GRAFICUL OLIMPIADELOR ŞI CONCURSURILOR ŞCOLARE - GALAŢI
anul scolar 2015-2016
DISCIPLINA CONCURSUL ETAPA LOCALĂ ETAPA JUDEŢEANĂ ETAPA NAŢIONALĂ ETAPA INTERNAŢIONALĂ
data LOCUL DE DESFĂŞURARE data  LOCUL DE DESFĂŞURARE data LOC. / JUD. data ŢARA
ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR CONCURS NAŢIONAL  „comunicare.ortografie.ro”, parteneri: MEN, Fundația„Inteligent”, poziția 03 în Calendarul concursurilor școlare organizate în anul școlar 2015-2016 fără finanțare MENCȘ, APROBAT CU NR. 27492/12/02.2016, secțiunea 3, Concursuri organizate în colaborare cu terți februarie- 2016 la nivelul  unității școlare, TEST PRELIMINAR      mai 2016 GALAŢI:                                              COLEGIUL NAŢIONAL "COSTACHE NEGRI"                                            ŞCOALA GIMNAZIALĂ "MIHAIL SADOVEANU"                                     ŞCOALA GIMNAZIALĂ "MIRON COSTIN"                                      ŞCOALA GIMNAZIALĂ "ŞTEFAN CEL MARE"                                                ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 22, 25, 28, 29
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GRIGORE MOISIL” GALAȚI                                              ŞCOALA GIMNAZIALĂ "DAN BARBILIAN"                                  
  TECUCI :                                                            ŞCOALA GIMNAZIALĂ "ELENA DOAMNA",                                         ŞCOALA GIMNAZIALĂ "DIMITRIE STURDZA",                                         ŞCOALA GIMNAZIALĂ "IORGU IORDAN" 11
   
CONCURS NAŢIONAL
”Fii Inteligent la Matematică”, cls. II-IV, parteneri: MEN, Fundația„Inteligent”, poziția 08 în Calendarul concursurilor școlare organizate în anul școlar 2015-2016 fără finanțare MENCȘ, APROBAT CU NR. 27492/12/02.2016, secțiunea 3, Concursuri organizate în colaborare cu terți
februarie- 2016 la nivelul  unității școlare, TEST PRELIMINAR     18.04.2016 GALAŢI:                                              COLEGIUL NAŢIONAL "COSTACHE NEGRI"                                            ŞCOALA GIMNAZIALĂ "MIHAIL SADOVEANU"                                     ŞCOALA GIMNAZIALĂ "MIRON COSTIN"                                      ŞCOALA GIMNAZIALĂ "ŞTEFAN CEL MARE"                                                ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 22, 25, 28, 29
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GRIGORE MOISIL” GALAȚI                                              ŞCOALA GIMNAZIALĂ "DAN BARBILIAN"                                  
  TECUCI :                                                            ŞCOALA GIMNAZIALĂ "ELENA DOAMNA",                                         ŞCOALA GIMNAZIALĂ "DIMITRIE STURDZA",                                         ŞCOALA GIMNAZIALĂ "IORGU IORDAN" 11
   
„Micii exploratori”, cls 0-IV”, poziția 13 în Calendarul concursurilor școlare organizate în anul școlar 2015-2016 fără finanțare MENCȘ, APROBAT CU NR. 27492/12/02.2016, secțiunea 3, Concursuri organizate în colaborare cu terți         19.04.2016 CP+I
09.05.2016 II-IV
                  
 COLEGIUL NAŢIONAL "COSTACHE NEGRI",GALAŢI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ELENA DOAMNA” TECUCI     
   
