....
home pagenoutatiorganigramareteaexameneolimpiadeprogramelinkuri  

 

 

ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVATAMÂNTUL PRIMAR 2013-2014

Principalele elemente cuprinse în Proiectul Metodologiei pentru înscrierea copiilor în învatamântul primar în anul scolar 2013 - 2014

 

CINE SE POATE ÎNSCRIE IN CLASA PREGATITOARE?

•  Copiii care împlinesc vârsta de 6 ani pâna la 31 august 2013, inclusiv.

•  La solicitarea parintilor, copiii care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie - 31 decembrie 2013, inclusiv, daca evaluarea dezvoltarii psihosomatice atesta pregatirea pentru parcurgerea cu succes a clasei pregatitoare.

•  Orice alta situatie va fi rezolvata de catre inspectoratele scolare, în interesul educational al elevului si în conformitate cu cadrul legal.

CINE INTRA DIRECT IN CLASA I ?

•  Copiii care împlinesc vârsta de 7 ani pâna la data de 31 august 2013, inclusiv, pot fi înscrisi, la cerere, în clasa I, chiar daca nu au parcurs, anterior, clasa pregatitoare.

•  La solicitarea parintilor, copiii care împlinesc vârsta de 7 ani în perioada 1 septembrie - 31 decembrie 2013, inclusiv, daca evaluarea dezvoltarii psihosomatice atesta pregatirea pentru parcurgerea cu succes a clasei I.

•  Orice alta situatie va fi rezolvata de catre inspectoratele scolare, în interesul educational al elevului si în conformitate cu cadrul legal.

•  Aceste prevederi se aplica pentru anul scolar 2013-2014.

LA CE UNITATE DE INVATAMANT POT SA INSCRIU COPILUL?

• Parintele poate opta:

a. pentru înscrierea la scoala de circumscriptie - în aceasta situatie, copilul este automat înscris.

b. pentru o unitate de învatamânt, alta decât scoala de circumscriptie - în aceasta situatie, copilul este
înscris în limita locurilor libere si, daca este cazul, pe baza criteriilor generale si specifice de
departajare.

• parintele poate solicita ca locul la scoala de circumscriptie sa fie rezervat pentru eventualitatea în care copilul nu este înscris la unitatea de învatamânt pentru care parintele a facut optiunea.

UNDE VOR AVEA LOC INSCRIERILE?

•  La unitatea de învatamânt la care parintele doreste înscrierea copilului.

•  Cererile-tip de înscriere pot fi completate si validate direct la unitatea de învatamânt la care parintele doreste înscrierea copilului.

•  Cererile-tip de înscriere pot fi completate si online, pe un formular disponibil la adresa www.edu.ro, accesând casuta de pe prima pagina, intitulata Înscriere în învatamântul primar. Formularul va fi disponibil online din data de 2 aprilie.

•  În cazul completarii online, parintele va trebui sa mearga la unitatea de învatamânt la care doreste înscrierea copilului, pentru validarea cererii.

CARE SUNT ACTELE NECESARE ÎNSCRIERII?

•  Cerere-tip de înscriere

•  Copii dupa actul de identitate al parintelui/tutorelui legal

•  Certificatul de nastere al copilului

•  Documentul care atesta dezvoltarea psihosomatica corespunzatoare pentru parcurgerea clasei pregatitoare / clasei I (acolo unde este cazul).

Alte documente care sa ateste îndeplinirea criteriilor generale si/sau specifice (acolo unde este cazul).

CARE ESTE CALENDARUL ÎNSCRIERILOR?

• Înscrierile vor avea loc în doua etape. La etapa a doua participa doar cei care nu au fost cuprinsi într-o unitate de învatamânt, dupa prima etapa.

A. Prima etapa: 02- 22 aprilie

•  de luni pâna vineri, între orele 08.00 - 20.00

•  sâmbata, între orele 08.00 - 13.00

•  parintii pot fi programati pentru înscriere de catre unitatea de învatamânt

B. A doua etapa: 08 - 17 mai

•  Daca, dupa prima etapa, copiii nu sunt cuprinsi în nicio unitate de învatamânt, parintii vor completa o noua cerere de înscriere, repartizarea urmând sa se faca pe locurile ramase disponibile dupa prima etapa.

•  Unitatile de învatamânt sunt obligate sa afiseze situatia copiilor înscrisi si a locurilor ramase disponibile, dupa fiecare etapa de înscriere.

CARE SUNT CRITERIILE DE DEPARTAJARE PE CARE UNITATILE DE ÎNVATAMÂNT LE APLICA ATUNCI CÂND SUNT MAI MULTI COPII PE LOC?

I. Criterii generale:

•  Are un anumit tip de handicap

•  Este orfan de unul sau de ambii parinti

•  Provine de la casa de copii/centru de plasament/plasament familial

•  Are un frate sau o sora înmatriculat/înmatriculata în unitatea de învatamânt dorita

II. Criterii specifice:

•  Sunt aplicate dupa criteriile generale si numai daca acestea nu reusesc sa faca departajarea între copii, cu exceptia situatiilor prevazute de Metodologie.

