GRAFICUL OLIMPIADELOR ŞI CONCURSURILOR ŞCOLARE -GALAŢI
AN ŞCOLAR 2014-2015
DISCIPLINA CONCURSUL ETAPA LOCALĂ ETAPA JUDEŢEANĂ ETAPA NAŢIONALĂ ETAPA INTERNAŢIONALĂ
data LOCUL DE DESFĂŞURARE data  LOCUL DE DESFĂŞURARE data LOC. / JUD. data ŢARA
ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR CONCURS NAŢIONAL DE LIMBĂ ŞI COMUNICARE „comunicare.ortografie.ro”  MEN (aprobare OM nr. 5002/ 02.12.2014) și Fundația „InteligenT”, în categoria concursurilor naţionale februarie- 2015 la nivelul  unităţii şcolare,                       TEST PRELIMINAR     07.04. 2015                      ora 10:00 GALAŢI:  COLEGIUL NAŢIONAL "COSTACHE NEGRI"
ŞCOALA GIMNAZIALĂ "MIHAIL SADOVEANU"   
ŞCOALA GIMNAZIALĂ "MIRON COSTIN"  
ŞCOALA GIMNAZIALĂ "ŞTEFAN CEL MARE"                                                ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 22, 25, 28, 29
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GRIGORE MOISIL” GALAȚI                                              ŞCOALA GIMNAZIALĂ "DAN BARBILIAN"                                  
  TECUCI :  ŞCOALA GIMNAZIALĂ "ELENA DOAMNA",                                        ŞCOALA GIMNAZIALĂ "DIMITRIE STURDZA", 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ "IORGU IORDAN" 11
   
ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR ”Fii Inteligent la Matematică”, cls. II-IV, parteneri: MEN (aprobare nr. 24336/ 08.01.2014) și Fundația „InteligenT”, în categoria concursurilor naţionale februarie- 2015 la nivelul  unității școlare,                                TEST PRELIMINAR     06.04. 2015, ora 10:00  GALAŢI: COLEGIUL NAŢIONAL "COSTACHE NEGRI"                                           ŞCOALA GIMNAZIALĂ "MIHAIL SADOVEANU"                                     ŞCOALA GIMNAZIALĂ "MIRON COSTIN"                                      ŞCOALA GIMNAZIALĂ "ŞTEFAN CEL MARE"                                                ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 22, 25, 28, 29
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GRIGORE MOISIL” GALAȚI                                              ŞCOALA GIMNAZIALĂ "DAN BARBILIAN"                                  
  TECUCI :   ŞCOALA GIMNAZIALĂ "ELENA DOAMNA",                                         ŞCOALA GIMNAZIALĂ "DIMITRIE STURDZA",                                         ŞCOALA GIMNAZIALĂ "IORGU IORDAN" 11
   
„Micii exploratori”, cls 0-IV”, parteneri: MEN (aprobare nr. 24336/ 08.01.2014) și Fundația „InteligenT”, în categoria concursurilor naţionale         24.04. 2015,                  ora 14:00  COLEGIUL NAŢIONAL "COSTACHE NEGRI",GALAŢI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ELENA DOAMNA” TECUCI     
   
BIOLOGIE Olimpiada de biologie 13.02. 2015                 În fiecare unitate de învățământ  07.03. 2015                           ora 10:00 ŞCOALA GIMNAZIALĂ "STEFAN CEL MARE", GALAŢI 05-10.04.2015 TG. MUREŞ     
Concurs ”Educaţie pentru sănătate” februarie 2015 În fiecare unitate de învățământ  06-10.04.2015 unități școlare 2015 mai CONSTANŢA    
Concursul "Sanitarii Pricepuţi" aprilie-mai 2015  ora 9.00 conform planificării 29.05.2015,  ora 9:00     COLEGIUL NATIONAL "COSTACHE NEGRI" , GALAŢI     2015, iulie POIANA PINULUI, JUD. BUZĂU    
Concursul de Proiecte de Mediu semestrul I În fiecare unitate de învățământ  04.05. 2015                           ora 14:00 INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN, GALAŢI   2015, iulie MUNCEL, JUD. IAŞI    
Sesiunea de comunicări ştiinţifice ale elevilor de liceu-disciplina Biologie semestrul I În fiecare unitate de învățământ  15.03. 2015,                             ora 14 INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN, GALAŢI   07-10.05.2015 ILFOV    
Simpozionul național Ecologie și populație umană semestrul II În fiecare unitate de învățământ  06-10 aprilie 2015 unităţi şcolare 2015, mai  LICEUL TEORETIC "EMIL RACOVIŢĂ" GALAŢI    
CHIMIE Olimpiada de Chimie ianurie 2015  În fiecare unitate de învățământ  21.02.2015                        ora 9:30 LICEUL TEORETIC "DUNĂREA" GALAŢI 5 -11.04.2015 GALAȚI    
Sesiune naţională de comunicări ştiinţifice pentru elevii din clasele liceale „Chimia- prieten sau duşman?” Concursul are fază națională o dată la doi ani. În anul școlar 2014-2015 nu se organizează FAZĂ NAȚIONALĂ.    
