GRAFIC OLIMPIADE ŞI CONCURSURI ŞCOLARE
ANUL ŞCOLAR 2011-2012 - JUDETUL GALATI
NR. CRT. DISCIPLINA CONCURSUL ETAPA LOCALĂ ETAPA JUDEŢEANĂ ETAPA INTERJUDEŢEANĂ / REGIONALĂ ETAPA NAŢIONALĂ                  
      DATA UNITATEA ŞCOLARĂ -LOCUL DE DESFĂŞURARE DATA UNITATEA ŞCOLARĂ - LOCUL DE DESFĂŞURARE DATA UNITATEA ŞCOLARĂ -LOCUL DE DESFĂŞURARE PERIOADA LOCALITATEA / JUDEŢUL                  
1 INVATAMANT PRIMAR ”Comunicare.Ortografie.ro”, clasele II-IV, parteneri MECTS (adresa nr 47258/05.01.2012) și Editura Nomina 9 martie 2012 la nivelul  unității școlare, TEST PRELIMINAR 5 aprilie 2012 Galați și Tecuci - centre de concurs desemnate                          
2   ”Fii InteligenT la Matematică”, clasele II-IV, MECTS (adresa nr 47258/05.01.2012) și Editura Nomina 6 martie 2012 la nivelul  unități școlare, TEST PRELIMINAR 3 aprilie 2012 Galați și Tecuci - centre de concurs desemnate                          
1 BIOLOGIE Olimpiada de biologie 12 febr 2012 unităţi şcolare 3 martie 2012 Liceul Teoretic "Dunărea" Galaţi     03-07 aprilie 2012 Ploieşti-Prahova                  
2   Olimpiada de "Ştiinte pentru juniori"     19 mai 2012 Colegiul Naţional "Vasile Alecsandri" Galaţi                     14-19 iulie 2012 Constanţa/Constanţa                  
3   Olimpiada Interdisciplinară "Ştiinţele Pământului"     17 martie 2012 Liceul Teoretic "Emil Racoviţă" Galaţi     09-12 aprilie 2012 Brăila/Brăila                  
4   Sesiunea de comunicări Ştiinţifice ale Elevilor din învăţământul liceal     5 martie 2012 ISJ     19-22 aprilie 2012 Bacău/ Bacău                  
5   CONCURSUL DE PROIECTE DE  MEDIU     1 iunie 2012 ISJ     iulie 2012 Tabăra Muncel, jud. Iaşi                  
6   Concursul "Sanitarii Pricepuţi"     mai-iunie 2012 unităţi şcolare arondate     iulie 2012 Poiana Pinului, jud. Buzău                  
1 CHIMIE Olimpiada de Chimie 11 febr 2012   11 martie 2012 Grupul Şcolar "Sfânta Maria" Galaţi       1-7 aprilie 2012 Baia Mare                  
2   Sesiune naţională de comunicări ştiinţifice pentru elevii din clasele liceale „Chimia- prieten sau duşman?” 17 martie 2012   24 martie 2012 Colegiul Naţional "Mihail Kogălniceanu" Galaţi       12 mai 2012 Bucureşti
3   Concursul  de chimie pentru elevii de la filiera tehnologică „Petru Poni”- clasele IX-XII     6 mai 2012 Colegiul Economic "Virgil Madgearu" Galaţi                17-20 mai 2012 Botoşani
4   Concursul  de chimie „Raluca Rîpan” - clasa a VII-a 28 apr 2012   13 mai 2012 Şcoala Gimnazială Nr.43 "Dan Barbilian" Galaţi                           8-10 iunie 2012 Cluj
5   Olimpiada Ştiinţele Pământului      17 martie 2012 Liceul Teoretic "Emil Racoviţă" Galaţi     9-12 aprilie 2012 Brăila
6   Olimpiada de Ştiinţe pentru Juniori     19 mai 2012 Colegiul Naţional "Vasile Alecsandri" Galaţi                     14-19 iulie 2012 Constanţa
7   Concursul  de fizică şi chimie „Impuls Perpetuum”     25 mai 2012 Şcoala Gimnazială Nr.1 Independenţa     iulie-august 2012 Covasna
1 GEOGRAFIE Olimpiada de Geografie 18 febr 2012 Şcoala Gimnazială  Nr. 28 "Mihai Eminescu" Galaţi    
Colegiul Naţional "Spiru Haret" Tecuci
3 martie 2012 Grupul Şcolar de Transporturi Căi Ferate Galaţi     1-7 aprilie 2012 Craiova, Dolj
2   Sesiune naţională de comunicări ştiinţifice pentru elevii din clasele liceale     24 mai 2012 Colegiul Naţional "Vasile Alecsandri" Galaţi                     23-26 iulie 2012 Piatra Neamţ, Neamţ
