INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN GALAȚI
REZULTATE ETAPA JUDEȚEANĂ
OLIMPIADA PENTRU DISCIPLINE DIN ARIA CURRICULARĂ ”TEHNOLOGII”
Educație tehnologică
Nr. crt. Disciplina Clasa Numele şi prenumele elevului Şcoala de provenienţă Cadrul didactic care au pregătit elevul Notă finală   Probă scrisă Notă            Probă Practică Notă finală 
1 Educație tehnologică VIII PLETEA ȘTEFAN Școala Gimnazială nr. 22 Galați Tudorache Valentina 86.5 100 93.25
2 Educaţie tehnologică VIII IRIMIEA  IONUŢ Liceul Tehnologic ”H. P. Bengescu” Ivești Ifrim Manuela  88 88 88
3 Educaţie tehnologică VIII CARAIMAN ELENA- ANDREEA Liceul Tehnologic ”H. P. Bengescu” Ivești Ifrim Manuela  88.5 71 79.75
Președinte executiv:
Inspector școlar,
Director, prof. Moza Aura
prof. HUȚANU ANA prof. Tatu Corina