CONCURSUL DE CHIMIE „PETRU PONI” (cls. IX-XII, filiera tehnologică)     21.03.2015,                               ora 9:30 COLEGIUL ECONOMIC "VIRGIL MADGEARU"  GALAŢI          13-17.05.2015 DROBETA TURNU SEVERIN, JUD. MEHEDINŢI    
CONCURSUL DE CHIMIE „RALUCA RÎPAN” (clasa a VII-a) 25.04.2015 În fiecare unitate de învățământ  23.05.2015,                           ora 9   ŞCOALA GIMNAZIALĂ "DAN BARBILIAN"  GALAŢI                 11-14.06.2015 CONSTANŢA    
GEOGRAFIE Olimpiada de Geografie - clasele VIII-XII 14.02.2015                        ora 10 ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.28 GALAȚI     
COLEGIUL NAŢIONAL "SPIRU HARET" TECUCI
07.03.2015,                           ora 10   LICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI CĂI FERATE,  GALAŢI 04-10.04.2015 CLUJ  NAPOCA, JUD. CLUJ    
Concursul Naţional de Geografie Terra - clasele V-VII ianuarie - februarie 2015 În fiecare unitate de învăţământ  28.03.2015, ora 10  ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.28, GALAŢI   
  COLEGIUL NAȚIONAL "SPIRU HARET", TECUCI
25.04.2015, ora 10 ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.28, GALAŢI    
Sesiune naţională de comunicări ştiinţifice pentru elevii din clasele liceale martie - aprilie 2015 În fiecare unitate de învățământ  21.05.2015,                              ora 14  LICEUL TEORETIC "EMIL RACOVIŢĂ" ,  GALAŢI  20-24.07.2015 FĂLTICENI / SUCEAVA,                            JUD. SUCEAVA    
LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ                                                                                                                                                                                     Olimpiada - Limba şi literatura română - gimnaziu 24.01.2015 ŞCOALA GIMNAZIALĂ Nr. 29 Galaţi, Colegiul Național C. Hogaș Tecuci, unităţi din comune  21.02. 2015,                     ora 10 ȘCOALA GIMNAZIALĂ "CONSTANTIN GH. MARINESCU" GALAȚI 6-10.04.2015 BRĂILA  02-06.09.2015  Constanța
Olimpiada - Limba şi literatura română - liceu  24.01.2015 ŞCOALA GIMNAZIALĂ Nr. 29 Galaţi, Colegiul Național C. Hogaș Tecuci, unități din comune  21.02. 2015,                     ora 10 ȘCOALA GIMNAZIALĂ "CONSTANTIN GH. MARINESCU" GALAȚI 6-11.04.2015 TG. MUREŞ   02-06.09.2015  Constanța
OLIMPIADA NAŢIONALĂ DE LINGVISTICĂ (clasele V – VI)                                                                        Secţiunea de antrenament„ ±POEZIE"( V-VI)
    22.11.2014                  ora 10 LICEUL TEORETIC "DUNĂREA", localitatea GALAȚI  24-26.04.2015 FOCAŞANI, jud. VRANCEA    
OLIMPIADA NAŢIONALĂ DE LINGVISTICĂ (clasele VII – VIII)  Secțiunea de exercițiu (cls.VII-VIII)     22.11.2014                  ora 10 LICEUL TEORETIC "DUNĂREA", localitatea GALAȚI  14-17.05.2015 BUCUREŞTI    
OLIMPIADA NAŢIONALĂ DE LINGVISTICĂ (clasele IX – XII) Secțiunea de performanță (cls.IX-XII)     22.11.2014                  ora 10 LICEUL TEORETIC "DUNĂREA", localitatea GALAȚI     
