INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN GALAȚI
REZULTATE ETAPA JUDEȚEANĂ
OLIMPIADA PENTRU DISCIPLINE DIN ARIA CURRICULARĂ ”TEHNOLOGII”
Nr. crt. Profil Domeniu
(conform Nr. 27490/ 12.02.2016, Anexa C)
Clasa Numele şi prenumele elevului Şcoala de provenienţă (denumire, localitate, judeţ) Cadre didactice care au pregătit elevul Punctaj final   Probă scrisă
1 Servicii Economic, administrativ, comerț XI ARGHIRE EDUARD Colegiul Național de Agricultură și Economie  Andronache Mihaela Dascălu Ionica              Apostu Vasile                   Datcu Alina 86.5
2 Servicii Economic, administrativ, comerț XI PINTILIE CIPRIAN Colegiul Național de Agricultură și Economie  Andronache Mihaela Dascălu Ionica            Apostu Vasile                 Datcu Alina 79
3 Servicii Economic, administrativ, comerț XI NEAGU I. LAURENȚIU ADRIAN Colegiul Economic "Virgil Madgearu"  Colan Geanina, Patriche Corina, Tănase Camelia, Atodiresei Sorin 75
4 Servicii Economic, administrativ, comerț XI DOBRE D. DANIEL FLORIN Colegiul Economic "Virgil Madgearu"  Manolache Mihaela, Patriche Corina,      Chiru Gabriela, Atodiresei Sorin 72
5 Servicii Economic, administrativ, comerț XI DOBRICĂ    DIANA VALENTINA Liceul Tehnologic "Costache Conachi" Pechea Gurău Mirela Liliana, Chiriloi Elena 64.5
6 Servicii Economic, administrativ, comerț XI GĪLCĂ RĂZVAN DUMITRU Liceul Tehnologic de Marină  Coman Mariana, Cīrcotă Roxana 54.5
7 Servicii Economic, administrativ, comerț XI ROŞCA AURELIA Liceul Tehnologic de Marină  Coman Mariana, Cīrcotă Roxana 40
NOTĂ:
Se vor prezenta la proba practică elevii care la proba scrisă nota mai mari sau egale cu 7.
Președinte executiv:
Director, Inspector școlar,
prof. Zaharciuc Viorica prof. Moza Aura
prof. Tatu Corina