BIOLOGIE Olimpiada de biologie 19.02. 2016                   ora 15,00 În fiecare unitate de învățământ  05.03. 2016                           ora 10,00 ŞCOALA GIMNAZIALĂ "ȘTEFAN CEL MARE", GALAŢI 17 - 22.04.2016 SATU MARE iulie-16 Vietnam
Concursul Național ”Educaţie pentru sănătate” februarie 2016 În fiecare unitate de învățământ  18-22.04.2016 unități școlare 28. 0 5.2016 CONSTANŢA    
Concursul Național "Sanitarii Pricepuţi" aprilie-mai 2016  ora 9.00 conform planificării 04.06.2016  ora 9:00     COLEGIUL NATIONAL "COSTACHE NEGRI" , GALAŢI     2016, iulie POIANA PINULUI, JUD. BUZĂU    
Concursulul Național Proiecte de Mediu semestrul I În fiecare unitate de învățământ  05.05. 2016                           ora 14:00 INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN, GALAŢI   2016, iulie MUNCEL, JUD. IAŞI    
Sesiunea de comunicări ştiinţifice ale elevilor de liceu-disciplina Biologie semestrul I În fiecare unitate de învățământ  14.03. 2016,                             ora 14 INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN, GALAŢI   12-15. 05.2016 TG. JIU, jud. GORJ    
Concursul Național ”George Emil Palade” martie 2016 În fiecare unitate de învățământ  07.05.2016 ora 10,00 unități școlare 11.06.2016 PLOIEȘTI, JUD. PRAHOVA    
Simpozionul național ”Ecologie și populație umană” semestrul II În fiecare unitate de învățământ  18-22.04.2016 unităţi şcolare 2016, mai  LICEUL TEORETIC "EMIL RACOVIŢĂ" GALAŢI    
CHIMIE OLIMPIADA DE CHIMIE ianurie 2016  În fiecare unitate de învățământ  27.02.2016                        ora 9:30 COLEGIUL NAȚIONAL "COSTACHE NEGRI" GALAŢI 17 -22.04.2016 BACĂU    
Sesiune naţională de comunicări ştiinţifice pentru elevii din clasele liceale „Chimia- prieten sau duşman?” februarie 2016 În fiecare unitate de învățământ  12/13.03.2016 COLEGIUL NAȚIONAL "MIHAIL KOGĂLNICEANU" GALAŢI 20 -22.05.2016 BUCUREȘTI    
CONCURSUL DE CHIMIE „PETRU PONI” (cls. IX-XII, filiera tehnologică)     9.04.2016,                               ora 9:30 COLEGIUL TEHNIC "TRAIAN VUIA"  GALAŢI          26-29.05.2016 SLATINA    
CONCURSUL DE CHIMIE „RALUCA RÎPAN” (clasa a VII-a) 16.04.2016 În fiecare unitate de învățământ  21.05.2016,                           ora 9:00   ŞCOALA GIMNAZIALĂ "DAN BARBILIAN"  GALAŢI                 9-12.06.2016 BOTOȘANI    
GEOGRAFIE Olimpiada de Geografie - clasele VIII-XII 20.02.2016                        ora 10 ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.28 GALAȚI     
COLEGIUL NAŢIONAL "SPIRU HARET" TECUCI
19.03.2016,                           ora 10   LICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI CĂI FERATE,  GALAŢI 17-22.04.2016 SIBIU, JUD. SIBIU 16-22.08.2016 (OIG) și 24-30.06.2016 (OBG) Beijing, China (OIG) și Radalj, Serbia (OBG)
Concursul Naţional de Geografie Terra - clasele V-VII ianuarie - februarie 2016 În fiecare unitate de învăţământ  26.03.2016, ora 10  ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.28, GALAŢI 07.05.2016, ora 10 ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.28, GALAŢI    