OLIMPIADA „LECTURA CA ABILITATE DE VIAȚĂ” (cls.V-XII)     06.12.2014                ora 10 COLEGIUL NAŢIONAL "ALEXANDRU IOAN CUZA" și ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 26 GALAȚI  02-06.04.2015 BISTRIŢA-NĂSĂUD 02-06.09.2015 ROMÂNIA-CONSTANŢA
OLIMPIADA DE LIMBI CLASICE (LATINĂ ȘI GREACĂ VECHE)      22.02.2015   COLEGIUL NAȚIONAL „VASILE ALECSANDRI” GALAȚI 03-06.04.2015 PITEŞTI, jud. ARGEŞ   Arpino, Venosa,
CONCURSUL „OVIDIANUM”         mai.15 CONSTANŢA, jud. CONSTANŢA    
CONCURSUL INTERDISCIPLINAR „CULTURĂ ȘI SPIRITUALITATE ROMÂNEASCĂ” (LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ ȘI RELIGIE) (cls. V-VIII)     14.03.2015 Unitățile școlare cu personalitate juridică 14-17.05.2015 VÂNĂTORI, jud. NEAMŢ    
CONCURSUL DE LECTURĂ ȘI INTERPRETARE TRANSCURRICULARĂ „IONEL TEODOREANU” (cls.V-VIII) selecție pe baza rezultatelor obținute la etapa județeană a Olimpiadei de limbă, comunicare și literatură română 21-24.05.2015  IAŞI, jud. IAŞI    
OLIMPIADA PENTRU ELEVII DIN MEDIUL RURAL „UNIVERSUL CUNOAŞTERII PRIN LECTURĂ” (cls.V-VIII)     28.02.2015 ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ŞTEFAN CEL MARE"  GALAȚI 29.05 – 01.06.2015 SUCEVENI, jud.GALAŢI    
DISCIPLINE TEHNICE Olimpiada la Educaţie tehnologică- probă scrisă  10.02. 2015
ora 12,00
În fiecare unitate de învățământ  21.02. 2015,
ora 10,00
COLEGIUL TEHNIC " AUREL VLAICU", GALAŢI 2015, aprilie JUD. HUNEDOARA    
Olimpiada la Educaţie tehnologică- probă practică   28.02 2015,
ora 10
LICEUL TEORETIC ”M. ELIADE” GALAȚI 2015, aprilie JUD. HUNEDOARA    
Olimpiada la discipline din aria curriculară tehnologii – proba scrisă 10.02. 2015
ora 9.00
În fiecare unitate de învățământ  21.02. 2015,
ora 10,00
COLEGIUL TEHNIC " AUREL VLAICU", GALAŢI 2015, aprilie Conform graficului MEN    
Olimpiada la discipline din aria curriculară tehnologii – proba practică   28.02.2015
ora 10
conform repartizării inspectorului de specialitate 2015, aprilie Conform graficului MEN    
ARTE Arte vizuale, arhitectură şi istoria artelor(cls. XI-XII) februarie, 2015 Liceul de Arte ,,Dimitrie Cuclin” Galați   LICEUL DE ARTE "DIMITRIE CUCLIN" GALAŢI 05-08.04. 2015 ARAD    
Muzică INSTRUMENTALĂ      MARTIE 2015 LICEUL DE ARTE "DIMITRIE CUCLIN" GALAŢI (cls. IX-XII) aprilie, 2015 IAȘI  (cls. IX-XII)    
februarie, 2015 Liceul de Arte ,,Dimitrie Cuclin” Galați   LICEUL DE ARTE "DIMITRIE CUCLIN" GALAŢI (cls. VII-VIII) aprilie, 2015 SUCEAVA  (cls.III-VIII)    
MUZICĂ VOCALĂ( canto)     martie, 2015 LICEUL DE ARTE "DIMITRIE CUCLIN" GALAŢI aprilie, 2015 IAŞI    
 Concursul International de Interpretare ,,Miniatura Romantică"     aprilie 2015 Liceul de Arte ,,Dimitrie Cuclin” Galați    mai, 2015 GALAŢI    
Concursul Internaţional de Arte Plastice ,,Camil Ressu"
    aprilie 2015 Liceul de Arte ,,Dimitrie Cuclin” Galați    mai, 2015 GALAŢI    
Olimpiada naţională de coregrafie (VII-XII) februarie, 2015 Liceul de Arte ,,Dimitrie Cuclin” Galați   GALATI - TEATRUL MUZICAL 05-07. 04. 2015 BACĂU    
Olimpiada naţională -Arta actorului februarie, 2015 Liceul de Arte ,,Dimitrie Cuclin” Galați   GALATI - TEATRUL MUZICAL 07-09. 04. 2015 TIMIŞOARA    
