INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN GALAȚI
REZULTATE ETAPA JUDEȚEANĂ
OLIMPIADA PENTRU DISCIPLINE DIN ARIA CURRICULARĂ ”TEHNOLOGII”
Nr. crt. Profil Domeniu
(conform Nr. 27490/ 12.02.2016, Anexa C)
Clasa Numele şi prenumele elevului Şcoala de provenienţă (denumire, localitate, judeţ) Cadre didactice care au pregătit elevul Punctaj final   Probă scrisă
1 Tehnic electric, electrotehnic, electromecanic XI BUTUNOI V. EMIL MIHAI Liceul Tehnologic ”Elena Caragiani” Arghire Ilie,                  Cristache Alice 19
2 Tehnic Electric, electrotehnic, electromecanic XI ENE ADRIAN Colegiul Tehnic "Paul Dimo"  Ivan Nicoleta, Olti Marinela, Puşcaşu Vincentziu 73
3 Tehnic Electric, electrotehnic, Electromecanic XI GHENEA CRISTINA Colegiul Tehnic ”Aurel Vlaicu” Iliev Voichita                Lungu Viorica 29
4 Tehnic electric, electrotehnic, electromecanic XI PURCEL C. IONUȚ MARIAN Liceul Tehnologic ”Elena Caragiani” Arghire Ilie,               Cristache Alice 40
5 Tehnic Electric, electrotehnic, Electromecanic XI SAVIN P. ANDREEA Colegiul Tehnic ”Aurel Vlaicu” Iliev Voichita                Lungu Viorica 29
6 Tehnic Electric, electrotehnic, electromecanic XI TĂNASE ILIE IULIAN Colegiul Tehnic "Paul Dimo"   Olti Marinela, Ivan Nicoleta, Puşcaşu Vincentziu 65
NOTĂ:
Se vor prezenta la proba practică elevii care la proba scrisă nota mai mari sau egale cu 7.
Președinte executiv:
Director, Inspector școlar,
prof. Zaharciuc Viorica prof. Moza Aura
prof. Tatu Corina