Planificarea cercurilor metodice
semestrul II, 2014-2015
Disciplina Tema CM/Set/Nivel Data şi ora Locaţia Responsabili
Management directori Dezvoltarea mecanismelor instituţionale ale unităţilor şcolare din perspectiva aplicării modificărilor legislative din învăţământul preuniversitar  set licee 29 aprilie 2015 ora 10,00 Liceul Tehnologic ”Paul Bujor” Berești prof. Moza Aura Otilia
  set II gimnazii zona Tecuci și comune 05 mai 2015 ora 10,00 Școala Gimnazială nr. 1 Blânzi prof.Cristache Alice
  set III gimnazii zona Galaţi și comune 13 mai 2015 ora 10,00 Şcoala Gimnazială Nr.28 Galați prof. Camelia Dima
  set IV gimnazii zona Galaţi și comune 22 aprilie 2015 ora 10,00 Școala Gimnazială nr. 25 Galați prof.Cristache Alice
  set V gimnazii zona Galaţi și comune 06 mai 2015, ora 10,00 Şcoala Gimnazială ”Grigore Hagiu” Târgu Bujor prof. Camelia Dima
Management secretariat Dezvoltarea mecanismelor instituţionale ale unităţilor şcolare din perspectiva aplicării modificărilor legislative din învăţământul preuniversitar  set licee 30 aprilie 2015 ora 10,00 Liceul Tehnologic ”Costache Conache” Pechea prof. Moza Aura Otilia
  Responsabilitatea completării documentelor specifice din perspectiva comunicării intra şi inter instituţionale.Respectarea legislaţiei în vigoare. set II gimnazii zona Tecuci și comune 06 mai 2015 ora 10,00 Şcoala Gimn. "D. Sturdza" Tecuci (organizatori: Școala Gimn. ”Tudor Pamfile” Țepu+ Școala Gimn. nr. 2 Barcea) prof. Cristache Alice
    set III gimnazii zona Galaţi și comune 30 aprilie 2015 ora 10,00 Şcoala Gimnazială Nr.17 Galați prof. Camelia Dima
    set IV  gimnazii zona Galaţi și comune 23 aprilie 2015 ora 10,00 Școala  Gimnazială nr. 33 Galați prof. Cristache Alice
    set V gimnazii zona Galaţi și comune 07 mai 2015 ora 10,00 Şcoala  Gimnazială nr.1 Şendreni prof. Camelia Dima
Limba şi literatura română De la competenţă  la performanţa lingvistică  în pregătirea Evaluării Naţionale set I 23 mai 2015 ora 10,00 Liceul de Arte ,,Dimitrie Cuclin" Galaţi prof. Liliana Călin
  De la competenţă  la performanţa lingvistică  în pregătirea Evaluării Naţionale set II 25 aprilie 2015 ora 10,30 Școala Gimnazială Nr. 1 Rediu prof. Onorica Tofan
  De la competenţă  la performanţa lingvistică  în pregătirea Evaluării Naţionale set III 16 mai 2015 ora 10,00 Școala Gimnazială ”Lascăr Catargiu” Schela prof. Olimpia Niță Năstac
  De la competenţă  la performanţa lingvistică  în pregătirea Evaluării Naţionale set IV  25 aprilie 2015 ora 9,00 Școala Gimnazială Nr. 1 Izvoarele prof. Corneliu Goldu
  Adecvarea achiziţiilor lingvistice în  producerea de către elevii de liceu a mesajelor orale şi scrise.  set V  23 mai 2015 ora 9,00 Colegiul Național „Vasile Alecsandri” Galați prof. Nistor Daniela
  Adecvarea achiziţiilor lingvistice în  producerea de către elevii de liceu a mesajelor orale şi scrise.  set VI 23 mai 2015 ora 10,30 Colegiul Național ”Al.I.Cuza” Galați prof. Bobaru Virginia