Olimpiada zonală de coruri februarie, 2015 Liceul de Arte ,,Dimitrie Cuclin” Galați 13-15.03.  2015 BACĂU aprilie, 2015 ORADEA    
MATEMATICA Olimpiada de matematică                       clasele  VII-XII 22.02.2015                       ora 9:00 COLEGIUL TEHNIC "TRAIAN VUIA"                                            COLEGIUL NAŢIONAL "CALISTRAT HOGAŞ",  TECUCI                                                                             ŞCOALA GIMNAZIALĂ "GRIGORE HAGIU" , TG. BUJOR                                                   În fiecare unitate şcolară gimnazială din mediul rural 14.03.2015                          ora 10 ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.29,  GALAŢI 06-10.04.2015 BUCUREŞTI    
Olimpiada de matematică                                 clasele V-VI ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.29,  GALAŢI 06-09.04.2015 BUCUREŞTI    
Concursul  interjudeţean de matematică  "Cristian Calude"     18.10.2014    (IV-VI)       25.10.2014  (VII-XII)                             COLEGIUL NAŢIONAL "VASILE ALECSANDRI",  GALAŢI        
Concursul naţional de matematică aplicată “Adolf Haimovici” (clasele IX-XII M2)     14.03.2015,                          ora 10:00 ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.29,  GALAŢI conform graficului MEN IAŞI    
LIMBI STRĂINE Olimpiada de Limba engleză 25.01.2015                           ora 9.00  LICEUL TEORETIC "MIRCEA ELIADE" GALAŢI 22.02.2015 și 28.02.2015 COLEGIUL NAŢIONAL  "COSTACHE NEGRI" 06-10.04.2015 BRAŞOV    
Olimpiada de Limba franceză 14.02. 2015                      ora 9.00 COLEGIUL ECONOMIC "VIRGIL MADGEARU"  07.03.2015 Proba A (probă scrisă)cls. VII-XII COLEGIUL NAŢIONAL "ALEXANDRU IOAN CUZA" 06-10.04.2015 BAIA MARE 07-10.05.2015 ROMÂNIA      Cluj-Napoca
14.03.2015 Proba B (probă orală)cls. XI-XII COLEGIUL NAŢIONAL "ALEXANDRU IOAN CUZA"    
Olimpiada de Limba italiană 14.02.2015      ora 9.00 COLEGIUL ECONOMIC "VIRGIL MADGEARU"  07.03.2015 Proba A (probă scrisă)cls. VII-XII COLEGIUL NATIONAL "ALEXANDRU IOAN CUZA" 06-10.04.2015 BAIA MARE    
14.03.2015 Proba B (probă orală)cls. XI-XII COLEGIUL NAŢIONAL "ALEXANDRU IOAN CUZA"    
Olimpiada de Limba germană  15.02.2015         ora 9.00 COLEGIUL NATIONAL "ALEXANDRU IOAN CUZA" 14.03.2015   COLEGIUL NATIONAL "VASILE ALECSANDRI" 20-26.04.2015  FOCŞANI    
Olimpiada de Limba  neogreacă     07.03.2015 SEDIUL COMUNIĂȚII ELENE GALAȚI 27-29.03.2015 CALAFAT, jud. DOLJ 10-14.09. 2015 ROMÂNIA - BUCUREŞTI
ISTORIE -SOCIO-UMANE Olimpiada de Istorie 14.02.2015 LICEUL TEORETIC "SFÂNTA MARIA", localitatea GALAȚI  7. 03. 2015, ora 10 LICEUL TEORETIC "SFÂNTA MARIA", localitatea GALAȚI  06-10.04.2015 ORADEA, jud.  BIHOR    
Olimpiada de Socio-Umane decembrie 2014 În fiecare unitate de învățământ  28.02.2015,                   ora 10   LICEUL TEORETIC "DUNAREA" GALAŢI 6-11. 04. 2015 MANGALIA, jud.  CONSTANŢA    
