Repartizarea locurilor pentru admiterea īn clasa a IX-a, liceu,  īnvățămānt de zi, 
anul școlar 2021-2022, distinct alocate candidaților de etnie rroma
īn unitățile de īnvățămānt liceal din județul GALAȚI
Nr. crt. DENUMIREA UNITĂȚII DE ĪNVĂȚĂMĀNT
(filieră, profil, specializarea, domeniul de pregătire)
Clase propuse pentru anul școlar 2021-2022 Nr. elevi  Locuri pentru elevii de etnie romă 
  Liceal, Masă, Zi, Clasa a IX-a  118 2948  
1 COLEGIUL NATIONAL "VASILE ALECSANDRI", LOCALITATEA GALATI 7 182  
  Teoretică/Real/Matematică - informatică/ 2 52 2
  Teoretică/Real/Matematică - informatică/Bilingv Limba engleză 1 26 2
  Teoretică/Real/Matematică - informatică/Intensiv Informatica/ 1 26 2
  Teoretică/Real/Științe ale naturii/Bilingv Limba engleză 0.5 13 1
  Teoretică/Real/Științe ale naturii/Bilingv Limba germană 0.5 13 1
  Teoretică/Umanist/Filologie/Bilingv Limba engleză 1 26 1
  Teoretică/Umanist/Științe sociale/Intensiv Limba franceza/ 1 26  
2 COLEGIUL NATIONAL "COSTACHE NEGRI", LOCALITATEA GALATI 7 178  
  Teoretică/Real/Matematică - informatică/ 1 26 2
  Teoretică/Real/Matematică - informatică/Bilingv Limba engleză 1 26 2
  Teoretică/Real/Științe ale naturii/ 1 26 2
  Teoretică/Umanist/Filologie/Intensiv Limba franceza/ 1 26 2
  Teoretică/Umanist/Științe sociale/Bilingv Limba engleză 1 26 1
  Vocațională/Pedagogic/Educator - puericultor/ 1 24 2
  Vocațională/Pedagogic/Īnvățător - educatoare/ 1 24 2
3 COLEGIUL NATIONAL "MIHAIL KOGALNICEANU", LOCALITATEA GALATI 6 156  
  Teoretică/Real/Matematică - informatică/ 1 26 2
  Teoretică/Real/Matematică - informatică/Bilingv Limba engleză 1 26 2
  Teoretică/Real/Matematică - informatică/Intensiv Informatica/ 1 26 2
  Teoretică/Real/Științe ale naturii/ 1 26 1
  Teoretică/Umanist/Filologie/Intensiv Limba engleza/ 1 26 2
  Teoretică/Umanist/Științe sociale/Intensiv Limba franceza/ 1 26 1
4 COLEGIUL NATIONAL "ALEXANDRU IOAN CUZA", LOCALITATEA GALATI 5 130  
  Teoretică/Real/Matematică - informatică/Intensiv Informatica/ 1 26 2
  Teoretică/Real/Științe ale naturii/Intensiv Limba germana/ 1 26 2
  Teoretică/Umanist/Filologie/ 1 26 1
  Teoretică/Umanist/Filologie/Bilingv Limba engleză 1 26 2
  Teoretică/Umanist/Filologie/Bilingv Limba franceză 1 26 2
5 LICEUL TEORETIC "DUNAREA", LOCALITATEA GALATI 5 130  
  Teoretică/Real/Matematică - informatică/ 2 52 4
  Teoretică/Real/Matematică - informatică/Intensiv Informatica/ 1 26 2
  Teoretică/Real/Științe ale naturii/ 1 26 1
  Teoretică/Umanist/Științe sociale/ 1 26 1
6 LICEUL TEORETIC "EMIL RACOVITA", LOCALITATEA GALATI 6 156  
  Teoretică/Real/Științe ale naturii/ 5 130 2
  Teoretică/Umanist/Filologie/Intensiv Limba engleza/ 1 26 1
7 LICEUL TEORETIC "MIRCEA ELIADE", LOCALITATEA GALATI 5 130  
  Teoretică/Real/Matematică - informatică/ 1 26 2
  Real/Științe ale naturii/ 1 26 2
  Teoretică/Umanist/Filologie/ 2 52 3
  Teoretică/Umanist/Științe sociale/ 1 26 1
8 LICEUL TEORETIC "SFANTA MARIA", LOCALITATEA GALATI 4 102  
  Tehnologică/Tehnic/Industrie textilă şi pielărie/Tehnician designer vestimentar/ 1 24 2
