CADRE DIDACTICE INSCRISE LA ECHIVALARE CONFORM  METODOLOGIEI NR. 5553/2011
AN ȘCOLAR 2017-2018
Nr. crt. Nume  cas. Nume actual Init. tata Prenume Unitatea școlară Specializare absolvită Specializare solicitată echivalare Studii absolvite anul absolvirii grad Admis/respins Obs. Centru universitar care evalueaza dosarele
1 DIMA C POPOVICI V GINA-MIRELA Școala gimnazială ”Natalia Negru” Buciumeni INSTITUTORI-LIMBA FRANCEZĂ prof. inv. primar UNIV. ”PETRE ANDREI” IAȘI-COLEGIUL DE INSTITUTORI 2003 I (2013)-90 CREDITE ADMIS    
2 SÎRBU C PĂUN G NUȚA Școala primară nr. 1 Chiraftei INVĂȚĂTORI-EDUCATOARE prof. inv. primar UNIV. ”SPIRU HARET” BUCUREȘTI-ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ 2008 DEF. (2015) RESPINS 74 CREDITE  
3 AMBRUȘ C ARITON I GABRIELA Grădinița cu P.P.nr. 39 Galați INSTITUTORI-ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR prof. inv. preșcolar UNIV. ”DUNĂREA DE JOS” GALAȚI-COLEGIUL DE INSTITUTORI 2007 II (2014)-90 CREDITE ADMIS    
In perioada 18-20.04,2018 se va realiza transmiterea dosarelor catre universități.