Sesiune naţională de comunicări ştiinţifice pentru elevii din clasele liceale martie - aprilie 2016 În fiecare unitate de învățământ  02.06.2016,                              ora 14  LICEUL TEORETIC "EMIL RACOVIŢĂ" ,  GALAŢI  18-22.07.2016 DEVA, JUD. HUNEDOARA    
LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ Olimpiada - Limba şi literatura română - gimnaziu 30.01.2016 ŞCOALA GIMNAZIALĂ "ŞTEFAN CEL MARE" GALAŢI, LICEUL TEHNOLOGIC „E. CARAGIANI” TECUCI, ȘCOALA GIMNAZIALĂ „G. HAGIU” Tg. BUJOR, unităţi şcolare din mediul rural 27.02.2016  LICEUL TEORETIC "EMIL RACOVIŢĂ" ,  GALAŢI  16-19.04.2016 RÂMNICU VÂLCEA    
Olimpiada - Limba şi literatura română - liceu  30.01.2016 ŞCOALA GIMNAZIALĂ Nr. 29 GALAŢI, COLEGIUL NAŢIONAL  "C. HOGAŞ TECUCI, unităţi şcolare din mediul rural 27.02.2016  LICEUL TEORETIC "EMIL RACOVIŢĂ" ,  GALAŢI  20-24.04.2016 TÂRGOVIŞTE, jud. DÂMBOVIŢA    
OLIMPIADA NAŢIONALĂ DE LINGVISTICĂ (clasele V – VI)                                                                        Secţiunea de antrenament„ ±POEZIE"( V-VI)
    12.12.2015                  ora 10 LICEUL TEORETIC "DUNĂREA", localitatea GALAȚI  13-15.05.2016 FOCAŞANI, jud. VRANCEA    
OLIMPIADA NAŢIONALĂ DE LINGVISTICĂ (clasele VII – VIII)  Secțiunea de exercițiu (cls.VII-VIII)     12.12.2015                  ora 11 LICEUL TEORETIC "DUNĂREA", localitatea GALAȚI  06-08.05.2016 OTOPENI, JUD ILFOV    
OLIMPIADA NAŢIONALĂ DE LINGVISTICĂ (clasele IX – XII) Secțiunea de performanță (cls.IX-XII)     12.12.2015                  ora 12 LICEUL TEORETIC "DUNĂREA", localitatea GALAȚI  06-08.05.2016 OTOPENI, JUD ILFOV    
OLIMPIADA „LECTURA CA ABILITATE DE VIAȚĂ” (cls.V-VIII)     05.12.2015                  ora 12 ŞCOALA GIMNAZIALĂ   "MIRON COSTIN", GALAŢI 16-19.04.2016 RÂMNICU VÂLCEA    
OLIMPIADA „LECTURA CA ABILITATE DE VIAȚĂ” (cls.IX-XII)     05.12.2015                ora 10 ŞCOALA GIMNAZIALĂ   "MIRON COSTIN", GALAŢI 15-18.04.2016 CLUJ NAPOCA    
OLIMPIADA DE LIMBI CLASICE (LATINĂ ȘI GREACĂ VECHE)     .28.02.2016 LICEUL TEORETIC "EMIL RACOVIŢĂ" GALAŢI 20-22.04.2016 PITEŞTI    
OLIMPIADA PENTRU ELEVII DIN MEDIUL RURAL „UNIVERSUL CUNOAŞTERII PRIN LECTURĂ” (cls.V-VIII)     MARTIE, 2016     ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ŞTEFAN CEL MARE"  GALAȚI 20-22.05.2016 SUCEVENI -GALAŢI    
CONCURSUL „Ionel Teodoreanu”      selecţie pe baza rezultatelor obținute la Olimpiada de limbă, comunicare și literatură română   MAI, 2016 IAŞI    
CULTURĂ ŞI SPIRITUALITATE ROMÂNEASCĂ     MARTIE, 2016 unități școlare MAI,2016 SUCEAVA    
CONCURSUL BILATERAL OVIDIANUM      MARTIE,2016 unități școlare MAI,2016 CONSTANŢA    
DISCIPLINE TEHNICE Olimpiada la Educaţie tehnologică- probă scrisă  ianuarie 2016 În fiecare unitate de învățământ  27.02. 2016,
ora 10,00
LICEUL TEHNOLOGIC TRANSPORTURI CĂI FERATE GALAȚI 2016, aprilie Conform graficului MENCȘ     
Olimpiada la Educaţie tehnologică- probă practică ianuarie 2016 În fiecare unitate de învățământ  05.03.2016
ora 10,00
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”C-TIN GHE. MARINESCU” GALAȚI 2016, aprilie Conform graficului MENCȘ     
Olimpiada la discipline din aria curriculară tehnologii – proba scrisă ianuarie 2016 În fiecare unitate de învățământ  27.02. 2016,