Concursul şcolar interdisciplinar" Memoria Holocaustului"   În fiecare unitate de învățământ  20.05 2015 ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.7, GALAŢI
Nu se organizează în acest an      
Concursul şcolar interdisciplinar"Istorie şi societate în dimensiune virtuală" dec. 2014 În fiecare unitate de învățământ  20. 02.2015 COLEGIUL NAŢIONAL "ALEXANDRU IOAN CUZA" , GALAŢI 25-28. 05. 2015 BISTRIŢA, jud. BISTRIŢA- NĂSĂUD    
Concursul interdisciplinar "Cultură şi civilizaţie în România" dec. 2014 În fiecare unitate de învățământ  11.03. 2015 COLEGIUL DE INDUSTRIE ALIMENTARA "ELENA DOAMNA", GALAŢI 01-04. 06. 2015 BOTOŞANI, jud. BOTOŞANI    
Sesiunea de comunicări ştiinţifice şi referate ale elevilor din clasele terminale     13.05.2015 COLEGIUL NAŢIONAL "ALEXANDRU IOAN CUZA" , GALAŢI 17- 17 07. 2015 PITEŞTI, jud. ARGEŞ    
Concursul şcolar interdisciplinar "Democraţie şi toleranţă" febr. 2015 În fiecare unitate de învățământ  21.05. 2015 ŞCOALA GIMNAZIALĂ   "MIRON COSTIN", GALAŢI 27-30. 07. 2015 DEVA, jud. HUNEADOARA    
OLIMPIADE INTERDISCIPLINARE ŞI TRANSDISCIPLINARE OLIMPIADA DE ŞTIINŢE PENTRU JUNIORI     16.05.2015 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 29 GALAȚI 02-06.08.2015  BRĂILA    
CONCURSUL DE FIZICĂ şi CHIMIE PENTRU ŞCOLILE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL RURAL „IMPULS PERPETUUM”(clasele VI-VIII)     30.05.2015 ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.1
comuna INDEPENDENŢA
10-14.08.2015 TÎRGU JIU    
OLIMPIADA NAŢIONALĂ INTERDISCIPLINARĂ „ŞTIINŢELE PĂMÂNTULUI” ianuarie - februarie 2015 În fiecare unitate de învăţământ  14.03.2015                      ora 10   LICEUL TEORETIC "EMIL RACOVIŢĂ" GALAŢI 15-19.04.2015 BRAȘOV    
FIZICĂ OLIMPIADA DE FIZICĂ ian.2015 În fiecare unitate de învățământ  14.02.2015    ora 10   LICEUL TEORETIC "MIRCEA ELIADE",  GALAŢI 04-09.04.2015 VASLUI    
OLIMPIADA DE ASTRONOMIE ŞI ASTROFIZICĂ ian.2015 În fiecare unitate de învățământ  28.02.2015     ora 10 ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.9 GALAŢI 15-19.04.2015 BUZAU    
INFORMATICĂ Olimpiada de informatică 15.02.2015               ora 9.00 COLEGIUL NAȚIONAL "MIHAIL KOGĂLNICEANU", COLEGIUL NAȚIONAL "V. ALECSANDRI",  GALAȚI, COLEGIUL NAȚIONAL „Al.I. CUZA”, GALAŢI     07.03.2015             ora 9 COLEGIUL NAȚIONAL "MIHAIL KOGĂLNICEANU", COLEGIUL NAȚIONAL "COSTACHE NEGRI",  GALAȚI    03-08.04.2015  liceu                 15-19.04.2013   gimnaziu TÂRGOVIȘTE, JUD. DÂMBOVIȚA-liceu                                        BRĂILA, JUD.BRĂILA-gimnaziu    
Concursul Visual Contest      20.03.2015 COLEGIUL TEHNIC "RADU NEGRU", GALAŢI        
Olimpiada de Tehnologia Informației     21.03.2015 COLEGIUL TEHNIC "RADU NEGRU", GALAŢI, COLEGIUL NAŢIONAL "COSTACHE NEGRI" GALAŢI 14-17.05.2015 BUZĂU    
RELIGIE Olimpiada de religie(Cultul Ortodox) 24.01.2015 ŞCOALA GIMNAZIALĂ  40 GALAŢI                    cn Spiru  TECUCI                             ŞCOALA GIMNAZIALĂ 2 Chiraftei
      ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.1
comuna SLOBOZIA CONACHI