  Adecvarea achiziţiilor lingvistice în  producerea de către elevii de liceu a mesajelor orale şi scrise.  set VII 9 mai 2015 ora 9,00 Liceul Tehnologic „Eremia Grigorescu” Târgu Bujor prof. Cojocaru Eleny
  De la competenţă  la performanţa lingvistică  în pregătirea Evaluării Naţionale set VIII 28 martie 2015 ora 10,00 Școala Gimnazială „Negoiță Dănăilă” Bucești prof. Jalbă Ecaterina
  De la competenţă  la performanţa lingvistică  în pregătirea Evaluării Naţionale set IX 16 mai 2015 ora 9,00 Școala Gimnazială” Natalia Negru” Buciumeni prof. Condrache Maricel
  Adecvarea achiziţiilor lingvistice în  producerea de către elevii de liceu a mesajelor orale şi scrise. Aplicaţii situaţionale de viaţă                  set X 7 mai 2015 ora 15.00 Colegiul Național de Agricultură și EconomieTecuci prof. Radu Vladimir
  De la competenţă  la performanţa lingvistică  în pregătirea Evaluării Naţionale set XI 09 mai 2015 ora 10.00 Școala Gimnazială nr. 1 Corni prof. Talabă Nela
Limba şi literatura engleză Rețete de motivare a elevilor pentru comunicarea în limbi moderne setul I licee Galaţi 23 mai 2015 ora 9,00 Colegiul de Industrie Alimentară "Elena Doamna" prof. Baroni Ani, Școala Gimnazială Nr.1 Tulucești
    setul II gimnaziu Galaţi 23 mai 2015 ora 10,30 Școala Gimnazială nr. 20 Galați prof. Chiriluță Gilda Daniela, Școala Gimnazială Nr.28 
    setul III gimnaziu şi licee Tecuci 30 mai 2015 ora 10,30 Școala Gimnazială "Ștefan Octavian Iosif " Tecuci prof. Săvulescu Roxana, Colegiul Național " Spiru Haret "
Limba şi literatura franceză Rețete de motivare a elevilor pentru comunicarea în limbi moderne setul I licee Galaţi 23 mai 2015 ora 9,00 Colegiul de Industrie Alimentară "Elena Doamna" prof. Baroni Ani, Școala Gimnazială Nr.1 Tulucești
    setul II gimnaziu Galaţi 23 mai 205 ora 10,30 Școala Gimnazială nr. 20 Galați prof.Chiriluță Gilda Daniela, Școala Gimnazială Nr.28 
    setul III gimnaziu şi licee Tecuci 30 mai 2015 ora 10,30 Școala Gimnazială "Ștefan Octavian Iosif " Tecuci prof.Săvulescu Roxana, Colegiul Național " Spiru Haret "
Limba şi literatura germană Rețete de motivare a elevilor pentru comunicarea în limbi moderne gimnaziu şi liceu 29 mai 2015 ora 14,00 Colegiul Național „Vasile Alecsandri” Galați prof.Toderașcu Ștefania,  CNAIC
Istorie Importanţa monumentelor istorice în formarea sentimentulor naţionale."Pe aici nu se trece!" set I 10 mai 2015, ora 10,00 Mărăşti-Mărăşeşti-Oituz prof. Homner Gelu, Colegiul Tehnic "Traian Vuia" Galaţi
    set II 10 mai 2015, ora 10,00 Mărăşti-Mărăşeşti-Oituz prof. GolomozViorica, Şcoala Gimnazială "Costache Negri"
    set III 10 mai 2015 ora 10,00 Mărăşti-Mărăşeşti-Oituz prof. Mihăilescu Mihaela, Şcoala Gimnazială Nr. 1 Independenţa
  Valorificarea excursiei tematice în lecţia de istorie Tecuci 09 mai 2015 ora 10,00 Școala Gimnazială "Ștefan Octavian Iosif " Tecuci prof. Bostiog Niculina, Şcoala Gimnazială "Şt.O.Iosif "Tecuci
  Concursurile şcolare-activităţi complementare de educaţie Târgu Bujor 25 mai 2015 ora 10,00 Liceul Tehnologic "Paul Bujor" Bereşti prof. Constantin Carmen, Liceul Tehnologic "Paul Bujor" Bereşti
