INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN GALAȚI
REZULTATE ETAPA JUDEȚEANĂ
OLIMPIADA PENTRU DISCIPLINE DIN ARIA CURRICULARĂ ”TEHNOLOGII”
Educație tehnologică
Nr. crt. Disciplina Clasa Numele şi prenumele elevului Şcoala de provenienţă Cadrul didactic care au pregătit elevul Notă finală după contestație Probă scrisă Notă Probă Practică Notă finală 
1 Educaţie tehnologică V ZLAT MARIA Şcoala Gimnazială nr. 20 Galaţi Velea Marcela 78.5 100 89.25
2 Educaţie tehnologică  V FĂTU ANDRA Colegiul Național ”V. Alecsandri” Galați Manea Mihaela 76 100 88.00
3 Educaţie tehnologică  V GHIMPU DARIA Colegiul Național ”V. Alecsandri” Galați Manea Mihaela 81.5 92 86.75
4 Educaţie tehnologică V POPOVICI ALEXIA Şcoala Gimnazială Nr. 2 Galaţi Huțanu Ana 73 98.5 85.75
5 Educaţie tehnologică V SIMBANU RALUCA MARIA Şcoala Gimnazială Nr. 2 Galaţi Huțanu Ana 75.5 96 85.75
6 Educaţie tehnologică V DUMITRACHE DENISA GABRIELA Şcoala Gimnazială Nr. 25 Galaţi Sîrbu Aurelia 77.5 94 85.75
7 Educaţie tehnologică V ARMAŞU ARMAND ANDREI Şcoala Gimnazială "Ştefan cel Mare” Galați Năstase Maria 77.5 88.5 83.00
8 Educaţie tehnologică V BĂRBULESCU SILVIA-BIANCA Şcoala Gimnazială Nr. 10 Galaţi Baranga Gabriela 75 89 82.00
9 Educaţie tehnologică V BLÎNDU CLAUDIU Şcoala Gimnazială ”Doamna Nica”  Valea Mărului Melinte Cornelia 90 70 80.00
10 Educaţie tehnologică V ROTARU ANDREI CRISTIAN Colegiul Național ”M. Kogălniceanu” Galați Velea Marcela 70.5 74 72.25
Președinte executiv:
Inspector școlar,
Director, prof. Moza Aura
prof. HUȚANU ANA prof. Tatu Corina
NOTĂ:
Se vor prezenta la proba practică elevii care la proba scrisă nota mai mari sau egale cu 7.
Președinte executiv:
Inspector școlar,
Director, prof. Moza Aura
prof. Zaharciuc Viorica prof. Tatu Corina