OFERTA DE ȘCOLARIZARE PENTRU CLASA a IX-a
 ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL ȘI DUAL DE STAT
 ANUL ȘCOLAR 2021 - 2022 ÎN JUDEȚUL GALAȚI
Nr. crt. UNITATEA SCOLARA Nr. clase Nr. elevi
1 COLEGIUL DE INDUSTRIE ALIMENTARA "ELENA DOAMNA" GALAŢI 1 24
  INDUSTRIE ALIMENTARĂ / Brutar - patiser - preparator produse făinoase 0.5 12
  INDUSTRIE ALIMENTARĂ /Preparator produse din carne și pește 0.5 12
2 COLEGIUL ECONOMIC "VIRGIL MADGEARU" GALAŢI 1 24
  TURISM ŞI ALIMENTAŢIE / Bucătar  0.5 12
  TURISM ŞI ALIMENTAŢIE / Ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentație 0.5 12
3 LICEUL DE TRANSPORTURI AUTO "TRAIAN VUIA" GALAŢI 3 72
  MECANICĂ / Mecanic auto 2 48
  MECANICĂ / Tinichigiu vopsitor auto 1 24
4 LICEUL DE TURISM ȘI ALIMENTAȚIE "DUMITRU MOŢOC" GALAȚI 4 96
  TURISM ŞI ALIMENTAŢIE / Bucătar 1.5 36
  TURISM ŞI ALIMENTAŢIE / Cofetar-patiser 1 24
  TURISM ŞI ALIMENTAŢIE / Lucrător hotelier 0.5 12
  TURISM ŞI ALIMENTAŢIE / Ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentație 1 24
5 LICEUL TEHNOLOGIC "ANGHEL SALIGNY" GALAŢI 2 48
  CONSTRUCŢII INSTALAŢII ŞI LUCRĂRI PUBLICE / Instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze - Clasa de învățământ DUAL 1 24
  CONSTRUCŢII INSTALAŢII ŞI LUCRĂRI PUBLICE / Instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze 0.5 12
  CONSTRUCŢII INSTALAŢII ŞI LUCRĂRI PUBLICE / Zugrav, ipsosar, vopsitor, tapetar 0.5 12
6 LICEUL TEHNOLOGIC "ANGHEL SALIGNY" GALAŢI, structură LICEUL TEHNOLOGIC "SF.IOAN" GALAȚI                                                                                                   3 72
  ESTETICĂ ŞI IGIENA CORPULUI OMENESC / Frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist 2 48
  TURISM ŞI ALIMENTAŢIE / Cofetar-patiser 1 24
7 LICEUL TEHNOLOGIC "AUREL VLAICU" GALATI 1 24
  MECANICĂ / Lăcătuș construcții navale 0.5 12
  MECANICĂ / Sudor 0.5 12
8 LICEUL TEHNOLOGIC "GENERAL DE MARINĂ NICOLAE DUMITRESCU MAICAN" GALAȚI (Liceul de Marina) 2 48
  MECANICĂ / Marinar 1 24
  MECANICĂ / Motorist nave 1 24
9 LICEUL TEHNOLOGIC "PAUL DIMO" GALAŢI 2 48
  ELECTRIC / Electrician exploatare joasă tensiune 1.5 36
  ELECTRIC / Electrician exploatare centrale, stații și rețele electrice 0.5 12
10 LICEUL TEHNOLOGIC "RADU NEGRU" GALAŢI 2 48
  ELECTROMECANICĂ /  Electromecanic nave 0.5 12
  MECANICĂ / Strungar 0.5 12
  MECANICĂ / Sudor 1 24
11 LICEUL TEHNOLOGIC "ELENA CARAGIANI" TECUCI 6 144
  COMERȚ / Comerciant - vânzător 1 24
  ELECTRIC / Electrician constructor 0.5 12
  INDUSTRIE TEXTILĂ ŞI PIELĂRIE / Confecţioner produse textile 0.5 12
  MECANICĂ / Confecționer tâmplărie din aluminiu și mase plastice 0.5 12
  MECANICĂ / Lăcătuș construcții metalice și utilaj tehnologic 0.5 12
  MECANICĂ / Mecanic auto 1 24
  MECANICĂ / Operator la mașini cu comandă numerică 0.5 12
  MECANICĂ / Sudor 0.5 12
  MECANICĂ / Tinichigiu vopsitor auto 0.5 12
  TURISM ȘI ALIMENTAȚIE / Lucrător hotelier 0.5 12
12 LICEUL TEHNOLOGIC "OVID CALEDONIU" TECUCI 7 168
  COMERȚ / Comerciant - vânzător 1 24
  CONSTRUCŢII INSTALAŢII ŞI LUCRĂRI PUBLICE / Zidar - pietrar - tencuitor 1 24
  ESTETICĂ ŞI IGIENA CORPULUI OMENESC / Frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist 1 24
  INDUSTRIE ALIMENTARĂ / Brutar - patiser - preparator produse făinoase 1 24
  INDUSTRIE ALIMENTARĂ / Operator în prelucrarea legumelor și fructelor 1 24
  TURISM ŞI ALIMENTAŢIE / Bucătar 1 24
  TURISM ŞI ALIMENTAŢIE / Ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentație 1 24
13 LICEUL TEHNOLOGIC "PAUL BUJOR" ORAŞ BEREŞTI 1 24
  COMERȚ / Comerciant - vânzător 0.5 12
  MECANICĂ / Lăcătuș mecanic prestări servicii 0.5 12
14 LICEUL TEHNOLOGIC "EREMIA GRIGORESCU" ORAŞ TG.BUJOR 2 48
  ESTETICĂ ŞI IGIENA CORPULUI OMENESC / Frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist 1 24
  FABRICAREA PRODUSELOR DIN LEMN / Tâmplar universal 0.5 12
  INDUSTRIE TEXTILĂ ŞI PIELĂRIE / Confecţioner produse textile 0.5 12
15 LICEUL TEHNOLOGIC NR.1 COMUNA CUDALBI                                                                                    1 24
  MECANICĂ / Mecanic agricol 0.5 12
  MECANICĂ / Strungar 0.5 12
16 LICEUL TEHNOLOGIC NR.1 COMUNA COROD                                                                                           1 24
  ESTETICĂ ŞI IGIENA CORPULUI OMENESC / Frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist 0.5 12
  MECANICĂ / Mecanic agricol 0.5 12
17 ȘCOALA PROFESIONALĂ "HORTENSIA PAPADAT BENGESCU" COMUNA IVEŞTI 2 48
  INDUSTRIE TEXTILĂ ŞI PIELĂRIE / Confecţioner produse textile 1 24
  MECANICĂ / Lăcătuş construcții metalice și utilaj tehnologic 1 24
18 LICEUL TEHNOLOGIC "COSTACHE CONACHI" COMUNA PECHEA 2 48
  INDUSTRIE TEXTILĂ ŞI PIELĂRIE / Confecţioner produse textile 1 24
  MECANICĂ / Lăcătuş mecanic prestări servicii 1 24
* TOTAL GENERAL 43 1032