Socio-umane Rolul disciplinelor socio-umane în creşterea performanţelor elevilor şi de pregătire a acestora pentru integrarea în societate. Galaţi 14 martie 2015 ora 10,00 Colegiul Tehnic "Traian Vuia" Galaţi prof. Radu Camelia, Colegiul Tehnic "Traian Vuia"
  Educaţia formală, educaţia nonformală şi educaţia informală-sau despre învăţământul privit din perpectiva nevoii de autoevaluare a tinerilor absolvenţi de liceu. Tecuci 31 martie 2015 ora 10,00 Liceul Tehnologic "Elena Caragiani" Tecuci prof. Curcă Mihaela, Mănăstereanu Diana   Liceul Tehnologic "Elena Caragiani" Tecuci
Învăţământ preprimar Invățarea vizibilă (Visibile learning) în activitățile desfășurate cu preșcolarii set A- grupa mică 16 mai 2015 ora 10,00 Grădinița PN  Tudor Vladimirescu prof. Antohe Aurelia, prof. Tăcăluță Maria
    set A- grupa mijlocie 25 aprilie 2015 ora 9,00 Grădinița PN nr.1 Independența prof. Milica Petruța, prof. Lăcustă Nicoleta
    set A- grupa mare 16 mai 2015 ora 9.00 Grădinița PN Hanu Conachi prof. Damian Ana, prof. Serban Marcelina
    set B- grupa mică 04 aprilie 2015 ora 10,00 Grădinița PN Grivița prof. Enuță Mihaela, prof. Mogoș Ionica
    set B- grupa mijlocie 16 mai 2015 ora 10.00 Grădinița PN Cuza- Vodă prof. Bercan Marilena, prof. Dragu Vasilica
    set B- grupa mare 23 mai 2015 ora 9.00 Grădinița PN nr. 4 Pechea prof. Condurachi Mariana, prof. Craciun Oana
    set C - grupa mică 30 mai 2015 ora 10.00 Grădinița particulară "Omul de zăpadă" Galați prof. Boroșescu Simona, Cojocaru Paula
    set C- grupa mijlocie 23 mai 2015 ora 10.00 Grădinița PN nr. 11 Galați prof. Ciobanenco Svetlana, prof. Lungeanu Ionica
    set C- grupa mare 23 mai 2015 ora 10,00 Grădinița PN Rogojeni prof. Coropcianu Alina, prof. Cristea Rodica
    set D - grupa mică 09 mai 2015 ora 10.00 Grădinița PN Berești prof. Badiu Mirela, prof. Hogas Marcela
    set D- grupa mijlocie 30 mai 2015 ora 10.00 Grădinița PN Aldești prof. Anghel Iuliana, prof. Anghel Ofelia
    set D- grupa mare 09 mai 2015 ora 10,00 Grădinița PN Berești prof. Leucă Rodica, prof. Mărgineanu Tania
    set A Tecuci 23 mai 2015 ora 10.00 Grădinița PN Tălpigi-Ghidigeni prof. Iancu Felicia, prof.Radu Valerica
  set B Tecuci 23 mai 2015 ora 10.00 Grădinița PN Cerțești prof. Gheorghe Ana, prof. Hagiu Lenuța
  Dezvoltarea mecanismelor instituţionale ale unităţilor şcolare din perspectiva aplicării modificărilor legislative din învăţământul preuniversitar  set directori unităţi de învăţământ preprimar 9 mai 2015 Grădinițele cu PJ din Tecuci (Slănic Moldova) prof. Stanciu Iolanda
   
Învăţământ 1. Creativitate și inovație didactică - experiențele noastre
2.Activitatea independentă a elevului - de la manualul tipărit, la manualul digital
set A Galaţi 23 mai 2015 ora 9,30 Școala Gimnazială "Petru Rareș"  Frumușița  
primar set B Galaţi 23 mai 2015 ora 9,30 Școala Gimnazială „Mihail Sadoveanu” Galați  
