Nr.1528 / 05.03.2020
Aprobat īn Comisia Paritară din data de 05.03.2020
Aprobat īn Consiliul de Administrație din data de 05.03.2020
PROPUNERI
privind ponderea pe categorii de personal didactic, precum și pe discipline de īnvățămānt
2020
Nr. crt. Specialitatea Nr.locuri Punctajul minim
1 Educatoare 27 75
2 Īnvățători 29
3 Limba romānă 15
4 Limba engleză 10
5 Limba franceză 4
6 Limba germană 1
7 Istorie 3
8 Socio-umane 3
9 Economie, economie aplicată, educație antreprenorială 0
10 Religie 5
11 Geografie 2
12 Matematică 13
13 Informatică 5
14 Fizică  4
15 Chimie 3
16 Biologie 4
17 Educație muzicală, educație plastică (īnvățămānt de masă + īnvățămānt vocațional) 4
18 Educație fizică, educație fizică și sport 15
19 Cluburi sportive școlare 2
20 Consiliere psihopedagogică (CJAP/CMAP), Consiliere psihopedagogică (cabinet asistență psihopedagogică) 1
21 Palate și cluburile copiilor 1
22 Discipline tehnice 16
23 Pregătire și instruire practică
24 Educatoare/educator (īnvățămānt special preșcolar), īnvățător-educator, īnvățător itinerant, profesor-educator, psihopedagogie specială/profesor psihopedagog, profesor itinerant, kinetoterapie, maistru activități de profesionalizare (īnvățămānt special gimnazial), centre logopedice 9
25 Profesor metodist Casa Corpului Didactic Galați 0 80
26 Manageri unități de īnvățămānt 30
  Total 206  
27 Secretare 14 75
28 Bibliotecari 4
29 Administratori financiari 20
30 Administratori patrimoniu 8
31 Alții (pedagog școlar, supraveghetor noapte, corepetitor,  mediator școlar, instructor educație extrașcolară, model, etc) 2
32 Informaticinan / Ingineri de sistem / Administrator de retea 13
33 Laboranți 4
  Total 65  
  Total general 271  
Inspector Școlar General,
prof. Mioara Enache
Președinte Comisia de evaluare a dosarelor pentru obținerea gradațiilor de merit, sesiunea 2020
Inspector Școlar General-Adjunct,
prof. Doinița Popa