COMPARAŢIE PLAN CADRU LICEU TEHNOLOGIC CLASA A X-A - ĪNVĂŢĂMĀNT PROFESIONAL 2 ANI - CLASELE A X-A ȘI A XI-A
Aria curriculara / Disciplina / Modul Nr. de ore / săptămānă Ordin programe cultură generală liceu tehnologic clasa a X-a / clasa a X-a și a XI-a īnvățămānt profesional Observaţii
Clasa a X-a
Liceu / zi / OMECTS nr. 3081/27.01.2010
Clasa a X-a īnv. prof. 2 ani/OMECTS nr.3168/03.02.2012 Clasa a XI-a īnv. prof. 2 ani/OMECTS nr.3168/03.02.2012
TC CD CDL TC CD CDL TC CD CDL
LIMBĂ ŞI COMUNICARE 6     4     2        
Limba şi literatura romānă 3     2     1     5099 / 09.09.2009  
Limba modernă 1 2     1     1     4598 / 31.08.2004  
Limba modernă 2 1     1           5099 / 09.09.2009  
MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE ALE NATURII 6 1   2     4        
Matematică   2 1   1     1     4598 / 31.08.2004  
Fizică 2     1     1     4598 / 31.08.2004  
Chimie 1           1     5099 / 09.09.2009  
Biologie 1           1     4598 / 31.08.2004  
OM ŞI SOCIETATE 4     2     2        
Istorie 1           1     4598 / 31.08.2004  
Geografie 1           1     4598 / 31.08.2004  
Socio-umane - Educație pentru societate 1     1              
Religie 1     1           4598 / 31.08.2004  
ARTE                      
Educaţie muzicală                      
Educaţie vizuală                      
EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT 1     1              
Educaţie fizică   1     1           5099 / 09.09.2009  
CONSILIERE ŞI ORIENTARE                      
Consiliere şi orientare                      
TEHNOLOGII 2 10   1 21   1 21      
Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor 1     1           5099 / 09.09.2009  
Educaţie antreprenorială 1           1     4598 / 31.08.2004  
Cultură de specialitate   5     5         4861 / 29.06.2012  
Pregătire practică săptămānală   5     16     21      
Pregătire practică comasată CDL     30     30     30    
Total ore / an şcolar 665 385 90 350 735 180 315 735 150    
Stagii de pregătire practică pentru obţinerea certificatului de calificare nivel 2   30