  set C Galaţi 09 mai 2015 ora 9,30 Școala Gimnazială "Sf. Cuv. Parascheva" Smârdan  
  set D Galaţi 09 mai 2015 ora 9,30 Școala Gimnazială „Unirea”  Braniștea  
  setul E Galaţi 04 aprilie 2015 ora 9,30 Școala Gimnazială nr.3 Galați  
  setul F Galaţi 25 aprilie 2015 ora 9,30 Școala Gimnazială nr. 1 Cavadineşti  
  setul A Tecuci 04 aprilie 2015 ora 9,30 Școala Gimnazială nr. 1 Ghidigeni  
  setul B Tecuci 16 mai 2015 ora 9,30 Școala Gimnazială „Negoiță Dănăilă” Bucești  
  setul Târgu Bujor 25 aprilie 2015 ora 9,30 Liceul Tehnologic "Paul Bujor" Bereşti  
Religie 2015-Anul omagial al misiunii parohiei și mănăstirii azi și setul I gimnazii Galaţi şi rural aferent datele se vor anunța ulterior Școala Gimnazială ”Sf. Nicolae” Vânători Zlate Iulisa
  Anul comemorativ al Sfântului Ioan Gură de Aur și al marilor păstori de suflete din eparhii setul II licee Galaţi şi rural aferent   Colegiul Național ,,Costache Negri” Galați Bobeică Mihaela, Kirlandi Mioara
    setul III Protopopiat Tecuci +Nicoreşti   Liceul Tehnologic ”Elena Caragiani” Tecuci Bîtica Aurelia (lecție), Cristian Maria (referat)
    setul IV Protopopiat Târgu Bujor   Liceul Tehnologic „Eremia Grigorescu” Târgu Bujor Bălan Beatrice (lecție), Constandache Bogdan -Școala Gimn. Nr. 1 Cavadinești (referat)
     setul V Protopopiat Covurlui   Școala Gimnazială ”Sf. Gheorghe” Cuca Ghiorghiță Lidia (lecție), Cusutură Luiza Școala Gimnazială ”D. Luchian” Piscu (referat)
Biologie 1. ”Concursurile școlare-modalitate promovare și motivare a elevilor ” setul I gimnazii Galaţi şi rural aferent 1. 08 aprilie 2015, ora 11,00 Liceul Tehnologic ”Tudor Vladimirescu” prof. Talabă Mihaela
  2. ”Modalități practice de valorificare a conținuturilor interdisciplinare” setul II licee Galaţi şi rural aferent 2. 29 mai-01 iunie 2015    
    setul III gimnaziu şi licee Tecuci 1.08 aprilie 2015, ora 11,00, 2.29 mai-01 iunie 2015 Școala Gimnazială nr. 2 Barcea prof. Ilie Petrița
    setul IV Târgu Bujor şi rural aferent 1.08 aprilie 2015 ora 11,00, 2.29 mai-01 iunie 2015 Școala Gimnazială nr. 1 Foltești prof. Cerbu Olga
Chimie Proiectarea și elaborarea opționalului - modalitate de întregire a dimensiunii educaționale necesare integrării sociale, profesionale precum și a succesului personal setul I gimnaziu Galaţi şi rural aferent 09 mai 2015 ora 11,00 Școala Gimnazială ,, Constantin Gheorghe Marinescu” Galați + Școala Gimnazială ,,Sfântul Nicolae” Vânători prof. Banea Nicoleta 
  Asigurarea caracterului practic-aplicativ al orelor de chimie. Utilizarea softurilor educaționale cu rol de creștere a capacității de înțelegere de către elevi a proceselor, fenomenelor, conceptelor setul II licee Galaţi şi rural aferent 09 mai 2015 ora 9,00 Liceul Teoretic ,,Sfânta Maria” Galați + Liceul Tehnologic ,,Eremia Grigorescu”  Târgu Bujor prof. Moraru Mariana
    setul III gimnaziu şi licee Tecuci 14 martie 2015 ora 10,00 Colegiul Național de Agricultură și EconomieTecuci prof. Pătrășcan Viorica
