CADRE  DIDACTICE  INSCRISE LA ECHIVALARE CONFORM   METODOLOGIEI NR. 5553/2011
ANUL   ȘCOLAR 2016-2017
Nr. crt. Nume  Stare civila Nume actual Init. tata Prenume Unitatea școlară Specializare absolvită Specializare solicitată echivalare Studii absolvite Anul absolvirii Gradul didactic Admis/ Respins Obs.
1 BĂLUȚĂ   BĂLUȚĂ I MARIAN Școala Gimn. nr. 1 Băneasa invățători-educatoare profesor înv. primar Școala Postliceală ”Moldova” Bârlad 2000 def. primit dosar fără studii superioare
2 DĂNILĂ   DĂNILĂ G MARICA LAVINIA Lic. Tehn. ”Ovid Caledoniu” Tecuci tehnologia prod. alimentare prof. instruire practică Univ. ”Dunărea de Jos” Galați, Colegiul Universitar Tehnic 2001 II admis  
3 DUMITRIU   DUMITRIU V GINA GEORGETA Școala gimn. ”Nicolae Bălcescu” Tecuci institutori-înv. primar profesor înv. primar Univ. București, Facultatea de Psihologie și Științele Educației 2007 II (2015) admis  
4 CHIRVASĂ C GAVRILESCU I MARIANA-LUMINIȚA Lic. Tehn. ”C. Conachi” Pechea institutori-limba franceză profesor înv. primar Universitatea ”Petre Andrei” Iași-Facultatea de Sciopsihopedagogie 2003 II (2016) admis  
5 HULUBEI   HULUBEI (fostă POSTOLACHI) I BEATRICE-LAURA Școala gimn. nr. 25 Galați institutori-muzică profesor înv. primar Univ. ”Dunărea de Jos” Galați, DPPD 2002 II admis  
6 LUPU C HUZUM V CARMEN Școala gimn.” Iorgu Iordan” Tecuci invățători-educatoare profesor înv. primar Școala Postliceală ” Ștefan Bârsănescu” Bacău 2001 II (2016) primit dosar fără studii superioare     
7 NEGRU   NEGRU P SĂNDIȚA  Școala Gimnazială nr. 1 Ghidigeni institutori-limba engleză profesor înv. primar Universitatea ”Petre Andrei” Iași- Colegiul universitar de Institutori 2005 def. admis  
8 PRICOPE   PRICOPE M MARIUS CĂTĂLIN Școala Gimnazială nr. 1 Gohor institutori-educație fizică profesor înv. primar Univ. de Vest Timișoara,-Facultatea de Sociologie și psihologie 2003 II admis  
9 DIACONU C STRATULAT N AURORA Școala Gimn. Nr. 1 Foltești chimie- fizică fizica Institutul Politehnic București-Facultatea de Tehnologie chimică 1986 II admis  
10 MARICAȘ C VOINEA D DOINA MIHAELA Școala gimn. ”Nicolae Bălcescu” Tecuci Educație fizică profesor  Univ. ”Dunărea de Jos” Galați-Facultatea de Învățământ Pedagogic  1982 I (2015) admis