ora 10,00
LICEUL TEHNOLOGIC TRANSPORTURI CĂI FERATE GALAȚI 2016, aprilie Conform graficului MENCȘ     
Olimpiada la discipline din aria curriculară tehnologii – proba practică ianuarie 2016 În fiecare unitate de învățământ  29.02-05.03.2016
ora 10,00
conform repartizării inspectorului de specialitate 2016, aprilie Conform graficului MENCȘ     
ARTE ARTE VIZUALE, ARHITECTURĂ ŞI  ISTORIA ARTELOR     2016, MARTIE LICEUL DE ATRE "DIMITRIE CUCLIN"  GALAŢI 16-19.04.2016 BAIA MARE    
MUZICĂ     2016, MARTIE LICEUL DE ATRE "DIMITRIE CUCLIN"  GALAŢI 20-23.04.2016  / Interpretare instrumentală, vocală şi studii teoretice (cls. IX-XII) BUCUREŞTI    
    24.02.2016 LICEUL DE ATRE "DIMITRIE CUCLIN"  GALAŢI 18-20.04.2016  /    interpretare instrumentală (cls. III-VIII) BUCUREŞTI ETAPA REGIONALĂ
24-26.3.2016 
SUCEAVA
OLIMPIADA CORALĂ     05.03.2016 LICEUL DE ATRE "DIMITRIE CUCLIN"  GALAŢI 15-17.04.2016 SATU MARE ETAPA REGIONALĂ
19.03.2016 
GALAŢI
COREGRAFIE     9.03.2016 LICEUL DE ATRE "DIMITRIE CUCLIN"  GALAŢI 14-17.04.2016 BUCUREŞTI    
ARTA  ACTORULUI     25.02.2016 LICEUL DE ATRE "DIMITRIE CUCLIN"  GALAŢI APRILIE, 2016 BUCUREŞTI    
MINIATURA ROMANTICĂ         05-08.03.2016 LICEUL DE ATRE "DIMITRIE CUCLIN"  GALAŢI    
CONCURSUL DE PICTURĂ „CAMIL RESSU”         20-21.05.2016  GALAŢI, jud. GALAŢI    
MATEMATICA Olimpiada de matematică                       clasele  VII-XII 28.02.2016                       ora 9:00 COLEGIUL TEHNIC DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ "ELENA DOAMNA" GALAȚI                                           COLEGIUL NAŢIONAL "CALISTRAT HOGAŞ",  TECUCI                                                                             ŞCOALA GIMNAZIALĂ "GRIGORE HAGIU" , TG. BUJOR                                                   În fiecare unitate şcolară gimnazială din mediul rural 19.03.2016                          ora 10 ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.29,  GALAŢI 19 - 23.04.  2016   TÂRGU MUREȘ    
Olimpiada de matematică                                 clasele V-VI ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.29,  GALAŢI 19 - 22.04.  2016   SOVATA    
Concursul naţional de matematică aplicată “Adolf Haimovici” (clasele IX-XII M2)     19.03.2016,                          ora 10:00 ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.29,  GALAŢI conform graficului MENCS  IAŞI    
LIMBI STRĂINE OLIMPIADA DE LIMBA ENGLEZĂ 28.02.2016  LICEUL TEORETIC "MIRCEA ELIADE",  GALAŢI 20.03.2016; 26.03.2016 COLEGIUL TEHNIC  "AUREL VLAICU"      GALAŢI 18-22        aprilie TG. JIU, jud. GORJ   ESU-
OLIMPIADA DE LIMBI ROMANICE: limba franceză 20.02.2016 LICEUL TEORETIC "DUNĂREA", localitatea GALAȚI  5.03.2016/      proba scrisă VII-XII SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX "SF. ANDREI" GALAŢI 18-22 .04.2016 PIATRA NEAMŢ   BULGARIA
13.03.2016/             proba orală       XI-XII SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX "SF. ANDREI" GALAŢI    
OLIMPIADA DE LIMBA GERMANĂ MODERNĂ     12.03.2016 COLEGIUL NAŢIONAL  "VASILE ALECSANDRI"      GALAŢI 10-15        aprilie 2016 PLOIEŞTI    