Fizică Proiectarea și elaborarea opționalului - modalitate de întregire a dimensiunii educaționale necesare integrării sociale, profesionale precum și a succesului personal setul I gimnaziu Galaţi şi rural aferent 9 mai 2015 ora 11,00 Școala Gimnazială ,, Constantin Gheorghe Marinescu” Galați + Școala Gimnazială ,,Sfântul Nicolae” Vânători prof. Pangrati Emanuela
  Asigurarea caracterului practic-aplicativ al orelor de fizică. Utilizarea softurilor educaționale cu rol de creștere a capacității de înțelegere de către elevi a proceselor, fenomenelor, conceptelor setul II licee Galaţi şi rural aferent 16 mai 2015 ora 9,00 Colegiul Național ,,Costache Negri” Galați prof. Arhiri Mariana
    setul III gimnaziu şi licee Tecuci 14 martie 2015 ora 10,00 Colegiul Național de Agricultură și EconomieTecuci prof. Petrică Ramona
  1. Simpozion interjudețean “Educația prin Geografie, premisă a dezvoltării durabile”.                                                   Componente:
- „Didactica geografiei în contextul reformei din învăţământ”.
Comunicările se vor referi la modificările curriculare ale disciplinei şi/sau la descrierea unei metode/tehnici/procedeu didactic utilizat şi eficienţa în formarea de competenţe la elevi.
- „Judeţul Galaţi – probleme actuale de geografie”.
Comunicările se vor referi la elemente de geografie locală.                                                                                                                                                        2. Aplicație metodică interdisciplinară Geografie-Istorie-Biologie
setul I gimnazii Galaţi şi rural aferent 1. 16 mai 2015 ora 10,00                                               2. 29 mai -01 iunie 2015 1. Liceul Teoretic "Emil Racoviță" Galați                                                                                 2.Călător în ținuturi de legendă - Maramureș  
Geografie setul II licee Galaţi şi rural aferent  
  setul III gimnazii şi licee Tecuci  
  setul IV gimnazii şi licee Tîrgu Bujor  
Informatică Instrumente de lucru folosite la opționalul informatică la primar/gimnaziu setul I gimnaziu Galaţi 23 mai 2015 ora 9,00 Școala Gimnazială nr.3 Galați prof.Dobrilă Paula
  Metode de învățare ce permit orientarea spre formare de competențe setul II licee Galaţi 23 mai 2015 ora 11,00 Liceul Teoretic „Mircea Eliade”  Galați prof. Neagu Violeta
  E-learning- mediu de învățare cu ajutorul resurselor web setul III gimnaziu şi licee Tecuci 22 mai, ora 15,30 Liceul Tehnologic „Ovid Caledoniu” Tecuci și Școala Gimnazială ”Elena Doamna” Tecuci prof.Ciocănel Adriana
Educaţie muzicală Interpretarea în folclorul românesc învăţământ de masă 07 martie 2015 ora 11,00 Liceul Teoretic ”Dunărea” Galați  
  Adaptarea repertoriului la componența orchestrelor școlare Învăţământ vocaţional 21 martie 2015 ora 11,00 Liceul de Arte ,,Dimitrie Cuclin" Galaţi  
Arte plastice eLearning și evaluarea cunoștințelor artistice Învăţământ de masă 16 mai 2015 ora 11,00 Școala Gimnazială Nr. 1 Matca  