3   Olimpiada Ştiinţele Pământului     17 martie 2012 Liceul Teoretic "Emil Racoviţă" Galaţi     9-12 aprilie 2012 Brăila, Brăila
1 LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ Olimpiada - Limba şi literatura română  18 febr 2012 Şcoala Gimnazială Nr. 11 Galaţi, Colegiul Naţional C. Hogaş Tecuci, Grup Şcolar Tg. Bujor, unităţi din comune 3 martie 2012 Colegiul Naţional "Costache Negri" Galaţi     2-6 aprilie 2012 Târgu Jiu, gimnaziu, Piteşti, liceu
2 Concursul Interdisciplinar
„ + POEZIE"
(cls. V-VI)
    28 aprilie 2012 Şcoala Gimnazială Nr. 2 Galaţi     04-06 mai 2012 Focşani, Vrancea
3 Concursul  Interdisciplinar "Cultură şi spiritualitate românească"      24 martie 2012 Şcoala Gimnazială Nr.16 Galaţi     18-20 mai 2012 Suceava
4 Concursul de lectură şi interpretare transcurriculară "Ionel Teodoreanu"     ian-aprilie 2012       19-22 aprilie 2012 Iaşi
5 Cultură şi civilizaţie în România (pe bază de portofolii)             02-05 iunie 2012 Cluj Napoca
6 Limba latină - olimpiada     4 martie 2012 Grupul Şcolar "Sfânta Maria" Galaţi       05-07 aprilie 2012 Braşov
7 Limba latină - concursul "Ovidianum"             25-27 mai 2012 Constanţa
8 Limba latină, limbi romanice, limba română - "Lumea romanică"             mai 2012 Tg.  Mureş
9 Limba şi literatura română - concursul de interpretare critică şi jurnalism "Mihail Iordache"             mai 2012 Suceava
1 TEHNIC Educaţie tehnologică-Tecuci 18 febr 2012 Școala gimnazială Nr. 6 Tecuci 03.03. 2012 Grupul Școlar Transporturi Căi Ferate Galaţi -proba scrisă     2 - 6 aprilie 2012 Conform anexei C
OMECTS NR. 27541/30.01.2012
2 Educaţie tehnologică- Galaţi 18 febr 2012 Şcoala gimnazială Nr. 26 Galaţi 10 martie 2012 Şcoala gimnazială Nr. 2 Galaţi - proba practică     2 - 6 aprilie 2012 Conform anexei C
OMECTS NR. 27541/30.01.2012
3 Olimpiada la discipline din aria curriculară tehnologii – proba scrisă februarie 2011 În fiecare unitate de învățământ  03.03. 2012 Grupul Școlar Transporturi Căi Ferate Galaţi -proba scrisă     2 - 6 aprilie 2012 Conform anexei C
OMECTS NR. 27541/30.01.2012
4 Olimpiada la discipline din aria curriculară tehnologii – proba practică februarie 2011 În fiecare unitate de învățământ  20 martie 2012 Locaţiile la proba practică vor fi anunţate la finalul probei scrise     2 - 6 aprilie 2012 Conform anexei C
OMECTS NR. 27541/30.01.2012
1 ARTE  MUZICA INSTRUMENTALA      14 martie 2012 - Gimnaziu;
15 martie 2012 - Liceu
Liceul de Artă „Dimitrie Cuclin“ Galați        
2 ARTE PLASTICE     12 martie 2012  Liceul de Artă „Dimitrie Cuclin“ Galați        
3 COREGRAFIE     16 martie 2012 Liceul de Artă „Dimitrie Cuclin“ Galați        
4 TEATRU     19 martie 2012  Liceul de Artă „Dimitrie Cuclin“ Galați        
1 MATEMATICA Olimpiada de matematică - clasele  VII-XII 11 febr 2012 Colegiul Tehnic "Radu Negru" Galaţi 10 martie 2012 Şcoala Gimnazială. Nr. 29 "Sf. Ana" Galaţi     2-6 aprilie 2012  Constanţa
-  Colegiul Naţional “ Calistrat Hogaş”, Tecuci- unitătile şcolare din localitatea Tecuci- subiecte elaborate de comisia judeţeană, Galaţi;    
-  Şcoala nr. 2, Tg. Bujor-unitătile şcolare din Tg. Bujor -subiecte elaborate de comisia judeţeană, Galaţi;    
    Unităţile şcolare din mediul rural vor desfăşura etapa locală fiecare în şcoala respectivă, dar să anunţe inspectorul de specialitate pentru a trimite în data de 11.02.2012, ora 8,  subiectele elaborate de comisia judeţeană, Galaţi.    