LIMBA NEOGREACĂ     20.02.2016 COMUNITATEA GREACĂ GALAŢI 23-25.04.2016 IAŞI    
ISTORIE -SOCIO-UMANE Olimpiada de Istorie     12. 03. 2016, ora 10 LICEUL TEORETIC "SFÂNTA MARIA", localitatea GALAȚI  18-22.04.2016 BRĂILA, jud. BRĂILA    
Olimpiada de Socio-Umane     5.03.2016,                   ora 10   LICEUL TEORETIC "DUNAREA" GALAŢI 18 -22.. 04. 2016 TULCEA    
Concursul şcolar interdisciplinar" Memoria Holocaustului"     20.05 2016 ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.7, GALAŢI
28-31 iulie 2016 Bucureşti    
Concursul şcolar interdisciplinar"Istorie şi societate în dimensiune virtuală"     19.02.2016 COLEGIUL NAŢIONAL "ALEXANDRU IOAN CUZA" , GALAŢI nu se organizează nu e cazul    
Concursul interdisciplinar "Cultură şi civilizaţie în România"     19.03.2016 COLEGIUL TEHNIC "TRAIAN VUIA", GALAŢI 27-30 mai 2016  Suceava    
Sesiunea de comunicări ştiinţifice şi referate ale elevilor din clasele terminale     13.05.2016 COLEGIUL NAŢIONAL "ALEXANDRU IOAN CUZA" , GALAŢI 19-22 iulie 2016 GALAŢI, jud. GALAŢI    
Concursul şcolar interdisciplinar "Democraţie şi toleranţă"     21.05.2015 ŞCOALA GIMNAZIALĂ   "MIRON COSTIN", GALAŢI 25 - 28 iulie 2016 TÂRGOVIŞTE, jud.  DÂMBOVIŢA    
OLIMPIADE INTERDISCIPLINARE ŞI TRANSDISCIPLINARE OLIMPIADA DE ŞTIINŢE PENTRU JUNIORI     14.05.2016 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 29 GALAȚI 31.07-05.08.2016  DEVA    
CONCURSUL DE FIZICĂ şi CHIMIE PENTRU ŞCOLILE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL RURAL „IMPULS PERPETUUM”(clasele VI-VIII)     28.05.2016 ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.1
comuna INDEPENDENTA
7-11.08.2016 CĂLĂRAȘI    
OLIMPIADA NAŢIONALĂ INTERDISCIPLINARĂ „ŞTIINŢELE PĂMÂNTULUI”     26.03.2016                      ora 10:00   LICEUL TEORETIC "EMIL RACOVIŢĂ" GALAŢI 24-28.04.2016 RÂMNICU VÂLCEA    
FIZICĂ OLIMPIADA DE FIZICĂ ianuarie 2016 În fiecare unitate de învăţământ  20.02.2016    ora 10   LICEUL TEORETIC "MIRCEA ELIADE",  GALAŢI 15-20.04.2016 TIMIŞOARA    
ASTRONOMIE ŞI ASTROFIZICĂ ianuarie 2016 În fiecare unitate de învăţământ  05.03.2016 ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.9 GALAŢI 20-24.04.2016 CRAIOVA    
INFORMATICĂ Olimpiada de informatică 21.02.2016               ora 9.00 CNMK, CNVA si Liceul Dunarea 12.03.2016             ora 9 COLEGIUL NAȚIONAL "MIHAIL KOGĂLNICEANU",  GALAŢI-liceu COLEGIUL NATIONAL COSTACHE NEGRI- gimnaziu 15-20.04.2016  liceu                 21-25.04.2016   gimnaziu CRAOVA, Jud. DOLJ-liceu                                        BUCUREŞTI-gimnaziu    
Olimpiada de Tehnologia Informației     02.04.2016 COLEGIUL TEHNIC "RADU NEGRU", GALAŢI, COLEGIUL NAŢIONAL "COSTACHE NEGRI" GALAŢI 19-22.05.2016 BACĂU, jud. BACAU    
Concursul National InfoEducatie     01.06.2016   LICEUL TEORETIC "DUNAREA" GALAŢI 01.0 8.2016 GĂLĂCIUC, jud. VRANCEA    
RELIGIE Olimpiada de religie(Cultul Ortodox) 23.01.2016 ŞCOALA GIMNAZIALĂ ”ȘTEFAN CEL MARE”, GALAȚI,                    C.N.A.E.  TECUCI,                             ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 MĂSTĂCANI,
      ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.1
comuna SLOBOZIA CONACHI