  Renașterea în sculptură Învăţământ vocaţional 14 martie 2015 ora 11,00 Liceul de Arte ,,Dimitrie Cuclin" Galaţi  
Educaţie fizică şi sport Competiţii sportive extracurriculare – “culuarul” / calea sigură de la adolescenţă  la maturitate; către un stil de viaţă armonios şi sănătos.  Set A  licee Galați 09 mai 2015 ora 10,00 Colegiul Tehnic ”Radu Negru”  Galați prof. Leon Victor - Colegiul Tehnic ”Radu Negru ” Galați
  Actuvități extraculare în cadrul proiectului ,, SPORTUL – MIȘCARE PENTRU SĂNĂTATE” –  jocuri, ștafete și parcursuri aplicative. Set B  gimnazii Galați 25 aprilie 2015 ora 9,30 Școala Gimnazială nr.29 Galați prof. Chirilă Vasile - Școala Gimnazială nr. 22 Galați
  Actuvități extraculare în cadrul proiectului ,, SPORTUL – MIȘCARE PENTRU SĂNĂTATE” –  jocuri, ștafete și parcursuri aplicative. Set C  gimnazii  Galați 26 aprilie 2015 ora 9,30 Școala Gimnazială nr.29 Galați    prof. Palade Ovidiu - Școala Gimnazială ”Miron Costin”Galați
  Modalități  concrete de predare a exercițiilor din gimnastica acrobatică, săriturile peste aparate și jocurile sportive, predate în gimnaziu.        Set D  gimnazii/ licee  Tecuci 21 martie 2015 ora 10,00 Școala Gimnazială nr. 1 Brăhășești prof. Grigore Gică - Școala Gimnazială ”Elena Doamna” Galați
  Obiectivizarea și standardizarea antrenamentului sportiv la copii și juniori - sporturi individuale(atletism) și jocuri de echipă (fotbal, baschet)   Set E  L.P.S., C.S.S. 30 martie 2015 ora 11.30 L.P.S. Galați prof. Basso Valeriu - Clubul Sportiv Școlar Galați
  Modalități  concrete de predare a exercițiilor din gimnastica acrobatică, săriturile peste aparate și jocurile sportive, predate în gimnaziu.  Set F , Tg.Bujor/ Berești  gimnazii/ S.A.M 28 martie 2015 ora 9,00 Școala Gimnazială nr. 1 Vlădești prof. Vintilă Vasile - Liceul Tehnologic”Eremia Grigorescu” Tg. Bujor
  C.F.M mijloc de bază în profilaxia și recuperarea funcțională. Set  G , Şcoli speciale Galați/ Tecuci 20 martie 2015 ora 13,30 Liceul Tehnologic ” Simion Mehedinți ” Galați prof. Cârlan Anca - Școala Specială ”Constantin Pufan” Galați
  ”Modalități de îmbunătățire a rezultatelor școlare din perspectiva Evaluărilor naționale” set A 23 aprilie 2015, ora 10,00 Şcoala Gimnazială ”Grigore Hagiu” Târgu Bujor Stoian Florentina, Chiriac Laura
    set B 15 mai 2015, ora 10,00 Școala Gimnazială ”Miron Costin” Galați Gaiu Florentina, Florea Ionela
    set C 03 aprilie 2015 ora 10,00 Școala Gimnazială  nr. 1 Pechea Camelia Bucsa, Stan Maria
    set D 08 aprilie 2015, ora 10,00 Școala Gimnazială ”D. Luchian” Piscu Mihaela Mihăilescu, Călin Iuliana
    set Tecuci 23 mai 2015, ora 10,00 Școala Gimnazială nr. 2 Liești Niculina Boștiog, Lefter Adriana
    set licee 08 aprilie 2015, ora 10,00 Colegiul Tehnic ”Radu Negru”  Galați Tănase Camelia,  Stanciu Gabriela
Discipline tehnice Dezvoltarea parteneriatului şcoală-agent economic-premisa învăţământului profesional şi tehnic. Exemple de bună practică-Contractul cadru, Caietul de practică al elevului, Fișe de evaluare, Fișe de practică, Relația tutore-cadru didactic-elev. ZONA GALAȚI -
