alimentară/Tehnician analize produse alimentare/ 1 24  
  Tehnologică/Industrie alimentară/Tehnician īn industria alimentară fermentativă și īn prelucrarea legumelor și fructelor/ 1 24  
  Tehnologică/Industrie alimentară/Tehnician īn industria alimentară/ 1 24 1
  Tehnologică/Industrie alimentară/Tehnician īn morărit, panificație și produse făinoase/ 1 24 1
  Tehnologică/Industrie alimentară/Tehnician īn prelucrarea produselor de origine animală/ 1 24  
  Tehnologică/Turism şi alimentaţie/Tehnician īn gastronomie/ 2 48  
13 COLEGIUL ECONOMIC "VIRGIL MADGEARU", LOCALITATEA GALATI 10 240  
  Tehnologică/Comerț/Tehnician īn activități de comerț/ 2 48 2
  Tehnologică/Economic/Tehnician īn activități economice/ 3 72 1
  Tehnologică/Economic/Tehnician īn activități economice/Intensiv Limba engleza/ 1 24  
  Tehnologică/Economic/Tehnician īn administrație/ 2 48 1
  Tehnologică/Turism şi alimentaţie/Tehnician īn gastronomie/ 1 24 1
  Tehnologică/Turism şi alimentaţie/Tehnician īn turism/Bilingv Limba franceză 1 24 1
14 LICEUL DE TRANSPORTURI AUTO "TRAIAN VUIA", MUNICIPIUL GALATI 3 72  
  Tehnologică/Electric/Tehnician electrician electronist auto/ 2 48 1
  Tehnologică/Mecanică/Tehnician transporturi/ 1 24  
15 LICEUL DE TURISM SI ALIMENTATIE "DUMITRU MOTOC", MUNICIPIUL GALATI 4 96  
  Tehnologică/Turism şi alimentaţie/Organizator banqueting/ 1 24 1
  Tehnologică/Turism şi alimentaţie/Tehnician īn gastronomie/ 1 24  
  Tehnologică/Turism şi alimentaţie/Tehnician īn hotelărie/ 1 24  
  Tehnologică/Turism şi alimentaţie/Tehnician īn turism/ 1 24  
16 LICEUL TEHNOLOGIC "AUREL VLAICU", MUNICIPIUL GALATI 2 48  
  Tehnologică/Protecţia mediului/Tehnician ecolog și protecția calității mediului/ 1 24 1
  Tehnologică/Electronică automatizări/Tehnician operator roboți industriali/ 1 24 1
17 LICEUL TEHNOLOGIC "CAROL I", MUNICIPIUL GALATI 2 48  
  Tehnologică/Electromecanică/Tehnician electromecanic/ 1 24 1
  Tehnologică/Electronică automatizări/Tehnician operator tehnică de calcul/ 1 24  
18 LICEUL TEHNOLOGIC "PAUL DIMO", MUNICIPIUL GALATI 3 72  
  Tehnologică/Electric/Tehnician īn instalații electrice/ 1 24  
  Tehnologică/Electronică automatizări/Tehnician operator tehnică de calcul/ 0.5 12  
  Tehnologică/Mecanică/Tehnician prelucrări pe mașini cu comandă numerică/ 0.5 12  
  Tehnologică/Producţie media/Tehnician multimedia/ 1 24 1
19 LICEUL TEHNOLOGIC "RADU NEGRU", LOCALITATEA GALATI 1 24  
  Tehnologică/Protecţia mediului/Tehnician ecolog și protecția calității mediului/ 0.5 12  
  Tehnologică/Mecanică/Tehnician proiectant CAD/ 0.5 12  
20 COLEGIUL NATIONAL "CALISTRAT HOGAS", LOCALITATEA TECUCI 6 156  
  Teoretică/Real/Matematică - informatică/ 1 26  
  Teoretică/Real/Matematică - informatică/Intensiv Informatica/ 1 26  
  Teoretică/Real/Științe ale naturii/ 2 52 1
  Teoretică/Umanist/Filologie/ 2 52  
21 COLEGIUL NATIONAL "SPIRU HARET", LOCALITATEA TECUCI 6 156  
  Teoretică/Real/Matematică - informatică/ 3 78  
  Teoretică/Real/Științe ale naturii/ 1 26  
  Teoretică/Umanist/Filologie/ 1 26  
  Teoretică/Umanist/Științe sociale/ 1 26  
22 COLEGIUL NATIONAL DE AGRICULTURA SI ECONOMIE, LOCALITATEA TECUCI 9 216  
  Tehnologică/Agricultură/Tehnician agronom/ 1 24 1
  Tehnologică/Agricultură/Tehnician horticultor/ 1 24  
  Tehnologică/Agricultură/Tehnician veterinar/ 1 24 1
  Tehnologică/Industrie alimentară/Tehnician analize produse alimentare/ 1 24 1
  Tehnologică/Protecţia mediului/Tehnician ecolog și protecția calității mediului/ 2 48  
  Tehnologică/Economic/Tehnician īn activități economice/ 3 72  
23 LICEUL TEHNOLOGIC "ELENA CARAGIANI", LOCALITATEA TECUCI 3 72  
  Tehnologică/Turism şi alimentaţie/Tehnician īn turism/ 2 48  
  Tehnologică/Industrie textilă şi pielărie/Tehnician designer vestimentar/ 0.5 12  
  Tehnologică/Mecanică/Tehnician mecanic pentru intreținere și reparații/ 0.5 12 1
24 LICEUL TEHNOLOGIC "OVID CALEDONIU", LOCALITATEA TECUCI 1 24  
  Tehnologică/Comerț/Tehnician īn activități de comerț/ 1 24  
25 LICEUL TEHNOLOGIC "PAUL BUJOR", ORAS BERESTI 2 50  
  Tehnologică/Agricultură/Tehnician īn agricultură/ 1 24  
  Teoretică/Umanist/Științe sociale/ 1 26  
26 LICEUL TEHNOLOGIC "EREMIA GRIGORESCU", ORAS TG.BUJOR 2 52  
  Teoretică/Real/Științe ale naturii/ 1 26  
  Teoretică/Umanist/Științe sociale/ 1 26  
27 LICEUL TEHNOLOGIC NR.1, COMUNA COROD 1 24  
  Tehnologică/Agricultură/Tehnician īn agricultura ecologică/ 1 24  
28 LICEUL TEHNOLOGIC NR.1, COMUNA CUDALBI 1 24  
  Tehnologică/Agricultură/Tehnician veterinar/ 0.5 12  
  Tehnologică/Comerț/Tehnician īn activități de comerț/ 0.5 12 1
29 LICEUL TEHNOLOGIC "COSTACHE CONACHI", COMUNA PECHEA 2 50  
  Tehnologică/Mecanică/Tehnician proiectant CAD/ 1 24  
  Teoretică/Real/Științe ale naturii/ 1 26 1
30 LICEUL TEHNOLOGIC "TUDOR VLADIMIRESCU", COMUNA TUDOR VLADIMIRESCU 1 24  
  Tehnologică/Comerț/Tehnician īn activități de comerț/ 1 24  
  TOTAL LOCURI  LICEU ALOCATE CANDIDATI CU C.E.S. 118 2948 37