05.03.2016 COLEGIUL NAŢIONAL”COSTACHE NEGRI”, GALAȚI  18-22 aprilie 2016 TIMIŞOARA    
Olimpiada de religie(seminarii şi licee teologice)     05.03.2016 SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX "SF. ANDREI", GALAŢI 4-7 mai 2016 PIATRA-NEAMŢ    
LIMBA RROMANI Olimpiada de limba rromani februarie, 2016 În fiecare unitate de învățământ cu predare a limbii 12.03.2016                              ora 10.00 ŞCOALA GIMNAZIALĂ "NICOLAE BĂLCESCU"  TECUCI 18-21.04. 2016  CONSTANȚA     
Concursul  "Diversitatea- o şansă în plus pentru viitor" februarie, 2016 În fiecare unitate de învățământ cu predare a limbii  26.03 2016 ŞCOALA GIMNAZIALĂ "NICOLAE BĂLCESCU"  TECUCI 31.05-03.06. 2016 VASLUI    
ISTORIA ŞI TRADIŢIILE RROMILOR Concurs "Istoria şi tradiţiile rromilor" februarie, 2016 În fiecare unitate de învățământ cu această disciplină 12.03.2016                              ora 10.00 ŞCOALA GIMNAZIALĂ "NICOLAE BĂLCESCU"  TECUCI 25-28.04. 2016 BRĂILA, jud. BRĂILA    
STRATEGIA NAŢIONALĂ DE ACŢIUNE COMUNITARĂ Concurs de dans tematic şi tradiţional 15 februarie -15 martie 2016 În fiecare unitate de învățământ  31.03. 2016 ora 10.00 ŞCOALA SPECIALĂ GIMNAZIALĂ "C-TIN PUFAN" GALAŢI mai, 2016 CONSTANȚA     
ED. FIZICĂ FOTBAL CLASELE    I –IV      02.10-2015- 31.01 2016 BĂIEŢI 19-21 02 2016 ŞCOALA GIMNAZIALĂ "STEFAN CEL MARE" GALAŢI,                                                                   COLEGIUL NATIONAL "SPIRU HARET" TECUCI mai.16 Etapa zonală   BRĂILA    
FOTBAL CLASELE I-IV
02.10-2015- 31.01 2016 (fete) urban,  20 02. 2016   ŞCOALA GIMNAZIALĂ "STEFAN CEL MARE" GALAŢI,  mai,   2016 Etapa zonală  TULCEA    
SRUGBY  clasele I - IV
02.10-2015- 31.01 2016 (fete, băieţi) 26-28.02 2016 ŞCOALA GIMNAZIALĂ "PETRE ŢUŢEA", GALAŢI mai,   2016 Etapa zonală GALAŢI      
FOTBAL CLASELE    V –VIII     BĂIEŢI(urban) 02.10-2015- 31.01 2016 BĂIEŢI(urban) 19-21  02. 2016 ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.3, GALAŢI/COLEGIUL NATIONAL "SPIRU HARET" TECUCI 21-24.aprilie, 2016 Etapa zonală GALAŢI      
FOTBAL CLASELE    V –VIII      02.10-2015- 31.01 2016 BĂIEŢI(rural) 19 - 21. 02. 2016 LICEUL TEHNOLOGIC "HORTENSIA PAPADAT BENGESCU" comuna IVEŞTI martie, 2016 Etapa zonală   BRĂILA    
FOTBAL CLASELE   V –VIII      02.10-2015- 31.01 2016 FETE 20.02.2016 ŞCOALA GIMNAZIALĂ "ŞTEFAN CEL MARE",  GALAŢI martie, 2016 Etapa zonală  CONSTANŢA    
HANDBAL

 CLASELE
    
V-VIII
02.10-2015- 31.01 2016 fete 19-21.02. 2016                                                          mediul urban ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.3, GALAŢI martie, 2016 Etapa zonală  TULCEA    
HANDBAL

 CLASELE
    
V-VIII
02.10-2015- 31.01 2016 băieți 19–21.02. 2016                                                   mediul urban ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.3, GALAŢI martie, 2016 Etapa zonală  TULCEA    
BASCHET                                                                                                         CLASELE                                                                         V-VIII
02.10-2015- 31.01 2016 fete 19.-21.02.2016   LICEUL CU PROGRAM SPORTIV, GALAŢI  aprilie, 2016 Etapa zonală  VRANCEA    