  Teoretică/Real/Matematică - informatică/ 1 26 2
  Teoretică/Real/Științe ale naturii/ 1 26 2
  Teoretică/Umanist/Filologie/ 1 26 1
9 LICEUL CU PROGRAM SPORTIV, LOCALITATEA GALATI 3 72  
  Vocațională/Sportiv/Instructor sportiv/Intensiv Atletism/ 0.5 12 1
  Vocațională/Sportiv/Instructor sportiv/Intensiv Baschet/ 0.5 12  
  Vocațională/Sportiv/Instructor sportiv/Intensiv Fotbal/ 1 24 1
  Vocațională/Sportiv/Instructor sportiv/Intensiv Mozaic/ 1 24 1
10 LICEUL DE ARTE "DIMITRIE CUCLIN", LOCALITATEA GALATI 2 48  
  Vocațională/Arte plastice, arte decorative/Tehnician pentru tehnici artistice/ 1 24 1
  Vocațională/Muzică/Instrumentist/ 0.5 12 1
  Vocațională/Arta actorului/Arta actorului/ 0.5 12 1
11 SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX "SF. ANDREI", LOCALITATEA GALATI 2 48  
  Vocațională/Teologic/Tehnician pentru tehnici artistice-patrimoniu/ 1 24 1
  Vocațională/Teologic/Teologie ortodoxă/ 1 24 2
12 COLEGIUL DE INDUSTRIE ALIMENTARA "ELENA DOAMNA", LOCALITATEA GALATI 7 168  
  Tehnologică/Industrie alimentară/Tehnician analize produse alimentare/ 1 24 1
  Tehnologică/Industrie alimentară/Tehnician īn industria alimentară fermentativă și īn prelucrarea legumelor și fructelor/ 1 24 1
  Tehnologică/Industrie alimentară/Tehnician īn industria alimentară/ 1 24  
  Tehnologică/Industrie alimentară/Tehnician īn morărit, panificație și produse făinoase/ 1 24  
  Tehnologică/Industrie alimentară/Tehnician īn prelucrarea produselor de origine animală/ 1 24 1
  Tehnologică/Turism şi alimentaţie/Tehnician īn gastronomie/ 2 48 2
13 COLEGIUL ECONOMIC "VIRGIL MADGEARU", LOCALITATEA GALATI 10 240  
  Tehnologică/Comerț/Tehnician īn activități de comerț/ 2 48 2
  Tehnologică/Economic/Tehnician īn activități economice/ 3 72 5
  Tehnologică/Economic/Tehnician īn activități economice/Intensiv Limba engleza/ 1 24 2
  Tehnologică/Economic/Tehnician īn administrație/ 2 48 3
  Tehnologică/Turism şi alimentaţie/Tehnician īn gastronomie/ 1 24 1
  Tehnologică/Turism şi alimentaţie/Tehnician īn turism/Bilingv Limba franceză 1 24 1
14 LICEUL DE TRANSPORTURI AUTO "TRAIAN VUIA", MUNICIPIUL GALATI 3 72  
  Tehnologică/Electric/Tehnician electrician electronist auto/ 2 48 2
  Tehnologică/Mecanică/Tehnician transporturi/ 1 24 1
15 LICEUL DE TURISM SI ALIMENTATIE "DUMITRU MOTOC", MUNICIPIUL GALATI 4 96  
  Tehnologică/Turism şi alimentaţie/Organizator banqueting/ 1 24  
  Tehnologică/Turism şi alimentaţie/Tehnician īn gastronomie/ 1 24 1
  Tehnologică/Turism şi alimentaţie/Tehnician īn hotelărie/ 1 24 1
  Tehnologică/Turism şi alimentaţie/Tehnician īn turism/ 1 24 1
16 LICEUL TEHNOLOGIC "AUREL VLAICU", MUNICIPIUL GALATI 2 48  
  Tehnologică/Protecţia mediului/Tehnician ecolog și protecția calității mediului/ 1 24  
  Tehnologică/Electronică automatizări/Tehnician operator roboți industriali/ 1 24  
17 LICEUL TEHNOLOGIC "CAROL I", MUNICIPIUL GALATI 2 48  
  Tehnologică/Electromecanică/Tehnician electromecanic/ 1 24  
