GRAFICUL  COPNCURSURILOR PE DISCIPLINE IN ANUL SCOLAR 2010-2011
NR DISCIPLINA ETAPA LOCALĂ/MUNICIPALA ETAPA JUDEŢEANĂ ETAPA NATIONALA
DATA UNITATEA SCOLARA -LOCUL DE DESFASURARE ORA DATA UNITATEA SCOLARA -LOCUL DE DESFASURARE ORA DATA JUDETUL
1 Olimpiada de biologie 26.02.2011 Scoala nr. 29 Galati, Scoala nr. 2 Targu-Bujor, Scoala nr. 4 Tecuci 9 19.03.2011 Grup Scolar de Marina Galati 9,00 18-23.04.2011 Suceava
2 Concursul şcolar de Geografie 19.02.2011 Şcoala Gimnazială nr. 2 Galaţi / Liceul Teoretic "Spiru Haret" Tecuci 10 19.02.2011 Grup şcolar de Transporturi Căi ferate Galaţi 10 16-24.04.2011 Timiş
3 Educaţie tehnologică-Tecuci 12.02.2011 Colegiul Naţional de Agricultură şi Economie Tecuci 10 12.03.2011 C.T.A.P.T. "D. Moţoc" Galaţi-proba scrisă 10 17-21.04.2011 Tulcea
Educaţie tehnologică-Galaţi 12.02.2011 Şcoala Gimnazială Nr. 28 Galaţi 10 20.03.2011 Şcoala gimnazială Nr. 5 Galaţi - proba practică
4 Olimpiada la discipline din aria curriculară tehnologii – proba scrisă februarie 2011 nu este cazul   12.03.2011 C.T.A.P.T. "D. Moţoc" Galaţi-proba scrisă 10 17-21.04.2011 Conform graficului MECTS
Olimpiada la discipline din aria curriculară tehnologii – proba practică februarie 2011 nu este cazul   20.03.2011 Locaţiile la proba practică vor fi anunţate la finalul probei scrise 10
5 Matematica 12.02.2011 Grup Şcolar Radu Negru Galaţi-unităţile şcolare din municipiul Galaţi- subiecte elaborate de comisia judeţeană, Galaţi; 9 12.03.2011 Şcoala Gimnazială nr. 29, Galaţi 10 16-21.04.2011-clasele VII-XII Oradea, jud Bihor
12.02.2011 Colegiul Naţional “ Calistrat Hogaş”, Tecuci- unitătile şcolare din localitatea Tecuci- subiecte elaborate de comisia judeţeană, Galaţi; 9 12.03.2011
12.02.2011 Şcoala nr. 2, Tg. Bujor-unitătile şcolare din Tg. Bujor -subiecte elaborate de comisia judeţeană, Galaţi; 9 12.03.2011 27-29.05.2011-clasele V-VI Arad
12.02.2011 Unităţile şcolare din mediul rural vor desfăşura etapa locală fiecare în şcoala respectivă, dar să anunţe inspectorul de specialitate pentru a trimite în data de 12.02.2011, ora 8,  subiectele elaborate de comisia judeţeană, Galaţi 9 12.03.2011
6 Istorie 12.02.2011 Colegiul National "Al. I Cuza" Galati 10 19.03.2010 Colegiul National "Al. I Cuza" Galati 10 17-21.04.2011 Alba Iulia, jud. Alba
7 Discipline socio-umane   nu este cazul   12.03.2010 Colegiul National "M. Kogalniceanu" Galati   17-21.04.2011 Ploiesti, jud Prahova
  Chimie   nu este cazul   16.01.2011 Colegiul Tehnic “Traian Vuia“ Galati   30.01-05.02.2011 Timișoara