REZULTATE ETAPA JUDEŢEANĂ
OLIMPIADA PENTRU DISCIPLINE DIN ARIA CURRICULARĂ TEHNOLOGII
EDUCAŢIE TEHNOLOGICĂ
Nr. crt. Numele şi prenumele elevului Clasa Unitatea şcolară de provenienţă Cadrul didactic care a pregătit elevul Notă finală Proba scrisă
1 BACIU FLORENTINA VIII COL. NAŢ. "SPIRU HARET" TECUCI MELINTE CORNELIA 6
2 CIOBOTARU NICOLETA SORINA VIII ŞC. GIMN. NR. 1 FURCENII VECHI CAPATANA DUMITRU 6.2
3 COJOCARU VLADIMIR VIII ŞCOALA GIMN. "GH. MARINESCU" GALAŢI HUȚANU ANA 8.5
4 CRIVĂŢ  ALBERT CRISTIAN VIII ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”MIHAIL SADOVEANU” GALAŢI CRIȘAN MARIA  8.3
5 FLOREA ROXANA VIII LICEUL TEORETIC "MIRCEA ELIADE" GALAȚI CRIȘAN MARIA  8.8
6 LEONTE MIHAI VIII ŞC. GIMN. "ŞT. O. IOSIF" TECUCI MELINTE CORNELIA 8.7
7 LUPU ALEXANDRU VIII ŞCOALA GIMN. NR. 22  GALAŢI TUDORACHE VALENTINA 8.9
8 MILEA ROBERT ŞTEFAN VIII LICEUL TEHNOLOGIC ”O. CALEDONIU” TECUCI CĂPĂȚÂNĂ DUMITRU 7.8
9 PINTILIE FLORIN VIII ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”MIHAIL SADOVEANU”  CRIȘAN MARIA  7
10 PUŞCAŞU MAXIMILIAN VIII ŞCOALA GIMN. "GH. MARINESCU" GALAŢI HUȚANU ANA 8
11 SUSANU ŞTEFAN VIII ŞC. GIMN. "ELENA DOAMNA" TECUCI ISTRATE FLORENTINA 7
Notă
Se vor prezenta la proba practică, sâmbătă 1.03.2014 ora 10,00 la Şcoala Gimnazială nr. 22 Galaţi, elevii care au obţinut note mai mari sau egale cu 7,00.
Inspector şcolar
prof. Aura Moza
prof. Corina Tatu