  Tehnologică/Electronică automatizări/Tehnician operator tehnică de calcul/ 1 24 1
18 LICEUL TEHNOLOGIC "PAUL DIMO", MUNICIPIUL GALATI 3 72  
  Tehnologică/Electric/Tehnician īn instalații electrice/ 1 24  
  Tehnologică/Electronică automatizări/Tehnician operator tehnică de calcul/ 0.5 12  
  Tehnologică/Mecanică/Tehnician prelucrări pe mașini cu comandă numerică/ 0.5 12  
  Tehnologică/Producţie media/Tehnician multimedia/ 1 24  
19 LICEUL TEHNOLOGIC "RADU NEGRU", LOCALITATEA GALATI 1 24  
  Tehnologică/Protecţia mediului/Tehnician ecolog și protecția calității mediului/ 0.5 12  
  Tehnologică/Mecanică/Tehnician proiectant CAD/ 0.5 12  
20 COLEGIUL NATIONAL "CALISTRAT HOGAS", LOCALITATEA TECUCI 6 156  
  Teoretică/Real/Matematică - informatică/ 1 26 2
  Teoretică/Real/Matematică - informatică/Intensiv Informatica/ 1 26 2
  Teoretică/Real/Științe ale naturii/ 2 52 3
  Teoretică/Umanist/Filologie/ 2 52 4
21 COLEGIUL NATIONAL "SPIRU HARET", LOCALITATEA TECUCI 6 156  
  Teoretică/Real/Matematică - informatică/ 3 78 6
  Teoretică/Real/Științe ale naturii/ 1 26 2
  Teoretică/Umanist/Filologie/ 1 26 2
  Teoretică/Umanist/Științe sociale/ 1 26 2
22 COLEGIUL NATIONAL DE AGRICULTURA SI ECONOMIE, LOCALITATEA TECUCI 9 216  
  Tehnologică/Agricultură/Tehnician agronom/ 1 24 1
  Tehnologică/Agricultură/Tehnician horticultor/ 1 24 2
  Tehnologică/Agricultură/Tehnician veterinar/ 1 24 1
  Tehnologică/Industrie alimentară/Tehnician analize produse alimentare/ 1 24 1
  Tehnologică/Protecţia mediului/Tehnician ecolog și protecția calității mediului/ 2 48 4
  Tehnologică/Economic/Tehnician īn activități economice/ 3 72 6
23 LICEUL TEHNOLOGIC "ELENA CARAGIANI", LOCALITATEA TECUCI 3 72  
  Tehnologică/Turism şi alimentaţie/Tehnician īn turism/ 2 48 4
  Tehnologică/Industrie textilă şi pielărie/Tehnician designer vestimentar/ 0.5 12 1
  Tehnologică/Mecanică/Tehnician mecanic pentru intreținere și reparații/ 0.5 12  
24 LICEUL TEHNOLOGIC "OVID CALEDONIU", LOCALITATEA TECUCI 1 24  
  Tehnologică/Comerț/Tehnician īn activități de comerț/ 1 24 2
25 LICEUL TEHNOLOGIC "PAUL BUJOR", ORAS BERESTI 2 50  
  Tehnologică/Agricultură/Tehnician īn agricultură/ 1 24 2
  Teoretică/Umanist/Științe sociale/ 1 26 2
26 LICEUL TEHNOLOGIC "EREMIA GRIGORESCU", ORAS TG.BUJOR 2 52  
  Teoretică/Real/Științe ale naturii/ 1 26 2
  Teoretică/Umanist/Științe sociale/ 1 26 2
27 LICEUL TEHNOLOGIC NR.1, COMUNA COROD 1 24  
  Tehnologică/Agricultură/Tehnician īn agricultura ecologică/ 1 24 2
28 LICEUL TEHNOLOGIC NR.1, COMUNA CUDALBI 1 24  
  Tehnologică/Agricultură/Tehnician veterinar/ 0.5 12 1
  Tehnologică/Comerț/Tehnician īn activități de comerț/ 0.5 12  
29 LICEUL TEHNOLOGIC "COSTACHE CONACHI", COMUNA PECHEA 2 50  
  Tehnologică/Mecanică/Tehnician proiectant CAD/ 1 24 2
  Teoretică/Real/Științe ale naturii/ 1 26 1
30 LICEUL TEHNOLOGIC "TUDOR VLADIMIRESCU", COMUNA TUDOR VLADIMIRESCU 1 24  
  Tehnologică/Comerț/Tehnician īn activități de comerț/ 1 24 2
  TOTAL LOCURI ALOCATE CANDIDATI DE ETNIR RROMA  118 2948 163