INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN GALAȚI
REZULTATE ETAPA JUDEȚEANĂ
OLIMPIADA PENTRU DISCIPLINE DIN ARIA CURRICULARĂ ”TEHNOLOGII”
Nr. crt. Profil Domeniu
(conform Nr. 27490/ 12.02.2016, Anexa C)
Clasa Numele şi prenumele elevului Şcoala de provenienţă (denumire, localitate, judeţ) Cadre didactice care au pregătit elevul Notă finală   Probă scrisă
1 Tehnic Industrie textilă şi pielărie XI BARBU ANDREEA Liceul Teoretic "Sfânta Maria" Dumitru Carmen Ene Monica             Manole Carmen ABSENT
2 Tehnic Industrie textilă şi pielărie XI CONDRACHE M. BIANCA MARIANA Liceul Tehnologic ”Elena Caragiani” Avram Mihaela Capmare Lavinia Mardare Liliana 73
3 Tehnic Industrie textilă şi pielărie XI MANOLACHE MIRELA Liceul Tehnologic "Costache Conachi" Pechea Moisuc Mihaela Veronica, Cărăuş Genica 84
4 Tehnic Industrie textilă şi pielărie XI MELINTE ANA MARIA Liceul Tehnologic "Costache Conachi" Pechea Moisuc Mihaela Veronica, Cărăuş Genica 78
5 Tehnic Industrie textilă şi pielărie XI NEAGU NICOLETA Liceul Teoretic "Sfânta Maria" Dumitru Carmen Ene Monica             Manole Carmen 66
6 Tehnic Industrie textilă şi pielărie XI PETRICĂ A. ANDREEA IONICA Liceul Tehnologic ”Elena Caragiani” Avram Mihaela Capmare Lavinia Mardare Liliana 88
NOTĂ:
Se vor prezenta la proba practică elevii care la proba scrisă nota mai mari sau egale cu 7.
Președinte executiv:
Director, Inspector școlar,
prof. Zaharciuc Viorica prof. Moza Aura
prof. Tatu Corina