REZULTATE CONTESTATI   EVALUARE SELECŢIE METODIŞTI  2012
Nr. crt. Disciplina Numele şi prenumele candidaţilor Unitatea şcolară Punctaj evaluare CV contestaţii
1 Socio-umane Bogatu Iorgu - Viorel Liceul Teoretic Dunărea Galați 17
2 Invăţământ primar Bobu Daniela Colegiul Național „C. Negri” Galaţi 9,5
Golea Marieta Florentina Școala Gimnazială nr. 10 Tecuci 13
Tănase Jenica Școala Gimnazială nr.26 Galaţi 15
3 Chimie Gavril Daniela Şcoala Gimnazială Nr.11 ,,Mihail Sadoveanu" Galaţi 17,5