INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN GALAȚI
REZULTATE ETAPA JUDEȚEANĂ
OLIMPIADA PENTRU DISCIPLINE DIN ARIA CURRICULARĂ ”TEHNOLOGII”
Nr. crt. Profil Domeniu
(conform Nr. 27490/ 12.02.2016, Anexa C)
Clasa Numele şi prenumele elevului Şcoala de provenienţă (denumire, localitate, judeţ) Cadre didactice care au pregătit elevul Notă finală   Probă scrisă
1 Tehnic Mecanică XI BOLDEA MARIAN Liceul Tehnologic "Costache Conachi" Pechea Artenie Viorica, Francisco Doina Maria 44
2 Tehnic Mecanică XI CRIȘAN C. FLAVIUS LEONARD Liceul Tehnologic ”Elena Caragiani” Trifan Gina,                          Mardare Liliana 66
3 Tehnic Mecanică XI DĂNILĂ I. VLĂDUȚ Liceul Tehnologic ”Elena Caragiani” Boiangiu Eugenia, Mardare Liliana 74
4 Tehnic Mecanică XI NECULA MARIUS Liceul Tehnologic "Costache Conachi" Pechea Artenie Viorica, Francisco Doina Maria 62.5
NOTĂ:
Se vor prezenta la proba practică elevii care la proba scrisă nota mai mari sau egale cu 7.
Președinte executiv:
Director, Inspector școlar,
prof. Zaharciuc Viorica prof. Moza Aura
prof. Tatu Corina