RESURSE NATURALE ȘI PROTECȚIA MEDIULUI+TURISM ȘI ALIMENTAȚIEJ9ro�ZONA GALAȚI -
SERVICII9ul��ƒ
16 mai 2015, ora 9,00 Colegiul Economic ”Virgil Madgearu” Galați prof. Ion Dana
  Dezvoltarea parteneriatului şcoală-agent economic-premisa învăţământului profesional şi tehnic. Exemple de bună practică-Contractul cadru, Caietul de practică al elevului, Fișe de evaluare, Fișe de practică, Relația tutore-cadru didactic-elev. ZONA GALAȚI -
SERVICII9ul��ƒƒZONA GALAȚI -
TEHNIC 1 (Construcţii, instalaţii şi lucrări publice, Fabricarea produ
09 mai 2015, ora 9,00 Liceul Tehnologic ”Costache Conache” Pechea prof. Chiru Gabriela
  Dezvoltarea parteneriatului şcoală-agent economic-premisa învăţământului profesional şi tehnic. Exemple de bună practică-Contractul cadru, Caietul de practică al elevului, Fișe de evaluare, Fișe de practică, Relația tutore-cadru didactic-elev. ZONA GALAȚI -
TEHNIC 1 (Construcţii, instalaţii şi lucrări publice, Fabricarea produselor din lemn, Industrie textilă şi pielărie)
23 mai 2015, ora 9,00 Liceul Tehnologic ”Anghel Saligny” prof. Ene Monica
  Dezvoltarea parteneriatului şcoală-agent economic-premisa învăţământului profesional şi tehnic. Exemple de bună practică-Contractul cadru, Caietul de practică al elevului, Fișe de evaluare, Fișe de practică, Relația tutore-cadru didactic-elev. ZONA GALAȚI -
TEHNIC 2 (Electric, Electromecanică, Electronică automatizări, Mecanică)
09 mai 2015, ora 9,00 Liceul Tehnologic Transporturi Căi Ferate prof. Guguilă Claudia
  Dezvoltarea parteneriatului şcoală-agent economic-premisa învăţământului profesional şi tehnic. Exemple de bună practică-Contractul cadru, Caietul de practică al elevului, Fișe de evaluare, Fișe de practică, Relația tutore-cadru didactic-elev. ZONA TECUCI -
SERVICII+TURISM ȘI ALIMENTAȚIE+ RESURSE NATURALE ȘI PROTECȚIA MEDIULUI
25 aprilie 2015, ora 9,00 Liceul Tehnologic nr.1 Cudalbi prof. Andronache Mihaela
  Dezvoltarea parteneriatului şcoală-agent economic-premisa învăţământului profesional şi tehnic. Exemple de bună practică-Contractul cadru, Caietul de practică al elevului, Fișe de evaluare, Fișe de practică, Relația tutore-cadru didactic-elev. ZONA TECUCI -
 TEHNIC9at��EEForme de realizare: referat, dezbateri, exemple de bună practică et
16 mai 2015, ora 9,00 Liceul Tehnologic "Elena Caragiani" Tecuci prof. Capmare Lavinia
Educaţie tehnologică Rolul lucrărilor practice în studiul disciplinei Educație tehnologică setul Galaţi și unitățile școlare din mediul rural arondate 21 martie 2015, ora 9,00 Colegiul Național ”Al.I.Cuza” Galați prof. Baranga Gabriela
  Rolul lucrărilor practice în studiul disciplinei Educație tehnologică setul Tecuci și unitățile școlare din mediul rural arondate 23 mai 2015 ora 10,00
Școala Gimnazială ”Smaranda Brăescu” Hânțești, com. Buciumeni prof. Ardeleanu Cornelia