2 Olimpiada de matematică - clasele V-VI Colegiul Tehnic "Radu Negru" Galaţi Şcoala Gimnazială Nr. 29 "Sf. Ana" Galaţi     25 -27 mai  2012  Bistriţa
3 Concursul interdisciplinar “Plus minus poezie” (clasele V-VI)     aprilie, 2012 Şcoala Gimnazială nr. 2 Galaţi     mai, 2012  
4 Concursul  interjudeţean de matematică  Cristian Calude         29.10.2011 CNVA    
05-06.11.2011
5 Concursul Lumina Math             26.11.2011 Şcoala nr. 29, 12, 25, 13 Galaţi, Şcoala nr. 5 Tecuci, Şcoala nr. 2 Tg. Bujor, Şcoala nr 3 Pechea
6 Concursul Kangourou Matematic             16 martie 2012 In toate unitatile scolare gimnaziala si liceale din judet
7 Concursul naţional de matematică aplicată “Adolf Haimovici” (clasele IX-XII M2)     10 martie 2012 Şcoala Gimnazială Nr. 29 "Sf. Ana" Galaţi     aprilie, 2012 Iaşi
1 LIMBI STRĂINE Olimpiada de Limba engleză 5 febr 2012 Colegiul Naţional "Mihail Kogălniceanu" Galaţi   25 februarie 2012 Colegiul de Industrie Alimentară "Elena Doamna" Galaţi      2-6 aprilie 2012 Rm. Vâlcea, jud Vâlcea
2 Olimpiada de Limba franceză 19 febr 2012 Școala Gimnazială nr.2 Galați - gimnaziu
Colegiul Tehnic de Alimentaţie şi Turism "Dumitru Moţoc" Galaţi  - liceu 
10 martie 2012 Colegiul Tehnic "Paul Dimo" Galaţi     2-6 aprilie 2012 Timișoara, jud Timiș
3 Olimpiada de Limba germană      3 martie 2012 Școala Gimnazială nr. 25 " Petru Rareş" Galați     30 martie - 5 aprilie 2012 Tg. Jiu, jud. Gorj
4 Olimpiada de Limba neoelenă     11 febr 2012 Comunitatea Elenă Galați     30 martie - 2 aprilie 2012 Târgoviște, jud. Dâmbovița
1 ISTORIE -SOCIO-UMANE Olimpiada de Istorie 11 febr 2012 Şcoala Gimnazială Nr.28 "Mihai Eminescu" Galaţi      3 martie 2012 Şcoala Gimnazială Nr. 28 "Mihai Eminescu" Galaţi          3-7 aprilie 2012 Iaşi
2 Olimpiada de Socio-Umane     10 martie 2012 Colegiul Naţional "Costache Negri" Galaţi     2-6 aprilie 2012  
3 Concursul şcolar interdisciplinar" Memoria Holocaustului"     mai 2012 Colegiul Naţional "Al. I. Cuza" Galaţi     16-19 iulie 2012 Bacău
4 Concursul şcolar interdisciplinar"Istorie şi societate în dimensiune virtuală"     martie 2012 Colegiul Naţional "Al. I. Cuza" Galaţi        
5 Concursul interdisciplinar "Cultură şi civilizaţie în România"     martie 2012 Colegiul Naţional "Al. I. Cuza" Galaţi     2-5 iunie 2012 Cluj
6 Sesiunea de comunicări ştiinţifice şi referate ale elevilor din clasele terminale     mai 2012 Colegiul Naţional "Al. I. Cuza" Galaţi     18-21 iunie 2012 Buzău  
7 Concursul şcolar interdisciplinar "Democraţie şi toleranţă" martie 2012 Şcoala Gimnazială Nr.12 "Miron Costin" Galaţi mai 2012 Şcoala Gimnazială Nr.12 "Miron Costin" Galaţi     23-26 iulie 2012 Zalău
1 FIZICĂ Olimpiada de fizică     19 martie 2012  Liceul Teoretic "Emil Racoviţă" Galaţi     1 - 7 aprilie 2012 Brănești / Măgurele,jud. Ilfov
1 INFORMATICĂ Olimpiada de informatică 18 febr 2012 Colegiul Naţional "Mihail Kogălniceanu" Galaţi   3 martie 2012 Colegiul Naţional "Vasile Alecsandri" Galaţi                     30 martie - 5 aprilie 2012 Iaşi
Concursul de informatică aplicată     17 martie 2012 Colegiul Tehnic "Radu Negru" Galaţi        
  RELIGIE Olimpiada de religie 25 febr 2012 Şcoala Gimnazială Nr. 29 "Sf. Ana" Galaţi 10 martie 2012 Liceul Teoretic "Dunărea" Galaţi     2-6 aprilie 2012 Oradea- Bihor
  25 febr 2012 Şcoala Gimnazială Nr.  5 Tecuci -Protopopiatele Tecuci şi Nicoreşti            
  25 febr 2012 Şcoala Gimnazială Slobozia Conachi- Protopopiatul Covurlui            
  25 febr 2012 Şcoala Gimnazială Nr. 2 "Grigore Hagiu" Târgu  Bujor - Protopopiatul Tg. Bujor            
  Concurs de religie '' Sfântul Apostol Andrei'' 30 oct 2011 Toate Unităţile Şcolare            
  Concurs de icoane- 2012, Anul omagial al Sfântului Maslu şi al îngrijirii bolnavilor 4 martie 2012 Toate Unităţile Şcolare            
  Concurs de religie ''Sfântul Mare Mucenic Gheorghe'' 16 - 21 aprilie 2012 Tecuci