MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE AFIȘAT : 13.07.2017
INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN GALAȚI
CONCURSUL PENTRU OCUPAREA FUNCȚIILOR VACANTE DE DIRECTOR / DIRECTOR ADJUNCT DIN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT 
PREUNIVERSITAR DIN JUDEȚUL GALAȚI - SESIUNEA IUNIE - IULIE 2017
LISTA FINALĂ A CANDIDAȚILOR  CARE NU ÎNDEPLINESC CONDIŢIILE DE ÎNSCRIERE ŞI PARTICIPARE LA CONCURS
Nr. crt. Numele, inițiala prenumelui tatălui și prenumele candidatului Unitatea de învățământ pentru care s-a înscris la concurs  Regimul de mediu Tip unitate de învățământ Forma de proprietate Funcția pentru care s-a înscris MOTIVUL RESPINGERII
1 BOSTAN I MARIANA GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT "PRICHINDEL", localitatea GALAȚI Urban UI Stat Director LIPSĂ DIPLOMĂ DE LICENȚĂ
Președintele comisiei de organizare,
INSPECTOR ȘCOLAR GENERAL,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        prof. Mioara ENACHE
Președintele comisiei de verificare a dosarelor de înscriere,
Inspector școlar,
Prof. Tatiana SAULEA