  Aspecte ale relatiei dintre invatare si motivatie la deficientul mintal; metode de predeterminare ale orientarii scolare si profesionale profesori psihopedagogi 23 mai ora 10,00 Liceul Tehnologic ” Simion Mehedinți ” Galați Mitrea Aurora, Radu Elena
  ”Planul
  de intervenție personalizat- instrument de lucru pentru copilul/elevul cu
  cerințe educaționale speciale”
educatori școlari 15 mai ora 10,00 Şcoala Gimnazială Specială "C-tin Pufan" Galaţi Mândru Mariana, Ivănescu Giulia
Învăţământ special şi integrat ”Planul
  de intervenție personalizat- instrument de lucru pentru copilul/elevul cu
  cerințe educaționale speciale”
psihopedagogie specială 15 mai ora 10,00 Şcoala Gimnazială Specială "C-tin Pufan" Galaţi Agafiţei Daniela, Codreanu Daniela
Învăţământ pentru rromi şi alte minorităţi ”Practici incluzive în scopul reducerii abandonului școlar” toate unităţile şcolare 03 iunie ora 10,00 Şcoala Gimnazială Nr 1 Frumuşiţa Tabac Antonel
Consilieri școlari din cabinetele de asistență psihopedagogică (CJRAE) ”Efectele intimidării asupra dezvoltării psiho-emoționale la copii și adolescenți” psihopedagogi şcolari 16 mai 2015 ora 10,00 CJAP Marian Roxana
Matematică 1. Lecții demonstrative set I gimnazii Galaţi 08 aprilie 2015, ora 12,00 Școala Gimnazială "Petru Rareș"  Frumușița  
  2. Repere metodice în eficientizarea lecţiilor de matematică.  set II gimnazii Galaţi 07 aprilie 2015, ora 12,00 Școala Gimnazială ”Lascăr Catargiu” Schela  
  Forme de realizare: referat, dezbateri, exemple de bună practică etc. set III gimnazii Galaţi 06 aprilie 2015, ora 12,00 Școala Gimnazială "Iulia Hașdeu" Galați  
  3. Rezolvări de probleme din Gazeta Matematică (2 probleme) şi  CM Zona Târgu Bujor 06 aprilie 2015, ora 12,00 Școala Gimnazială nr. 1+2 Chiraftei, com. Măstăcani  
  Revista de Matematică din Galaţi (2 probleme). CM gimnazii Tecuci 07 aprilie 2015, ora 12,00 Școala Gimnazială  "Iorgu Iordan" Tecuci  
    CM licee Tecuci 08 aprilie 2015, ora 12,00 Liceul Tehnologic ”Ovid Caledoniu” Tecuci  
    CM licee Galaţi 08 aprilie 2015, ora 12,00 Colegiul Tehnologic ”Aurel Vlaicu” Galați  
Responsabili programe comunitare   CM Galaţi - licee 09 mai 2015 ora 10,00 Liceul Teoretic ”Sfânta Maria” Galați prof. Lidia Iliea
şi proiecte de integrare europeană  Rolul proiectelor europene în dezvoltarea competenţelor elevilor şi impactul lor asupra dezvoltării instituţionale – exemple de bună practică
Diseminare proiecte realizate în programele LLP şi ERASMUS+
CM Galaţi - preșcolar+ școli gimnaziale 07 martie 2015 ora 10,00 Şcoala Gimnnazială nr. 1 Independenţa + Şcoala Gimnnazială nr. 5 Galaţi (locul desfăşurării: Complexul Muzeal de Ştiinţe ale Naturii ) prof. Chiroşcă Angela
postaderare   CM Tecuci 16 mai 2015 ora 10,00 Colegiul Naţional „Spiru Haret” Tecuci prof. Bratu Gabriela
    CM Târgu Bujor 25 aprilie 2015 ora 10,00 Şcoala Gimnazială nr. 1 Băneasa prof. Sîrbu Maricel
Bibliotecari  ”Proiecte și parteneriate” toate unităţile şcolare 15 mai 2015 ora 10,00 Liceul Tehnologic ”Tudor Vladimirescu” bibliotecar Dragomir Angela
școlari