    07.03.2015 ȘCOALA GIMNAZIALĂ  "DAN BARBILIAN", localitatea GALAȚI  06-10.04.2015 PITEŞTI, jud. ARGEŞ    
RELIGIE Olimpiada de religie(seminarii şi licee teologice)     07.03.2015 SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX "SF. ANDREI", GALAŢI 15-18.04.2015 TÂRGOVIȘTE, JUD. DÂMBOVIȚA    
CULTURĂ ŞI SPIRITUALITATE ROMÂNEASCĂ     14.03.2015 Unitățile școlare cu personalitate juridică 14-17.05.2015 VÎNĂTORI, jud. NEAMŢ    
Concursul interjudeţean de miniproiecte (Judeţele Galaţi -Brăila)     martie,2015 ARHIEPISCOPIA   "DUNĂRII DE JOS" GALAŢI 2015, mai BUCUREȘTI    
Concursul interdisciplinar "Cultură şi civilizaţie în România" dec. 2014 În fiecare unitate de învățământ  11.03. 2015 COLEGIUL DE INDUSTRIE ALIMENTARA "ELENA DOAMNA", GALAŢI 01-04. 06. 2015 BOTOŞANI, jud. BOTOŞANI              
LIMBA RROMANI Olimpiada de limba rromani februarie, 2015 În fiecare unitate de învățământ     01-15.03.2015                           ora 10.00 ŞCOALA GIMNAZIALĂ "GH. PETRAȘCU"  TECUCI 05-08.04.2015 REŞIŢA, jud. CARAŞ SEVERIN     ??
Concurs de creaţie literară în limba rromani "Ştefan Fuli" ian.-febr. 2015 În fiecare unitate de învățământ  01-15.03.2015 În fiecare unitate de învățământ  14-16.05.2015 SLATINA, jud. OLT    
Concursul  "Diversitatea- o şansă în plus pentru viitor" martie, 2015 În fiecare unitate de învățământ  martie, 2015 CASA DE CULTURĂ  "ION PETROVICI"  TECUCI 31.05-03.06.2015 MIERCUREA  CIUC, jud. HARGHITA    
ISTORIA ŞI TRADIŢIILE RROMILOR Concurs "Istoria şi tradiţiile rromilor" februarie, 2015 În fiecare unitate de învățământ  01-15.03.2015 ŞCOALA GIMNAZIALĂ "GH. PETRAȘCU" TECUCI 15-17.04.2015 SLOBOZIA, jud. IALOMIŢA    
STRATEGIA NAŢIONALĂ DE ACŢIUNE COMUNITARĂ Concurs de dans tematic şi tradiţional 27. 03. 2015 ora 10.00 ŞCOALA SPECIALĂ GIMNAZIALĂ "C-TIN PUFAN" GALAŢI aprilie, 2015 CONSTANȚA(etapa regională) 30..05..2015 GALAȚI    
ED. FIZICĂ FOTBAL CLASELE    I –IV     BĂIEŢI     20-21 02 2015 ŞCOALA GIMNAZIALĂ "STEFAN CEL MARE" GALAŢI,                                                                   COLEGIUL NATIONAL "SPIRU HARET" TECUCI aprilie, 2015 Etapa zonală   VRANCEA    
FOTBAL CLASELE I-IV (fete) urban,
    26 02. 2015  ora 9 ŞCOALA GIMNAZIALĂ "STEFAN CEL MARE" GALAŢI,  martie, 2015 Etapa zonală   CONSTANŢA    
RUGBY TAG clasele I - IV(fete, băieţi)
    27-28.02 2015 ŞCOALA GIMNAZIALĂ "PETRE ŢUŢEA", GALAŢI aprilie, 2015 Etapa zonală  GALAŢI    
FOTBAL CLASELE    V –VIII     BĂIEŢI(urban)     17-21  02. 2015   ŞCOALA GIMNAZIALĂ "STEFAN CEL MARE" GALAŢI,                                                                   COLEGIUL NATIONAL "SPIRU HARET" TECUCI martie, 2015 Etapa zonală  BUZĂU    
FOTBAL CLASELE    V –VIII     BĂIEŢI(rural)     17 - 21. 02. 2015 LICEUL TEHNOLOGIC "HORTENSIA PAPADAT BENGESCU" comuna IVEŞTI martie, 2015 Etapa zonală   VRANCEA    
FOTBAL CLASELE   V –VIII     FETE     17-21. 02. 2015 ŞCOALA GIMNAZIALĂ "ŞTEFAN CEL MARE",  GALAŢI martie, 2015 Etapa zonală  BRĂILA    
ED. FIZICĂ HANDBAL

 CLASELE
    
V-VIII
