INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN GALAȚI
REZULTATE ETAPA JUDEȚEANĂ
OLIMPIADA PENTRU DISCIPLINE DIN ARIA CURRICULARĂ ”TEHNOLOGII”
Nr. crt. Profil Domeniu
(conform Nr. 27490/ 12.02.2016, Anexa C)
Clasa Numele şi prenumele elevului Şcoala de provenienţă (denumire, localitate, judeţ) Cadre didactice care au pregătit elevul Notă finală   Probă scrisă
1 Tehnic Industrie textilă şi pielărie XII DRĂGAN ALEXANDRU SEBASTIAN Liceul Teoretic "Sfânta Maria" Munteanu Mihaela 60
2 Tehnic Industrie textilă şi pielărie XII DRUŢĂ M.  IULIAN FLORIN Liceul Tehnologic ”Elena Caragiani” Capmare Lavinia  80
3 Tehnic Industrie textilă şi pielărie XII ILIE MARIA VIOLETA Liceul Teoretic "Sfânta Maria" Munteanu Mihaela ABSENT
4 Tehnic Industrie textilă şi pielărie XII STROIA V. IONICA Liceul Tehnologic ”Elena Caragiani” Capmare Lavinia  79
NOTĂ:
Se vor prezenta la proba practică elevii care la proba scrisă nota mai mari sau egale cu 7.
Președinte executiv:
Director, Inspector școlar,
prof. Zaharciuc Viorica prof. Moza Aura
prof. Tatu Corina