•  Sunt elaborate de catre fiecare unitate de învatamânt în parte, dar sunt aplicate pe baza unor documente doveditoare, prezentate de catre parinti/tutori legali si nu pot fi discriminatorii, respectiv trebuie sa tina cont de faptul ca toti copiii au drepturi egale, indiferent de conditia sociala, financiara, indiferent de nationalitate, rasa, religie, confesiune, sex etc.

DE UNDE ISI VOR PUTEA LUA P A RIN TII INFORMA TII?

• Din patru surse:

•  Internet - Inspectoratele scolare generale vor crea, pe prima pagina a site-urilor lor, o rubrica, denumita Înscrierea în învatamântul primar 2013, care poate fi accesata si de pe site-ul Ministerului Educatiei Nationale, www.edu.ro, la rubrica Înscrierea în învatamântul primar 2013. Pagina devine valabila începând cu data de 25 martie.

•  Direct de la scoli, cu ocazia evenimentului Ziua portilor deschise. Fiecare unitate de învatamânt în care exista clasa pregatitoare are obligatia sa organizeze acest eveniment public într-una din zilele din intervalul 30 martie - 7 aprilie. Parintii si copiii vor putea vizita spatiile si vor putea discuta cu cadrele didactice.

•  De la gradinite. În perioada 1-12 aprilie vor fi organizate întâlniri pentru informarea si consilierea parintilor ai caror copii se afla în gradinta si care vor fi cuprinsi în învatamântul primar în anul scolar 2013 - 2014.

•  Telverde - poate fi apelat numarul 0 800 816 xyz, unde xyz reprezinta indicativul pentru judet (ex. Arad - 257).

UNDE SE ORGANIZEAZA CLASA PREGATITOARE?

•  Clasa pregatitoare face parte din învatamântul primar.

•  Clasa pregatitoare se poate organiza atât în spatiile scolilor, cât si în incinta gradinitelor, în functie de situatia particulara a fiecarei unitati de învatamânt.

•  Pentru informarea parintilor si a publicului interesat si pentru a permite parintilor luarea unor decizii în cunostinta de cauza privitoare la optiunea pentru o unitate de învatamânt sau alta, fiecare unitate de învatamânt va pune la dispozitie si informatii referitoare la locul de desfasurare a activitatii corespunzatoare clasei pregatitoare (în spatiul scolilor sau a gradinitelor), la posibilitatea organizarii programului „Scoala dupa scoala", la organizarea si dotarea spatiului scolar etc.

CE DIFERENTE EXISTA ÎNTRE CLASELE PREGATITOARE ORGANIZATE IN SCOLI SI CELE ORGANIZATE IN INCINTA GRADINITELOR?

•  Nu sunt diferente. Toate au fost gândite si amenajate astfel încât sa ofere cele mai bune conditii pentru desfasurarea procesului educational.

•  În ambele locuri vor preda exclusiv învatatori/învatatoare care au urmat cursurile de formare pentru clasa pregatitoare.

•  Curriculum-ul va fi acelasi, indiferent de locul unde se desfasoara cursurile pentru clasa pregatitoare.

•  Mobilierul este adaptat standardelor, comunicate în urma cu un an de catre Ministerul Sanatatii, pentru copiii care intra în clasa pregatitoare.

•  Ministerul Educatiei Nationale va continua programul privind dotarile cu mobilier si material didactic, specifice pentru clasa pregatitoare, acolo unde unitatile de învatamânt vor solicita acest lucru, ca urmare a organizarii unor clase suplimentare.

EXISTA SUFICIENTE LO CURI PENTRU COPII LA CLASA PREGATITOARE?

• Da, fiecare copil are un loc asigurat. Numarul de locuri alocat prin cifra de scolarizare pentru clasa pregatitoare este mai mare sau egal cu numarul copiilor care au împlinit vârsta pentru a începe învatamântul primar.

CE FEL DE ACTIVITATI SE VOR DESFASURA LA CLASA PREGATITOARE?

• Copiii îsi vor dezvolta capacitatea de a comunica, vor stabili sau consolida primele contacte cu lumea numerelor si a literelor, vor învata sa observe mediul înconjurator si sa interactioneze cu ceilalti copii, prin jocuri didactice, activitati în echipa, activitati de descoperire, prin desen sau muzica.

• Se vor face mai multe ore de miscare (doua ore de Educatie fizica + doua ore de Muzica si miscare).

CUM PROCEDEZ IN CAZU L ÎNVATAMÂNTULUI PARTICULAR?

•  Înscrierea se face în prima etapa (02 - 22 aprilie).

•  Înscrierea se face direct la unitatea de învatamânt sau pe formularul online, daca unitatea de învatamânt autorizata/acreditata si-a introdus toate datele în aplicatia informatica pentru înscrierea în clasa pregatitoare, la fel ca unitatile de învatamânt de stat. Daca nu, înscrierea se face doar la unitatea de învatamânt. În cazul înscrierii online, validarea înscrierii se face la sediul unitatii de învatamânt dorite.

•  Daca, dupa finalizarea primei etape, copilul nu este înmatriculat la unitatea de învatamânt dorita de parinte, copilul poate fi înscris la scoala de circumscriptie, numai daca parintele a solicitat si aceasta optiune în formularul de înscriere. În caz contrar, participa la a doua etapa de înscriere (08 - 17 mai).