    19-21.02. 2015(fete)                                                           mediul urban ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.3, GALAŢI martie, 2015 Etapa zonală TULCEA    
    12–14.02. 2015(băieţi)                                                   mediul urban ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.3, GALAŢI martie, 2015 Etapa zonală VRANCEA    
BASCHET                                                                                                         CLASELE                                                                         V-VIII
  fete 19.-21.03.2015   LICEUL CU PROGRAM SPORTIV, GALAŢI  aprilie, 2015 Etapa zonală  GALAŢI    
  băieţi 19 – 21 03 2015   LICEUL CU PROGRAM SPORTIV, GALAŢI  aprilie, 2015 Etapa zonală  BUZĂU    
VOLEI
CLASELE
V-VIII
  fete 02-04.03.2015 ŞCOALA GIMNAZIALĂ "ŞTEFAN CEL MARE",  GALAŢI aprilie, 2015 Etapa zonală  GALAŢI    
  băieţi 02-04.03.2015 ŞCOALA GIMNAZIALĂ "ŞTEFAN CEL MARE",  GALAŢI martie, 2015 Etapa zonală   TULCEA    
CROS CLASELE V-VIII     26.03.2015 FALEZA DUNĂRII, GALAŢI        
RUGBY TAG V-VIII   mixt 12-14.03.2015 ŞCOALA GIMNAZIALĂ "PETRE TUTEA" GALAŢI aprilie, 2015 Etapa zonală  GALAŢI    
ED. FIZICĂ FOTBAL CLASELE    IX –XII     BĂIEŢI(urban)     21- 29.03.2015 COLEGIUL TEHNIC " AUREL VLAICU", GALAŢI,        COLEGIUL NATIONAL "SPIRU HARET" TECUCI aprilie, 2015 Etapa zonală  BRĂILA    
HANDBAL  CLASELE
IX-XII
    11-14.02.2015  (băieţi)       CSS GALAŢI,               CSS TECUCI
martie, 2015 Etapa zonală BUZĂU    
    11-14.02. 2015 (fete)       CSS GALAŢI,             CSS TECUCI
martie, 2015 Etapa zonală  VRANCEA    
BASCHET   CLASELE                                                                      
IX-XII
  fete 20 - 22  02. 2015 (fete)       LICEUL CU PROGRAM SPORTIV, GALAŢI  aprilie,   2015 Etapa zonală  TULCEA    
  baieţi 20- 22  02. 2015 (băieţi)       LICEUL CU PROGRAM SPORTIV, GALAŢI  aprilie, 2015 Etapa zonală  BUZĂU     
VOLEI   CLASELE
IX-XII
    26-28.02.  2015(fete)   LICEUL TEORETIC "MIRCEA ELIADE" GALAŢI aprilie, 2015 Etapa zonală  BUZĂU    
    26-28. 02.  2015(băieţi)   LICEUL TEORETIC "MIRCEA ELIADE" GALAŢI aprilie, 2015 Etapa zonală VRANCEA    
CROS CLASELE IX-XII(fete, băieţi)      26 03. 2015  ora 9 FALEZA DUNĂRII, GALAŢI        
ED. FIZICĂ TENIS  DE  MASĂ CLASELE IX-XII(fete, băieţi)     27-29.03.2015 COLEGIUL TEHNIC "TRAIAN VUIA", GALAŢI aprilie, 2015 etapa zonală CONSTANŢA    
RUGBY IN 7( băieţi)     19-21.03.2015 COLEGIUL TEHNIC "TRAIAN VUIA", GALAŢI aprilie, 2015 Etapa zonală VRANCEA    
PROGRAME COMUNITARE ŞI  PROIECTE DE INTEGRARE EUROPEANĂ POSTADERARE Concursul naţional "MADE FOR EUROPE"        martie, 2015     CASA CORPULUI DIDACTIC GALATI aprilie, 2015    ARAD    
Competitia nationala "SCOALA EUROPEANA"             aprilie, 2015    TULCEA    
Campionatul national de dezbaterI "TINERII DEZBAT"       martie, 2015 (etapa judeţeană)    COLEGIUL NAŢIONAL "COSTACHE NEGRI",  GALAŢI iunie, 2015    MIERCUREA CIUC    
mai, 2015 (etapa regională)     BRĂILA