BASCHET                                                                                                         CLASELE                                                                         V-VIII
02.10-2015- 31.01 2016 băieţi 19 – 21 02 2016   LICEUL CU PROGRAM SPORTIV, GALAŢI  aprilie, 2016 Etapa zonală  GALAŢI    
VOLEI
CLASELE
V-VIII
02.10-2015- 31.01 2016 fete 03-05.02.2013 ŞCOALA GIMNAZIALĂ "ŞTEFAN CEL MARE",  GALAŢI aprilie, 2016 Etapa zonală  TULCEA    
VOLEI
CLASELE
V-VIII
02.10-2015- 31.01 2016 băieți 29-31.01.2016 ŞCOALA GIMNAZIALĂ "ŞTEFAN CEL MARE",  GALAŢI martie, 2016 Etapa zonală  CONSTANŢA    
CROS CLASELE V-VIII     26.03.2016 FALEZA DUNĂRII, GALAŢI   Direct faza Națională    
SRUGBY  V-VIII 02.10-2015- 31.01 2016 fete  și  băieți 04-06.03.2016 ŞCOALA GIMNAZIALĂ "PETRE TUTEA" GALAŢI martie, 2016 Etapa zonală  VRANCEA    
SRUGBY  clasele
IX - XII
02.10-2015- 31.01 2016 fete  și  băieți 26-28.02 2016 ŞCOALA GIMNAZIALĂ "PETRE ŢUŢEA", GALAŢI mai,   2016 Etapa zonală  GALAŢI    
Handbal

 CLASELE
    
IX - XII
02.10-2015- 31.01 2016 fete 28-31.01.2016 CSS Galați apr.16 Etapa de zonă    
02.10-2015- 31.01 2016 băieți 28-31.01.2016 CSS GALAŢI apr.16 Etapa de zonă    
Tenis de masă clasele V-VIII fete  și  băieți 04-06.03.2016 ŞCOALA GIMNAZIALĂ   "MIRON COSTIN", GALAŢI mar.16 Nu are etapă de zonă    
clasele IX - XII fete  și  băieți 04-06.03 2016 COLEGIUL TEHNIC "TARIAN VUIA" GALAŢI  mar.16 Nu are etapă de zonă    
ȘAH clasele I- VIII fete  și  băieți 18-20.03 2016 ȘCOALA GIMNAZIALĂ "GH. MARINESCU"GaALAŢI mar.16 Nu are etapă de zonă    
clasele IX - XII fete  și  băieți 18 -20.03.2016 COLEGIUL TEHNIC "RADU NEGRU" GALAŢI  mar.16 Nu are etapă de zonă    
Badminton clasele V-VIII fete și băieți 18 - 20.02.2016 SALA SIDERURGISTUL   Nu are etapă de zonă    
Baschet                                                                                                                                                                           
clasele IX - XII                                                                                                                                                                        
fete 24-27.02.2016 LPS GALAŢI mar.16 Etapa zonală  GALAŢI    
Baschet                                                                                                                                                                             clasele IX - XII                                                                                                                                                                           băieți 24-27.02.2016 LPS Galați mar.16 Etapa zonală Vrancea     
PROGRAME COMUNITARE ŞI  PROIECTE DE INTEGRARE EUROPEANĂ POSTADERARE Concursul naţional "MADE FOR EUROPE"        martie, 2016     CASA CORPULUI DIDACTIC GALATI aprilie, 2016    SATU MARE    
Competitia nationala "SCOALA EUROPEANA"             aprilie, 2016    conform calendarului MENCS    
Campionatul national de dezbateri "TINERII DEZBAT"       aprilie 2016 ISJ mai/iunie, 2016    ZALĂU ETAPA REGIONALA
aprilie/mai 2016
Pentru etapa regionala locatia va fi stabilita si transmisa de MENCS